การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)

เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มี การสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ ซึ่งมีลักษณะเหมือน พ่อและแม่


    สัตว์ตัวผู้สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เรียกว่า อสุจิ

    อสุจิ (Sperm) : สร้างจากอัณฑะของสัตว์เพศผู้ซึ่งอสุจิมีขนาดเล็กมาก 

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ หัว ลำตัว

และหาง


    


    สัตว์ตัวเมียสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า ไข่

    ไข่ (Egg) : สร้างมาจากรังไข่ของสัตว์เพศเมีย โดยทั่วไปมีลักษณะกลม 

มีขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ ไข่ของสัตว์มักมีอาหารสะสมอยู่

เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่ เช่น ไข่แดงของไข่ไก่และไข่เป็ด


เมืออสุจิเข้าไปผสม กับไข่จะเกิดการปฏิสนธิ แล้วเจริญเติบโตเป็นสัตว์ตัวใหม่ต่อไป

    

    การปฏิสนธิ (Fertilization)

       1.การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization)

            หมายถึง การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (อสุจิ) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่) โดยมีน้ำเป็นตัวกลางช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่ไป ผสมกับไข่ เป็นการผสมพันธุ์ภายนอกร่างกายตัวเมีย หลังจากนั้นไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฟักเป็นตัวต่อไป

การผสมระหว่างไข่และตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตว์เพศเมีย ได้แก่ สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ปลาต่าง ๆ และสัตว์น้ำที่ออกลูกเป็นไข่ทุกชนิด


    


    

    ปาดตีนเหลืองกำลังผสมพันธ์ โดยมีการปฏิสนธิภายนอก

ร่างกายตัวเมีย (สีเขียวอมฟ้า) มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ (สีน้ำตาล)


       2.การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization)

            หมายถึง การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้(อสุจิ) เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่) ภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมีย จากนั้นไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ก็จะเจริญเติบโตภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมีย ทำให้สัตว์ตัวเมียตั้งท้อง และเมื่อครบกำหนดคลอด สัตว์ตัวเมียจะออกลูกเป็นตัวที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน แมลง ปลาที่ออกลูกเป็นตัว เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาฉลามComments