Karta świąteczna na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Lata 1946 - 1959

Kartka na Boże Narodzenie z roku 1946
Wydawnictwo nieustalone
Wysłana z  Jasła 27.12.1946 r.

Kartka na Boże Narodzenie z roku 1947
Wydawnictwo  "Salon Malarzy Polskich" w Krakowie   seria 420/19
Wysłana z  Ciężkowice  22.12.1947 r.

           
                                                                                                                                       Kartka na Boże Narodzenie z roku 1947            Logo drukarni na rewersie kartki
                                                                                                                                                   Wydawnictwo nieustalone
                                                                                                                                     Druk  "Chromolit"  Seria   65 - 4   M-48301
                                                                                                                                            Wysłana z  Krakowa  21.12.1948 r.

 Kartka na Boże Narodzenie z roku 1949 
Wydawnictwo nieustalone
Wysłana z  Jasła 21.12.1949 r.

                   
                                                                                                                                 Kartka na Boże Narodzenie z roku 1951                 Logo wydawcy lub drukarni na rewersie kartki
                                                                                                                                    Wydawnictwo nieustalone  M-32207
                                                                                                                                     Wysłana z  ................   21.12.1949 r.

                                            
                                                                                              Kartka na Nowy Rok z roku 1955                                                                    Kartka na Boże Narodzenie z roku 1955 
                                                                                                   Wydawnictwo nieustalone                                                                Wydawnictwo Sp-nia Pracy "Ruch" Kraków   M-4-18682
                                                                                oznaczenia na rewersie kartki  < szcz-1-x-4-12390 >                                                      Wysłana z  Tarnowa 21.12.1955 r.  
                                                                                           Wysłana z  Krakowa 22.12.1955 r.

       
Kartki na Boże Narodzenie z roku 1955 
Wydawnictwo  "Foto-Wydawnictwo PTTK"
PTTK  Jasło - S-Jo-6-264  -  5.100 - 14. X 55
Projekt foto G. Russ
Adnotacja na rewersie kartki  < Cały  Naród buduje swoją Stolicę >
Cena 1 zł + 0,10 na Społ. Fundusz Odbudowy Stolicy
                                                                                                                          Wysłana z  Jasła 22.12.1956 r.                                      Wysłana z  Jasła 19.12.1956 r.

 Kartka na Boże Narodzenie z roku 1957
Wydawnictwo  Usługowa Sp-nia Pracy  Krynica  M -5 -57255
 Wysłana z  Krynicy 14.12.1957 r.

                                               
                                                                                             Kartka na Nowy Rok z roku 1958                                                                       Kartka na Boże Narodzenie z roku 1958
                                                                         Wydawnictwo   Sp-nia  Pracy  "Fotos"  Kraków  B-7-436                                       Wydawnictwo   Sp-nia  Pracy  "Fotos"  Kraków  B-7-436
                                                                                                Wysłana z  Jasła 29.12.1958 r.                                                                                    Wysłana z  Jasła 24.12.1958 r.    

 Kartka na Boże Narodzenie z roku 1959
Wydawnictwo nieustalone 
Wysłana z  Krakowa 22.12.1959 r. 


( 12 )