เห่ชมนก

บทเห่ชมนก

 

โคลง
 

    รอนรอนสุริยโอ้       อัสดง

เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง        ค่ำแล้ว

รอนรอนจิตจำนง                  นุชพี่ เพียงแม่

เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว                    คลับคล้ายเรียมเหลียว

กาพย์


    เรื่อยเรื่อยมารอนรอน     ทิพากรจะตกต่ำ

สนธยาจะใกล้ค่ำ                  คำนึงหน้าเจ้าตาตรู

    เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง       นกบินเฉียงไปทั้งหมู่

ตัวเดียวมาพลัดคู่                      เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย

    เห็นฝูงยูงรำฟ้อน              คิดบังอรร่อนรำกราย

สร้อยทองย่องเยื้องชาย                 เหมือนสายสวาทนาดนวยจร

    สาลิกามาตามคู่            ชมกันอยู่สู่สมสมร

แต่พี่นี้อาวรณ์                       ห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญ

    นางนวลนวลน่ารัก             ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน

แก้วพี่นี้สุดนวล                     ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง

    นกแก้วแจ้วแจ่มเสียง         จับไม้เรียงเคียงคู่สอง

เหมือนพี่นี้ประคอง               รับขวัญน้องต้องมือเบา 

    ไก่ฟ้ามาตัวเดียว               เดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา

เหมือนพรากจากนงเยาว์      เปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานาง

    แขกเต้าเคล้าคู่เคียง          เรียงจับไม้ไซ้ปีกหาง

เรียมคะนึงถึงเอวบาง            เคยแนบข้างร้างแรมนาน

    ดุเหว่าเจ่าจับร้อง              สนั่นก้องซ้องเสียงหวาน

ไพเราะเพราะกังวาน            ปานเสียงน้องร้องสั่งชาย

    โนรีสีปานชาด                 เหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลาย

ไม่เท่าเจ้าโฉมฉาย                ห่มตาดพรายกรายกรมา

    สัตวาน่าเอ็นดู            คอยหาคู่อยู่เอกา

เหมือนพี่ที่จากมา                 ครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจ

    ปักษีมีหลายพรรณ           บ้างชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟังวังเวงใจ                     ล้วนหลายหลากมากภาษา


ถอดคำประพันธ์


โครง        แดดรอนๆ ตอนตะวันตกดิน  ดวงอาทิตย์กำลังเลื่อยลับไปใกล้ค่ำแล้ว

กาพย์ พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เวลาจะใกล้ค่ำพี่ก็คิดถึงแต่หน้าน้อง นกบินสูงเฉียงไปทั้งฝูงแต่มีอยู่ตัวหนึ่งต้องพลัดจากคู่เหมือนกับพี่ที่ต้องอยู่
คนเดียว เห็นนกยูงแพนขนอยู่ก็นึกถึงน้องตอนท่าเคลื่อนไหวที่มีลีลาเหมือนกับไม้เถาชนิดหนึ่งที่กำลังเยื้องกราย นกสาลิกามาตามคู่ชมกันเหมือนกับ
นางงามแต่พี่นี้ก็คิดกังวลถึงน้องแล้วเศร้าใจ นกนางนวลงามผุดผ่องแต่หน้านั้นงามผุดผ่องเหมือนกับหน้าน้องที่งามผุดผ่องเหมือนกับนางฟ้าที่หน้า
ผุดผ่องเป็นยองใย นกแก้วเสียงแจ่มแจ้วอยู่บนต้นไม้เคียงคู่กันเหมือนกับพี่นั้นประคองและรับขวัญน้องต้องมือเบา ไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเยวอยู่
ตามเขาเ หมือนพี่พรากจากน้องที่เป็นที่รักพี่นั้นก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจคิดถึงน้อง นกแขกเต้าอยู่กันเป็นคู่อยู่บนต้นไม้ไซ้ปีกไซ้หางให้กัน พี่นั้นก็คิดถึงตอน
ที่พี่นั้นได้กอดน้องแบบแนบชิดเป็นเวลานาน นกดุเหว่าก็ร้องกันเสียงหวานสนั่นก้องไพเราะกังวานปานเสียงน้องที่พูดกับพี่ นกโนรีสีปานชาดนั้นมี
ลวดลายที่สวยงามแต่ก็สวยไม่เท่าน้องที่ห่มตาด(ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่ง)ที่สวยงามมาหาพี่ นกสัตวาน่าเอ็นดูคอยหา
คู่อยู่ทุกเวลาเหมือนพี่นั้นที่ต้องจากน้องมา พี่ก็คิดถึงน้องจึงเศร้าเสียใจ นกปักษีนั้นมีหลายพรรณ ต่างก็ชมกันขันเสียงในป่า พิ่ยิ่งฟังก็รู้สึกวังเวงใจ
ด้วยความหลายหลากมากภาษาที่ทำให้พี่นั้นเศร้าใจ 
 
Comments