Maryja

Maryja, żywy obraz Kościoła


Matka Jezusa jest dla nas obrazem i wzorem Kościoła. W rodzinie Karmelu czcimy ją jako Matkę i Siostrę, towarzyszącą nam w drodze na Górę Doskonałości, którą jest Chrystus.

Bł. Franciszek Palau w szczególny sposób oddaje Jej hołd, pisząc swoisty modlitewnik rozważań majowych "Mes de María".

Każdy kolejny dzień miesiąca to okazja do refleksji nad konkretną cnotą, utożsamioną poetycko i niezwykle trafnie z którymś z przedstawicieli śródziemnomorskiej flory. Franciszek jest także autorem obrazków ilustrujących te botaniczno-teologiczne medytacje

Tak zatem postanowienie praktykowania cnót reprezentowanych przez kwiaty, symbolicznie wyraża ofiarowanie kwiatu do korony, która ma wieńczyć skronie niebiańskiej Królowej.

Codziennie jedna cnota... jeden kwiat... jedno westchnienie i ofiarowanie siebie.Nabożeństwo majowe z Franciszkiem Palau

Kwiaty - miesiąc Maryi


Ofiarowanie miesiąca Maryi
O Pani, my, klęczący u Twych stóp poświęcamy ten miesiąc na utworzenie owej wielkiej korony, która napełnia Cię niezmierną chwałą w niebie i na ziemi. 
Ułożymy kwiaty w tym świętym kręgu i upiększymy je w tych dniach cnotami,
które obiecujemy praktykować.
Jest to najmilszy dar, o który nas, jako Twoich synów, prosisz i który Ci oddamy.Dzień  1

RÓŻA

Miłość

„Dzięki miłości kochamy Boga całą obfitością  naszych uczuć, ponieważ jest najwyższą dobrocią...   Kochamy naszego bliźniego jak samych siebie”

Czy w ogrodzie twojej duszy jest miłość?  Rozejrzyj się dobrze, przypatrz się... Jeśli jej  nie posiadasz, zasiej ją, aby wydała kwiaty w swoim czasie. 

Ofiarowanie róży Maryi

„Dziewico Maryjo, przyjmij tę różę; jest to moja miłość do Boga i bliźniego. Kocham Boga całym moim sercem, mnie samego przez Boga a moich braci jak siebie samego. Wspomóż mnie!


Dzień  2

RÓŻA WIOSENNA

Miłość do Boga

„Winniśmy kochać Boga, ponieważ jest nieskończenie łaskawy... Wielka  dobroć Boga i Jego ogromne piękno pociąga, wznosi i porywa wszystkie uczucia ludzkiego serca.”

Czy w ogrodzie twojej duszy znajduje się miłość  Boża? Przypatrz  się  dobrze...  Jeśli jej nie znajdujesz,  pójdź  do  Maryi, twojej Ogrodniczki  i  poproś,  aby  ją  zasiała i pielęgnowała ją. 

Ofiarowanie róży wiosennej Maryi

 „Dziewico Maryjo, składam w Twoje ręce mój bukiet wiosennych róż. Przyjmij go, jest to moja miłość do Boga, mojego Pana.”


Dzień  3

RÓŻANA  GIRLANDA

Miłość do bliźniego

„Kochamy w nas to, co Bóg kocha;  a to co Bóg w nas kocha, to stopniowe kształtowanie Jego obrazu. Powinniśmy kochać siebie i bliźniego tak, jak Bóg kocha nas i jego. ”

Tak jak różana girlanda nie może utrzymać się samodzielnie na łodydze, tak miłość do bliźniego opiera się i utrzymuje na miłości Bożej.  Czy jest u ciebie uporządkowana miłość do siebie samego i do bliźniego? Pójdź do Maryi twojej Ogrodniczki, aby zasadziła krzak różanej  girlandy w twej duszy.

Ofiarowanie różanej girlandy Maryi

 „Maryjo, przyjmij moją ofiarę i przedstaw ją   Swemu Synowi; pragnę kochać w sobie i w    moim bliźnim to, co Bóg kocha i nic więcej.”


Dzień  4

 MIĘTA  I  PEONIA

 Miłosierdzie

„Miłość Boża, rozlewając się z naszych serc, wytwarza w naszych duszach miłosierdzie; uzdalnia je do zauważania własnych potrzeb i potrzeb naszych bliźnich.”  

Mięta poprzez swoje właściwości symbolizuje miłosierdzie, a peonia miłość wspomagającą. Czy twoja miłość do Boga i do  bliźniego jest prawdziwa? Przejmuj się złem moralnym, bo ono sprawia przykrość Jezusowi   i założonemu przez Niego Kościołowi. Zajmuj  się dbaniem o tych, którzy cierpią  na ciele lub na duszy. 

Ofiarowanie mięty Maryi

 „Matko, przyjmij tę gałązkę mięty zawsze zieloną; jest to moje postanowienie działania dla   dobra i zbawienia moich braci. Błogosław   temu.”


Dzień  5

KAMELIA  I  MAK

Dobroczynność

„Miłość jest działaniem; nie wystarczy dobra  wola ani serce, które współczuje nędzy innych;  powinniśmy zaspokajać potrzeby materialne i duchowe naszych bliźnich.” 

Co możesz zrobić dla dobra bliźniego? Jeśli  jesteś pełen miłości, jeśli kochasz to, co Bóg  kocha, to możesz zrobić bardzo dużo dla  dobra innych. Maryja będzie twoją inspiracją. 

Ofiarowanie kamelii i maku Maryi

 „Maryjo, razem z tymi kwiatami przyjmij moje  postanowienie stania się wrażliwym i  uczynnym  dla mojego bliźniego. Spraw, abym bardzo się tym przejął i zajął.”


Dzień  6

LILIA  BIAŁA

Wiara

„Lilia symbolizuje czystość duszy zjednoczonej  ze swoim Bogiem. Wiara jest początkiem tej  czystości, wznosi duszę do Boga. Dusza  kontempluje wieczną prawdę i pozwala się przeniknąć Jego obecności, jak biała lilia w świetle słońca.”  

Jaka jest wiara w twojej duszy? Co czynisz,  aby stworzyć w sobie prawdziwy obraz Boga?  Troszcz się dobrze o tę lilię, złóż ją w ręce  Maryi,  Ona ją zna doskonale. 

Ofiarowanie lilii Maryi

 „Matko wierzących, wspomóż mnie w moich  wątpliwościach. Przyjmij ode mnie tę lilię;   postanawiam żyć wytrwale w wierze, aż do  śmierci.”


Dzień  7

KWIAT  POMARAŃCZY

 Nadzieja

„Ta cnota rządzi duszą i porusza ją, aby oczekiwała od Boga pomocy łaski i darów Ducha Świętego w tym życiu, a życia wiecznego - w przyszłym. ”

Poszukaj w twym ogrodzie zielonego runa pomarańczy i perfum jej kwiatów. Szukaj nadziei, przecież Bóg cię zbawi, ponieważ w głębi twej duszy tego oczekujesz. Jeśli straciłeś tę cnotę, pobiegnij do Maryi, przedstaw Jej kwiat pomarańczy i powiedz Jej: 

Ofiarowanie kwiatu pomarańczy Maryi

 „Matko, pragnę zawsze kochać Boga i abyś Ty dała mi łaskę dobrego chrześcijańskiego życia. Oczekuję od mego dobrego Boga Ojca wiecznego szczęścia.”


Dzień  8

KWIATY  POLNE

Cnoty naturalne

  „Otrzymujemy je od Boga, Stwórcy natury. Wzrastają w nas bez większej naszej troski, przez naturalny dar; ku nim się skłaniamy i je kochamy. Jednak dopiero pod wpływem impulsu miłości i dbania o nią, nabierają nowego blasku.”  

  Nie lekceważ cnoty, którą masz i która pojawiła się, zanim sobie z tego zdałeś sprawę; rozwijaj ją, wznoś ją do Boga, a zobaczysz, że nabierze nowej wartości. 

Ofiarowanie polnych kwiatów Maryi

  „Maryjo, składam w Twoje ręce cnoty i dary, które mam od Boga. Pragnę dbać o nie i ćwiczyć się w nich. Przedstaw je Jezusowi, Twojemu Synowi.”


Dzień  9

SŁONECZNIK  I  ŻYWOTNIK

Roztropność

„Jest królową cnót moralnych. Słonecznik wznosi się ponad inne rośliny, patrzy zawsze w stronę słońca i podąża za jego biegiem. Żywotnik obrazuje życie kierowane rozumem. Jest to doskonałe zobrazowanie tej cnoty. ”

Czy w twoim ogrodzie jest słonecznik? Czy we wszystkich twoich poczynaniach masz na uwadze prawość sumienia, patrzysz   na Boga i wszystkie twoje pragnienia   uzgadniasz z Nim? Spójrz na cel twojego stworzenia. Kieruj według Niego i do Niego twoje życie, a będziesz rozsądny. 

Ofiarowanie słonecznika i żywotnika Maryi

 „Maryjo, od dzisiaj pokieruję moimi czynami   i moim życiem według odwiecznego planu Boga, mojego Ojca. Przyjmij te kwiaty; powierzam goTobie, abyś go strzegła.”


Dzień  10

LILIA

Sprawiedliwość

  „Oddanie każdemu tego, co się mu słusznie należy, jest sprawiedliwością. Towarzyszą jej:  wiara, modlitwa, pobożność, wdzięczność,  wielkoduszność, szczerość.”  

 Co jesteś winien Bogu? Jesteś Mu winien adorację, miłość, posłuszeństwo, wdzięczność, zadośćuczynienie. Chciałbyś odwdzięczyć się Mu? To dobrze. Daj Bogu swoją miłość i ofiaruj  przez ręce Maryi razem z tymi kwiatami twoje pragnienia.

Ofiarowanie lilii Maryi

 „Matko, ofiaruję Tobie lilie jako wyraz sprawiedliwości i cnót, które z niej się rodzą. Przyjmij moją ofiarę i te kwiaty jako znak mojego postanowienia podjęcia wysiłków, aby  zdobyć te cnoty .”


Dzień  11

 JASKRY PERSKIE

Religijność

„Jest cnotą, przez którą człowiek adoruje Boga,  bo jest Mu to winien. Nabożeństwo, modlitwę,  ofiarę, śluby, budowę świątyń, liturgię – to  wszystko wyraża ta cnota.”

Czy darzysz Boga miłością, wdzięcznością,  respektem, uwielbieniem? Popatrz, jakie są  jaskry w ogrodzie twej duszy. Z tej nieznacznej trawki rozwija się na łodydze pąk i rozkwita kwiat. Nie wstydź się swojej wiary, ofiaruj innym jej publiczne świadectwo. 

Ofiarowanie jaskrów perskich Maryi 

„Maryjo, przyjmij moje jaskry; symbolizują moją wolę dania publicznego świadectwa miłości, wdzięczności i adoracji mojego Boga, jak tego wymaga ode mnie wiara.”


Dzień  12

BRATKI

Modlitwa

„Nasza dusza została stworzona, aby   kontemplować Boga. Czy z dwudziestu czterech   godzin na dzień, nie przeznaczyliśmy ani jednej  na wznoszenie do Boga naszych myśli? Co nam   przeszkadza, abyśmy czynili wszystko w   Bożej obecności?  

Czy myślisz o Bogu? Sprawdź to dobrze. Pójdź do twego ogrodu i przyjrzyj się; czy twoje myśli są dojrzałe? Zbierz je, zwiąż z wiarą i miłością  Bożą, i przedstaw je Maryi. 

Ofiarowanie bratków Maryi 

„Matko, zobowiązuję się modlić nieustannie  tak, jak mnie o to prosi Jezus w Ewangelii.   Proszę zatroszcz się o moje myśli, piękna Ogrodniczko i ofiaruj je Bogu, naszemu Ojcu.”


Dzień  13

JAŚMIN

 Pobożność

„Przez tą cnotę oddajemy naszym rodzicom  wdzięczność, troskę i miłość, na jakie zasługują. Dobry syn jest dla swoich rodziców jak wzniosły jaśmin, który użycza im cienia. Gdy już są w podeszłym wieku, odpoczywają w nim od życiowych prac i wysiłków.”

Jesteś winien wdzięczność i szacunek twoim  rodzicom i przełożonym. Czy dajesz im to?  Zbadaj, jak jest z jaśminem w twoim sercu. Czy jest dojrzały? Ofiaruj go Maryi. 

Ofiarowanie jaśminu Maryi 

„Matko moja, oto jaśmin mojego miłosierdzia dla rodziców. Obiecuję ich kochać, szanować,  pomagać im w ich potrzebach. Zostawiam tę obietnicę pod Twoją matczyną opiekę.”


Dzień  14

WERBENA  I  MAJERANEK

Posłuszeństwo

„Majeranek ofiarowuje swój zapach i aromat wówczas, gdy się po nim stąpa, lub gdy się go miażdży. Werbena to piękna uległość. Im trudniejsze i cięższe jest to, co nakazują wykonać człowiekowi posłusznemu, tym większy wydaje on aromat swojej wierności, pokory i uległości.”

Czy jesteś posłuszny Bogu i tym, których Bóg postawił, aby cię prowadzili? Czy jesteś posłuszny w wysokim stopniu i z radością, czy to nakaz twardy czy lekki, miły czy przykry? Zastanów się nad tym. Weź kwiaty i ofiaruj wraz z nimi swoje posłuszeństwo Maryi. 

Ofiarowanie werbeny i majeranku Maryi 

„Dziewico Maryjo, oddaję mój majeranek w Twoje ręce. W ten sposób zobowiązuję się być posłuszny pokornie i ulegle, pośpiesznie i wiernie Bogu i tym, którzy Go reprezentują.”


Dzień  15

 HIACYNT

Wdzięczność

„To okazywanie wdzięczności i  uznania tym, od których otrzymujemy pomoc duchową lub materialną: Bogu, Dziewicy Maryi, naszym rodzicom, nauczycielom...”

Czy zastanawiasz się nad dobrami, które nieustannie otrzymujesz od Boga? Czy błogosławisz Go? Dziękujesz Mu? Nie bądź niewdzięczny! Zasiej tę cnotę w twej duszy, podlewaj ją i ofiaruj Maryi. 

Ofiarowanie hiacyntu Maryi 

„Królowo niebios, ofiarowuję Ci hiacynt; obiecuję być wdzięcznym Bogu za stworzenie, zbawienie i powołanie oraz Tobie za to, że zechciałaś, abym był Twoim dzieckiem.”


Dzień  16

LWIE PASZCZE

 Prawdomówność

„Jej przeciwieństwem jest kłamstwo i fałsz. Poprzez uprzejmość traktuje się innych z godnością. Przyjaźń czyni, że ktoś jest lojalny i wierny wobec przyjaciół. Wspaniałomyślność zachowuje złoty środek w używaniu dóbr.”  

Jak traktujesz innych? Czy jesteś prawdomówny, słodki i uprzejmy? Czy w używaniu dóbr jesteś skąpy czy hojny? Rozważ to. Maryja prosi cię o te kwiaty, więc je ofiaruj Jej. 

Ofiarowanie kwiatów Maryi 

„Przyjmij Matko te kwiaty jako dowód mojej prawdomówności, uprzejmości, wierności w przyjaźni i mojej hojności. Spraw, abym potrafił żyć zgodnie z tymi cnotami.”


Dzień  17

 GOŹDZIKI  OGRODOWE

Męstwo

„Wyraża się w dobroci i hojności, w cierpliwości i wytrwałości. Męstwo podtrzymuje wybrane dobro, które trzeba praktykować aż do śmierci.”

Czy rozkwitają goździki w ogrodzie twej duszy? Czy jesteś wytrwały i niezmienny w praktykowaniu cnoty, czy raczej się cofasz w przeciwności? Przywdziej odwagę, walcz z  trudnościami, aż je przezwyciężysz. 

Ofiarowanie goździka Maryi 

„Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci ten goździk, symbol mojego postanowienia wytrwania w trudnościach. Liczę na siłę od Boga dzięki Twojemu wstawiennictwu.”


Dzień  18

 GOŹDZIKI W GAŁĄZCE

Wielkoduszność: potęga duszy

„Daje nam wielkie serce zdolne przedsięwziąć tyle, ile Bóg zleci. Jeśli prace, jakie Bóg nakazuje pociągają poważne wydatki, potrzebujemy wtedy cnoty wielkoduszności.”   

Czy zniechęcasz się w momentach próby, pokusy, przeciwności? Czy twoje serce utrzymuje się zawsze nieugięte? Strzeż się tchórzostwa i niezdecydowania. 

Ofiarowanie gałązki goździków Maryi 

„Dziewico Maryjo, przyjmij goździki w gałązce jako znak mej szlachetności. Połącz mą duszę z Twoją a nigdy nie zostanie przygnębiona ani tchórzliwa.”


Dzień  19

 MALWA  RÓŻANA

Cierpliwość

„Jest to znoszenie cierpienia, które przychodzi na skutek praktykowania cnoty chrześcijańskiej. Jeśli malwę się zgniecie, ona ofiarowuje subtelny zapach. Tak samo dusza cierpliwa, zmęczona uciemiężeniem wydaje łagodny aromat.”

Gdy cię naciskają i prześladują, to czy się skarżysz? Złóż malwę w ręce Maryi i ofiaruj delikatny zapach twej cierpliwości.  

Ofiarowanie malwy Maryi 

„Dziewico Maryjo, ofiarowuję Tobie malwę jako znak mojej cierpliwości w próbach. Wspomagaj moje postanowienie znoszenia spokojnie cierpień i przeciwności.”


Dzień  20

 BIAŁY  GOŹDZIK  NAKRAPIANY

Wytrwałość

„Gdy trwają długo cierpienia i przeciwności, które na nas przychodzą ze względu na Boga i cnotę, potrzebujemy wytrwałości. Kończy się ona męczeństwem: symbolizuje go biały goździk nakrapiany czerwienią.”  

Co czynisz, gdy przychodzi na ciebie jakieś cierpienie przez to, że jesteś chrześcijaninem? Tracisz zapał? Rezygnujesz z rozpoczętego dobra, czy jesteś wytrwały aż do śmierci? Jeśli brak ci wytrwałości, poszukaj jej w ogrodzie twej duszy. 

Ofiarowanie białego goździka Maryi 

„Maryjo oto mój bukiet, symbol mej nieugiętej wytrwałości w Twojej służbie, aż do śmierci. Przyjmij mą ofiarę.”


Dzień  21

LAK

Umiarkowanie

„Łagodzi złe uczucia w człowieku: ubóstwo, słodycz, czystość, miłosierdzie, prostota, to obraz umiarkowania. Reprezentują ją pokuta, dobrowolne ubóstwo i posłuszeństwo.”

Co ze złymi uczuciami u ciebie? Jak porządkujesz to, co cię pociąga? Jeśli to jest uporządkowane, wszystkie inne postawy też będą uporządkowane. Weź kwiat twoich obietnic i oddaj go Maryi. 

Ofiarowanie laku Maryi 

„Matko ofiaruję ci lak, symbol umiarkowania. Zobowiązuję się powściągać złe uczucia, które we mnie dominują. Przyjmij moje postanowienie za rzecz Twoją.”


Dzień  22

LEWKONIA FIOLETOWA

Abstynencja i trzeźwość

„Powściągają człowieka w jedzeniu i piciu. Wzajemnie uzupełniają się i opierają się na poście.”  

W jedzeniu i piciu powinieneś być umiarkowany i zachować zasadę  złotego środka. Czy potrafisz unikać niepotrzebnych wydatków oraz specjalnych i drogich potraw? Obiecaj Maryi powściągliwość i abstynencję. 

Ofiarowanie lewkonii Maryi 

„Matko ofiarowuję Ci bukiet lewkonii, symbol abstynencji i trzeźwości. Przyjmij moją ofiarę.”


Dzień  23

 LEWKONIA  BIAŁA

 Czystość i dziewictwo

„To córki umiarkowania. Lewkonia biała, nie posiadając nasion, jedynie kwiat (jeden kwiat produkuje drugi kwiat), jest symbolem dziewictwa i macierzyństwa w jednej osobie.”

Jak wyglądają białe lewkonie w twoim ogrodzie? Oddaj Maryi Dziewicy bukiet jako symbol twej czystości. Jeśli nie masz podwójnych lewkonii, oddaj Jej te proste, pojedyncze. 

Ofiarowanie podwójnych białych lewkonii Maryi 

„Matko Dziewico, oddaję Ci moje serce gotowe do zachowywania czystości. Przyjmij ten kwiat i zadbaj o niego, symbol mojej obietnicy.”


Dzień  24

 TYMIANEK,ROZMARYN,MIĘTA,WIERZBA PŁACZĄCA

Pokuta

„Tymianek, rozmaryn, mięta - te rośliny deptane na ścieżkach ogrodu, dają specjalny zapach i są lekarstwem; symbolizują  zadośćuczynienie i umartwienie.”  

Zgrzeszyłeś? Okazujesz swój żal. Ofiaruj Bogu zadaną pokutę w sakramencie pojednania. Ofiaruj Maryi skruszone serce. 

Ofiarowanie bukietu Maryi

„Matko, przyjmij te rośliny jako znak mego bólu z powodu całego zła, które uczyniłem. Ofiaruj je Jezusowi i uproś Jego przebaczenie.”


Dzień  25 

MIŁOWONKA TRÓJLISTNA

Ubóstwo

„Cnota niezbędna, aby mogła w nas działać miłość. Poprzez miłość zjednoczoną z wewnętrznym oderwaniem i rezygnacją z tego, co posiadamy, ubóstwo nabiera większej doskonałości.”

Czym jest wypełnione twoje serce? Napełnia się tym, co kocha. Czy miłujesz Boga z całego serca? Jeśli nie, to opróżnij je z tego, co nie jest wartościowe i ofiaruj je takie biedne Maryi. 

Ofiarowanie miłowonki trójlistnej Maryi 

„Matko moja, to ogołocenie, o jakie miłość Boga mnie prosi, ofiarowuję Ci wraz z darem miłowonki trójlistnej połączonego z różą. Przyjmij je.”


Dzień  26

 WANILIA

Czystość i wstrzemięźliwość 

„Hamuje naturalne skłonności. Łagodność i uległość, skromność i pokora przyczyniają się do osiągnięcia celu.”  

Co czynisz, gdy zawładną tobą zbytni smutek, melancholia, nadmierna radość lub nieuzasadniony lęk, zuchwalstwo lub nienawiść? Powinieneś prawym sumieniem wyhamować  te skłonności i utrzymywać je w złotym środku. 

Ofiarowanie wanilii Maryi 

„Dziewico Maryjo, ofiarowuję Ci bukiet wanilii, znak granicy, jaką obiecuję postawić wszystkim moim złym skłonnościom. Przyjmij ten kwiat i wspomóż mnie.”


Dzień  27

 MALWA CZYLI CZUŁOŚĆ KRÓLOWEJ

Łagodność i uległość

„Łagodność osładza, jak tylko może, pogodzić z prawami sprawiedliwości twardość i nieodwołalność kary. Uległość zachowuje pokój serca.”

Co robisz, gdy czujesz oburzenie, niepokój, nieprzychylność? Opierasz się temu czy się poddajesz? Sprawdź to dobrze i zdecyduj się być łagodnym, uległym i słodkim. 

Ofiarowanie malwy Maryi 

„O słodka i miłosierna Maryjo! Ofiarowuję Ci malwę, symbol uległości. Pomóż mi zachowywać pokój serca.”


Dzień  28

FIOŁEK

Skromność,  małość

„Tak jak fiołek ukrywa swój kwiat między liśćmi, ta cnota podtrzymuje duchowość wewnętrznego piękna oraz piękno zewnętrzne, strzegąc nas przed pragnieniem honorów, zaszczytów i próżności.”  

Unikaj złych manier i próżności. Złóż fiołka w ręce Maryi jako znak skromności, którą chcesz zawsze zachowywać. 

Ofiarowanie fiołka Maryi 

„Dziewico Maryjo zobowiązuję się zachowywać skromność wewnętrzną i zewnętrzną. Umocnij moje pragnienia.”


Dzień  29 

BAZYLIA

Pokora

„Ogranicza nasze pragnienia zaszczytów chwały i wielkości światowej, czy to materialnej czy duchowej. Pokora jest przeciwieństwem pychy, która wynosi człowieka i umieszcza go w miejscu, które mu nie przysługuje.”

Czy lubisz udawać kogoś, kim nie jesteś? Pragniesz być przed ludźmi kimś, kim nie jesteś w oczach Boga? Szukasz zaszczytów? Jeśli tak jest, to jesteś pełen pychy. Postaraj się raczej zasiąść na ostatnim miejscu. Zaakceptuj fakt, że w którymś momencie nie czujesz się doceniony przez innych.

Ofiarowanie bazylii Maryi 

„Dziewico pokorna, z chęcią przyjmę wzgardy i poniżenia, które na mnie przyjdą. Nie pragnę być niczym ponad to, czym jestem: biednym grzesznikiem. Przyjmij tę bazylię, symbol pokory.”

Dzień  30

MAK  LEKARSKI

Postawa zewnętrzna

„Wstrzemięźliwość powinna uporządkować formy zewnętrzne i wnosić dobre maniery. W zachowaniu i ubiorze powinny być zachowywane normy godności i piękna.”  

Czy w twej postawie zewnętrznej jesteś uporządkowany i umiarkowany? To znak,  jesteś uporządkowany i umiarkowany również w twoim wnętrzu. 

Ofiarowanie kwiatów Maryi 

„Matko moja, ofiaruję Ci wstrzemięźliwość we wszystkim mych czynach i gestach. Udziel siły i skuteczności moim postanowieniom.”


Dzień  31

KORONA MARYI

Korona chwały

„Cnoty tworzą jakby krąg ze złota na naszych głowach. Przykazanie miłości wychodzi od Boga-Miłości i zanosi wszystkie nasze uczucia do Boga, od którego pochodzą. Wszelka cnota pochodzi z miłości, rośnie wraz z nią i żyje zjednoczona z tą miłością, którą jest sam Bóg.”

Bóg prosi cię o koronę ozdobioną wszystkimi cnotami. Czy jakiejś tobie brakuje? Sprawdź to w swojej duszy. 

Ofiarowanie korony Maryi 

„Królowo Niebios, oddałam Tobie to, co najpiękniejsze i najpiękniej pachnące z mojego ogrodu; te kwiaty symbolizują cnoty, według których pragnę żyć. Strzeż, podlewaj, uprawiaj i udoskonalaj je.”