Aktualności‎ > ‎

Już dobrze po rekolekcjach...

opublikowane: 25 sty 2017, 01:30 przez Karmelitanki Misjonarki Terezjanki
...lecz Słowo Boże, żywe i skuteczne, działa w nas - w każdej z uczestniczących w tych przełomowych dniach młodych kobiet. 
Tym razem Encyklika Verbum Domini stała się inspiracją dla refleksji nad tym Słowem, które przyjęło ludzkie ciało w ciszy betlejemskiej nocy.

"Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości, możemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle Objawienia dokonanego przez Słowo Boże" (VD 6).

Słowo staje się zawsze nowym dzięki Duchowi Świętemu. Pozwala mi ujrzeć samego siebie wewnętrznie. Pozwala spotkać się z Jezusem. Lectio Divina jest jednym ze sposobów zbliżenia się do Słowa i wsłuchania się w przesłanie, jakie ma Bóg dla mnie. Spotkanie z Nim przemienia. 

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas... i widzieliśmy chwałę Jego. Daj się skonfrontować Słowu. Przyjmij jak Maryja do swego serca. Noś je w sercu, chłoń całym sobą, daj przeniknąć swe uczucia, pragnienia, wolę. Odpowiedz na Słowo. Mów, módl się prosto i spontanicznie. Chodzi o to, by serce stanęło po stronie Boga.

Bogu niech będą dzięki za ten czas!
Powierzamy Jemu owoce rodzące się w życiu każdej z nas.
Dzięki, Jezu, za nowe życie, jakie nam dajesz!Comments