Kim jesteśmy
    Karmelitanki Misjonarki Terezjanki (CMT)
 jesteśmy Zgromadzeniem pochodzącym z Hiszpanii, powstałym w Ciudadeli (Menorka) w 1860 roku, założonym przez karmelitę bosego FRANCISZKA PALAU QUER od Jezusa, Maryi i Józefa (1811-1872), człowieka głębokiej modlitwy, niestrudzonego apostoła Kościoła.
    Jesteśmy żywą częścią Karmelu Bosego (Terezjańskiego), którego duchowość eklezjalno-maryjna nadaje kształt naszemu powołaniu, które określa się jako powołanie Kościoła, bazujące na pierwotnym doświadczeniu naszego założyciela. 

- Dajemy świadectwo naszym życiem o miłości Chrystusa i bliźnich, postrzeganych jako jedność.

Kontemplujemy Chrystusa i bliźnich, jako Ciało Mistyczne - „Kościół”, gdzie Jezus Chrystus stanowi Głowę tego Kościoła a cała ludzkość Jego Ciało.  Kościół ten przegląda się w Maryi, która jest Jego doskonałym wzorem i modelem.

Czynimy widzialnym piękno Kościoła, Tajemnicy Miłości, żyjąc w siostrzanych wspólnotach, odpowiadając na pragnienie Jezusa "Abyście byli jedno"

Służymy Kościołowi w jego najbardziej potrzebujących członkach i pozostajemy czujne, by odpowiedzieć na jego najpilniejsze potrzeby.

Maryja, Matka i Królowa Karmelu, zachęca nas swym przykładem do codziennej ofiary z samych siebie i otwarcia się na Boże wezwanie.