ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล                     นางกรุณาพร        รัตนภูผา
ชื่อเล่น                               แมว
วันเดือนปีเกิด                   28  สิงหาคม  2516
ที่อยู่                                   3/7  หมู่ 8  ต. บางกะจะ  อ. เมืองจันทบุรี  จ. จันทบุรี  22000
สถานที่ทำงาน                  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  44/3  ถ. จันทคามวิถี  ต. ตลาด  อ. เมือง 
ตำแหน่ง                           
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีComments