Karşıyaka Lisesi


<<Karşıyaka ile ilgili Yazılar ve Belgeler>>                    <<Karşıyaka Erkek Lisesi (KEL) fotolar>>

                                                                                                                                                                                     

“Karşıyaka Karşıyaka” dergisinin Kasım 2007 tarihli 10 nolu sayısından

Sayın Yücel İzmirli’nin hazırladığı Karşıyaka Lisesi  ile ilgili yazısı

Yayımcı, Dergi sahibi Sayın Tufan Atakişi’nin izni ile…

 

Karşıyaka’da İlk Eğitim ve Öğretim Kurumları

Bölüm: 10

Yücel İzmirli                                                            

 

    Yetmişli yıllarının sonunda, Karşıyaka Lisesi Müdürü Erol Kaya, görevinden ayrılınca 13 Eylül 1977 tarihinde başmuavin Sadullah Oktay okul müdürlüğü görevine atanır.

      Sadullah Oktay da Cumhuriyet  döneminin ilk öğretmenlerinden olan ve efsane Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel’in takdirname ile ödüllendirdiği babası Mehmet Akif Bey gibi öğretmenlik mesleğini seçmişti.

        İlk görev yeri olan Torbalı!dan Bayraklı Ortaokulu’na geçen Sadullah Bey, buradaki müdür yardımcılığı görevinden sonra Karşıyaka Lisesi’ne resim ve sanat tarihi öğretmeni old

        Rahmet ve sevgiyle andığımız büyük eğitmenci Turgut Karadadaş da altmışlı yılların başında Bayraklı Ortaokulu Müdürüydü.Yaşamını eğitim ve öğretim hizmetlerine adayan, gerçek bir Atatürkçü olan değerli eşi Rukiye Karadadaş ile Bayraklı Ortaokulu’nu başarıdan başarıya taşımışlardır.

        O yıllarda Bayraklı Ortaokulu, Karşıyaka Lisesinin ikinci bir şubesi gibiydi. Hemen tüm mezunları lise öğrenimleri için Karşıyaka Lisesine kaydolurlardı. İşte bu okulda görev yapan öğretmenlerin bir çoğunu da daha sonraki yıllarda, Karşıyaka Lisesinde görev yaparken görmekteyiz.

         Sadullah Oktay döneminde Karşıyaka Lisesi sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Erol kaya zamanında yapımına başlanılan yeni okul binası bitmiş, çökme tehlikesi gösteren tarihi ana binamız da yıkılmıştı.  

         Otuzlu yıllarda bir tek Ortaokulu olan Karşıyaka’nın çevresindeki ortaokul sayısı artmış, mezunlarının liselere yerleştirilmesi sorun haline gelmişti. Ege’nin gözde bir lisesi olan Karşıyaka Lisesine ilgi bir hayli artmış, bunun sonucunda artan sınıf mevcutları eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Yeni yapılan bina, bu sorunları çözecek nitelikteydi; ama ne varki bu dönemde anarşik olaylar artmıştı. Okul yönetimlerinin işleri çok zordu. Karşıyaka Lisesi yönetici yönünden çok şanslıydı. Başarısız tek bir okul müdürü bile olmamıştı. Sadullah Oktay da yardımcıları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileriyle bütünlüğü sağlamış, okulda tek bir olay dahi çıkmamıştı.

          Sadullah Oktay, öğretmen arkadaşlarının büyük bir bölümüyle ailecek görüşür, müdür-öğretmen ilişkisini, ağabey-kardeş ilişkisine taşırdı. Onun için de her öğretmen bir yönetici gibi okulu sahipleniyordu. Öğrencilerine babacan tavrıyla yaklaşır, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, maddi, manevi katkılarda bulunurdu.

              Sadullah Oktay’ı bir de Karşıyaka Lisesi mezunu olan büyük oğlu Feyzullah Oktay’dan dinleyelim:

           “ Karşıyaka Lisesi’nde öğretmenim de olan babam, benim için çok özeldi. Yeri geldiği zaman arkadaş gibi olur, özellikle öğretmenlerin ders programlarının yapımında, kendisine yardım etmemden büyük keyif alırdı. Bilgisayarın olmadığı o yıllarda, çarşaf gibi masaya serilen haftalık ders programlarının başında, öğretmenlerin özel durumlarını yerine getirmek amacıyla saatlerce uğraşır, en iyi haftalık ders programını yapmaya çalışırdı. 

            Babam çok iyi bir çevreci, doğa aşığıydı. Ondan aldığım kültür ve eğitim sayesinde, tarihsel dokuyu korumayı, kent kültürünü, kısaca kent duyarlısı olmayı öğrendim. Doğduğum ev olan, dedemden yadigar Zübeyde Hanım Caddesindeki  evimiz babam hiçbir zaman satmayı, rant sağlamayı düşünmedi. Hep bakımını ve onarımını yaptı. Sümbülleriyle ünlü evimiz hep korudu. Ben ve kardeşim de onun bu sevgisini yaşatmak adına söz konusu evi “Sadullah Oktay Müze Evi” olarak hep yaşatmak arzusundayız.”

            Yoğun çalışma temposu, Sadullah Oktay’ın sağlığını bozmuştu. Emekliliğini istemeye karar verip, 29 Aralık 1978 tarihinde görevinden ayrıldı. 7 Kasım 1986 da yitirdiğimiz bu değerli müdürümüzü, her zaman sevgi, rahmet ve saygı ile anacağız.

                  Karşıyaka Lisesinde Erol Kaya ile başlayan başmuavinlerin okul müdürlüğü görevine atanması Sadullah Oktay müdürümüzden sonra da sürdü ve okul müdür yardımcısı İsfendiyar Yıldız okul Müdürlüğü görevine atandı.

              1977 yılında Erol Kaya döneminde, Karşıyaka Lisesine matematik öğretmeni olarak atanan İsfendiyar Yıldız’ı , okul müdürü Sadullah Oktay bir gün odasına çağırır, yıkılan tarihi binadaki bu ilk buluşmada genç öğretmene Sadullah Oktay: “Bir şeymi istediniz?” diye sorar. Genç adam kendini tanıttığında ise “Pardon ! Ben sizi öğrenci sanmıştım. Buyurun oturun.”  der ve müdür yardımcılığı görevini önerir. Bu görevi kabul eden İsfendiyar Yıldız, bir süre sonra da başmuavin Ercan Köylü’nün istifası etmesi sonucunda, müdür başyardımcılığı görevine getirilir.

               Okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma dönemidir. Karşıyaka Lisesi’ne hemen hemen her gün öğretmen atanmakta, bunun sonucu ders programları değişmekte, yeni binaya taşınma hazırlıkları hızlanmaktadır. Okul Müdürü Sadullah Oktay’ın rahatsızlığı nedeniyle bütün yük; bu genç, dinamik okul müdür başyardımcısına  kalmıştı. O günleri birlikte yaşadığımız İsfendiyar Yıldız’dan dinleyelim;

                “ 1978 sonbaharında Sadullah Oktay görevden ayrılınca müdür vekili olarak okulu yönetmeye başladım. Bu arada yeni binamız bitmiş, valilik çok kısa sürede yeni binaya taşınmamızı, boşaltacağımız tarihi binada  da “Karşıyaka Ticaret Lisesi” nin eğitim ve öğretimini sürdüreceğini bildirmişti. Yardımcı arkadaşlarla hemen bir toplantı yaparak Cuma akşamı taşınmaya karar verdik. Geceleri de çalışarak Pazar akşamı geç vakitlerde taşınma işlemini bitirip pazartesi sabahına  lisemizi eğitim öğretime hazır hale getirdik.

 

Sadullah Oktay (Md.Baş yrd.sı),

İsfendiyar Yıldız (Md.Yrd.),

Erol Kaya (Müdür)

         

                Dönemin Milli Eğitim Müdürü Sayın Şükrü Saltuk, Boş olan okul müdürlüğü için dilekçe vermemi istedi. Önce şaşırdım ve tereddüt ettim. Çok gençtim., okulda Sadık Özen, Halil Bozkurt gibi öğretmenlerim ve müdürlüğümü yapmış Erol Kaya vardı. Onların müdürü olacaktım, nasıl olurdu? Çok hızlı karar vermem gerekiyordu.

               

                                                         Okul Koruma Derneği Başkanı, ünlü Beden Eğitimi öğretmeni 

                                                         Sadık Özen ve Okul Müdürü İsfendiyar Yıldız.

                                 Karşıyaka’yı, Karşıyaka Lisesi’ni çok seviyordum. Yöneticilik görevi de zevkli geliyor, yeni yüzler tanımam, değişik sorunlarla karşılaşmam, benim için yemi deneyimler oluyordu. Hemen dilekçemi verdim. Çok kısa sürede de onayı geldi. Yardımcı arkadaşlarımla her hafta sonu mutlaka toplanır, eğitim öğretim işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini değerlendirir, yeni gelen yasa, yönetmelik, bakanlık emirlerini duyurur, okulumuza da sıçrayan  öğrenci olaylarıyla ilgili ne gibi önlemler alacağımızı saatlerce tartışırdık. Amacımız, gençleri toplumdan soyutlamadan yanlışlarını göstermek, demokratik bir ortamda onları geleceğe hazırlamaktı. Okulda seçimle oluşturulan “öğrenci yönetim kurulu” ile iletişim kurarak sorunları çözmemiz kolaylaşıyordu. Bunların sonucunda Karşıyaka Lisemiz ülke genelinde en başarılı ve huzurlu liseler arasına girmişti.”

                      1977-1978 öğretim yılında, Karşıyaka’nın iki lisesi, Karşıyaka Erkek Lisesi ve Karşıyaka Kız Lisesi’nin karma okullara dönüştüğü yıllardır. İsfendiyar Yıldız; “Kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullara gitmeleri eğitim-öğretim anlayışına uygun düşmüyor” diyerek , kız lisesi müdürüyle de görüşüp, acilen iki okulun öğretmenler kurulunun toplanmasını önerir. Toplanan kurullar da , oybirliği ile Karşıyaka’nın seçkin bu iki lisesinde kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri kararını alarak bakanlık onayına sunulur. Okulun adı da “Karşıyaka Lisesi” olarak tekrar iade edilir.

                     Lise kurucu müdürümüz anıt eğitimci Hilmi Ziya Apak, emeklilik yıllarında sık sık okula gelerek okul müdürleri ile görüşür, bilgi ve birikimlerini söyleşi aralarına sıkıştırır, okulun ihtiyaçları ile ilgilenir, maddi-manevi destek verirdi. İsfendiyer Yıldız da bu kaynaktan beslenen müdürlerimizdendi. Hatta fikirlerini çok beğenen Hilmi Ziya Apak müdürümüz ; “çok başarılı olacağına inanıyorum. Ülkenin senin gibi değerli yöneticilere ihtiyacı var” diyerek kendisine büyük güç vermişti.

                      1979 yılında Milli Eğitim Komisyonunda bulunan İsfendiyar Yıldız, Karşıyaka Lisesinin öğretmen kadrosuna, branşlarında çok başarılı birçok öğretmenin atanmasını yapmıştı. Bunun sonucu öğrencilerin çalışma azmiyle de üniversite sınavlarında başarı sıralamasında, Karşıyaka Lisesi Türkiye genelinde ilk elli içine girmişti.

                      Araştırmaya ve Bilimsel çalışmaya her zaman değer veren İsfendiyar Yıldız, yöneticiliğinin yanında branşı olan matematik derslerinde öğrencilerine; “Matematik doğru düşünmeyi öğretir, insanı doğmalarından kurtarır. Sizlere iki kere iki dört eder, desem de bana inanmayın, araştırın gerçeği siz bulun belki yanlış söylemiş olabilirim” der, onları düşünmeye yönlendirirdi.

                      Demokratik, çağdaş bir eğitim için mücadele veren İsfendiyar Yıldız, 1979-1980 öğretim yılı başladıktan sonra yapılan ara seçimler sonucu Milli Eğitim kadrolarındaki değişikliklerden etkilenenlerden oldu. Mesleki yaşamı başarılarla dolu olan sevgili arkadaşım, önce Kütahya’ya, eş durumundan da Altındağ Ortaokuluna atanarak 26 Şubat 1980 tarihinde Karşıyaka Lisesindeki görevinden ayrıldı. Fakat hiçbir zaman Karşıyaka’dan, Karşıyaka Lisesinden kopmadı. Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı kuruculuğu yanında, vakıf kurucu başkanımız Necdet Türetken’den sonra vakıf başkanlığı görevinde de bulundu. Halen vakıftaki aktif çalışmalarını sürdürmektedir. Öğretmen olan sevgili eşi Aysu hanım ve çok başarılı iki oğlu ile Karşıyaka’da mutlu sağlıklı yaşamınını sürdürmekte olan İsfendiyar Yıldız’a sonsuz teşekkürlerimizle…