การใช้ผ้าสามเหลี่ยม (Triangular bandages)

  ผ้าสามเหลี่ยม” เป็นผ้าพันแผลที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ขนาดของผ้าสามเหลี่ยมขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ใช้ และมีหลักการใช้เช่นเดียวกับผ้าพันแผลชนิดม้วน คือ


1. ผ้าที่ใช้ต้องสะอาดและแห้ง
2. ถ้าผ้าผืนใหญ่ ต้องพับให้มีขนาดพอเหมาะ
3. พันให้พอกระชับ อย่าให้แน่นหรือตึงเกินไป
4. การผูกปลายผ้า ควรผูกแบบเงื่อนกระตุก เสร็จแล้วใช้เข็มซ่อนปลายกลัดให้เรียบร้อย
5. การผูกปลายผ้า ไม่ควรผูกให้ปมอยู่ตรงกับบาดแผล

    ผ้าสามเหลี่ยม มีประโยชน์หลายอย่าง โดยอาจใช้พันฝ่ามือ ฝ่าเท้า หน้าอก สะโพก และศีรษะในลักษณะกว้าง หรือทำเป็นผ้าพันคอในลักษณะยาวเป็นแถบ ใช้พันมือ พันศีรษะ พันตา พันข้อศอก พันไหล่ ที่สำคัญและใช้ได้บ่อย คือ ใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขน เพื่อพยุงไม่ให้ปวดหรือบวม หรือให้บริเวณที่หักหรือเคลื่อนอยู่นิ่งๆ 

การใช้ผ้าสามเหลี่ยม (Triangular bandages)
     การใช้ผ้าสามเหลี่ยม เมื่อมีบาดแผลต้องใช้ผ้าพันแผล ซึ่งขณะนั้นมีผ้าสามเหลี่ยม สามารถใช้ผ้าสามเหลี่ยมแทนผ้าพันแผลได้ โดยพับเก็บมุมให้เรียบร้อย และก่อนพันแผลต้องพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีขนาดเหมาะสมกับบาดแผลและอวัยวะที่ใช้พัน

>>>>>>>>>

 การพับผ้าสามเหลี่ยม

     1. การคล้องแขน (Arm sling) ในกรณีที่มีกระดูกต้นแขนหัก หรือกระดูกปลายแขนหัก เมื่อตกแต่งบาดแผลและเข้าเฝือกชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว จะคล้องด้วยผ้าสามเหลี่ยมตามลำดับดังนี้
          1.1 วางผ้าสามเหลี่ยมให้มุมยอดของสามเหลี่ยมอยู่ใต้ข้อศอกข้างที่เจ็บ ให้ชายผ้าด้านพบพาดไปที่ไหล่อีกข้างหนึ่ง

          1.2 จับชายผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบน ให้ชายผ้าพาดไปที่ไหล่ข้างเดียวกับแขนข้างที่เจ็บ

          1.3 ผูกชายทั้งสองให้ปมอยู่ตรงร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า

>>>>> >>>>>  >>>>>

    2. การพันศีรษะ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วน 
          2.1 วิธีใช้ผู้ปฐมพยาบาลต้องเริ่มต้นด้วยการพับด้านฐานสองทบกว้างประมาณ 2 นิ้ว
          2.2 จากนั้นวางผ้าบนศีรษะผู้ป่วยโดยให้ด้านฐานอยู่เหนือหน้าผาก จับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างสลับกันที่ด้านหลังศีรษะแล้วอ้อมผ่านบริเวณเหนือหูมาผูกตรงจุดกึ่งกลางหน้าผาก

          2.3 ชายผ้าที่เหลืออยู่ด้านหลังศีรษะจับม้วนขึ้นและพับเหน็บให้เรียบร้อย

>>>>>>>>>>>>>>>

 
    3. การพันมือ ใช้กรณีที่มีบาดแผลที่มือ ทำตามลำดับดังนี้
          3.1 วางมือที่บาดเจ็บลงบนผ้าสามเหลี่ยม จับมุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมลงมาด้านฐานจรดบริเวณข้อมือ

          3.2 ห่อมือโดยจับชายผ้าทั้งด้านซ้ายและขวาไขว้กัน

          3.3 ผูกเงื่อนพิรอดบริเวณข้อมือ
>>>>>
    ลักษณะของผ้าสามเหลี่ยม 
    
      ผ้าสามเหลี่ยมจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่มีลักษณะนุ่ม และมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมพับครึ่ง โดยทั่วไปแล้วเรานิยมใช้ผ้าลินินมาทำเป็นผ้าสามเหลี่ยมและต้องเป็นผ้าที่สะอาด เช่น ผ้าผูกคอลูกเสือ ผ้าขาวม้า เป็นต้น โดยเมื่อตัดหรือพับเป็นสามเหลี่ยมแล้ว ควรมีด้านฐานกว้างประมาณ 30 นิ้ว และด้านข้างยาวประมาณ 30 นิ้วเช่นกัน
    ประโยชน์ของผ้าสามเหลี่ยม
        การใช้ผ้าสามเหลี่ยม ผ้าสามเหลี่ยมเป็นผ้าที่มีประโยชน์มากในการปฐมพยาบาล เช่น ใช้กดห้ามเลือดใช้ปิดแผลหรือพันแผล ใช้พยุงหรือคล้องอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น          ผ้าสามเหลี่ยมจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่มีลักษณะนุ่ม และมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยมพับครึ่ง โดยทั่วไปแล้วเรานิยมใช้ผ้าลินินมาทำเป็นผ้าสามเหลี่ยม และต้องเป็นผ้าที่สะอาด เช่น ผ้าผูกคอลูกเสือ ผ้าขาวม้า เป็นต้น

Comments