Gdzie jesteśmy

NASZA OBECNOŚĆ

Karmelitanki Misjonarki Terezjanki jesteśmy powołane do miłości i służby Kościołowi naszych czasów. Stąd rodzi się potrzeba pielęgnowania kontemplatywnego spojrzenia na rzeczywistość która nas otacza, by móc z odwagą, poprzez modlitwę oraz apostolskie zaangażowanie odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego świata.

Uwaga skierowana na najpilniejsze potrzeby Kościoła, zwłaszcza tam, gdzie życie jest zagrożone, jest „wzorcem, w który się wpatrujemy, aby nadać kształt naszej misji”(por. EVV II,10).

Miłość wobec Boga i wobec ludzkości jest siłą, która pobudza karmelitankę misjonarkę terezjankę, do tego aby trwała w kreatywnej wierności i aby z głębi swej palautiańskiej tożsamości była namacalną odpowiedzią na wołanie Kościoła na czterech kontynentach: w Europie, Afryce, Azji i Ameryce – w 24 krajach. 


POLSKA 

Europa: Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Włochy

Azja: Filipiny, Wietnam
 
Afryka: Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Kongo, Rwanda, Senegal, Tanzania
 
Ameryka Północna: Kanada, Meksyk
 
Ameryka Południowa: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Paragwaj, Wenezuela, Peru