Teresa Mira García, CMT

 

Pięknym przykładem realizacji powołania w Karmelu Misyjnym  jest życie naszej siostry, Sługi Bożej TERESY MIRA GARCIA od Dzieciątka Jezus z Pragi.

Urodziła się w miejscowości Algueña (prow. Alicante, Hiszpania) 26 września 1895 r. Zmarła w Noveldzie (Alicante) 26 lutego 1941 r.

Do nowicjatu Karmelitanek Misjonarek Terezjanek w Tarragonie wstąpiła 5 kwietnia 1915 r.

Żyjąc w sposób jak najprostszy, zrealizowała swe chrześcijańskie i zakonne powołanie w stopniu heroicznym. Pociągała innych do Chrystusa nie tyle słowem ile przykładem.

Umiłowała Kościół i poświęciła się służbie jego najsłabszym członkom, dzieciom, obdarzając je dobrocią i czułością. Niektóre z tych osób do dziś wspominają ją z wdzięcznością i szacunkiem, uważając za nadal "obecną" w ich życiu.

W swoim prostym i pełnym oddania życiu zawsze dążyła do pokoju, zwłaszcza podczas tragicznej wojny domowej w Hiszpanii (1936 - 1939). Jej apostolat w tym czasie można porównać z sytuacją pierwszych chrześcijan, którzy pełnili służbę miłości narażając swe życie. Mimo niebezpieczeństw, zawsze była spokojna. Bóg był jej pokojem.

Jej życiowa dewiza: "czynić dobro wszystkim" niezależnie od wyznania religijnego czy przynależności partyjnej, stawia ją bardzo blisko Jezusa, który "przeszedł czyniąc dobro". Treścią jej życia była "miłość Boga i bliźnich", życzliwość, prostota i serdeczność. Mawiała: "Przebywajmy ciągle u stóp Jezusa i nie lękajmy się, On zatroszczy się o nas."

Sława jej świętości dała się poznać tuż po jej przedwczesnej śmierci, a jej pogrzeb był spontanicznym hołdem Ludu Bożego, za jej autentyczne świadectwo życia ewangelicznego. W 1980 r. wszczęto oficjalnie jej proces kanonizacyjny. 17 grudnia 1997 r. w Rzymie ogłoszono dekret o heroiczności jej cnót.

Powiedziano o niej:

    Teresa Mira jest autentycznym kwiatem świętości, podobnie jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, jej doskonały wzór, z którego ustawicznie czerpała natchnienie. Zasługuje ona na to, aby zostać wyniesioną do chwały ołtarzy, dla podziwu innych i dla zachęcenia ich do wstępowania na drogi świętości.

 

więcej>>