Proiectul KarstHives - Arhive Climatice din Carst

Proiectul Karsthives propune o abordare integrată bazată pe o analiză multi-proxy a diferite arhive paleoclimatice din pesteri si depozite carstice. Dintre acestea, cele mai importante sunt izotopii stabili, elementele-urmă și variațiile mineralogice din speleoteme (formațiuni de calcit din pesteri), proprietățile magnetice ale sedimentelor fluviatile sau lacustre, speciile fosile și sub-fosile și asociațiile faunistice, izotopii stabili și compoziția acumulărilor de gheață subterană. Cele mai multe dintre depozitele enumerate mai sus poartă informații relevante pentru evoluția paleoclimei la scară regională, iar datările radiometrice de inalta rezolutie permit calibrarea semnalului și analiza comparativă a diferitelor serii de timp. Combinația de date măsurate din diferite arhive speleale (speleoteme, sedimente, fosile, gheață) din aceeași peșteră sau zona carstică permite: (1) depășirea limitarilor unor metode de datare, (2) combinarea diferitelor înregistrări climatice într-o înregistrare compozită, (3) efectuarea analizelor pe serii de timp, luând în considerare înregistrările climatice regionale sau globale și identificarea constrângerilor regionale ale oscilațiilor climatice. Datele pot fi calibrate prin analiza izotopilor de calcit nou-precipitat în pesteri-laborator corelată cu monitorizarea condițiilor meteorologice de la suprafață și microclimatului și parametrilor fizici din subteran. Conversia variațiilor izotopice din depozitele de peşteră în variatii de temperatură sau variaţii ale altor parametri (sursa de precipitații, acoperirea cu vegetație, activitatea biologică din sol) permit validarea și/sau dezvoltarea de noi modele pentru oscilațiile climatice abrupte la scări milenare sau seculare.

Durata proiectului: Iunie 2010 - Octombrie 2013

Proiect finanţat de CNCS-UEFISCDI prin Grantul PCCE IDEI Nr. 31/2010
Subpages (2): Proiectul Publicatii