ter1Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.00 under verksamhetsåret från september till juni. 
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.


Nästa allmänna månadsmöte kommer att ske:
                             INSTÄLLD.
På grund av Coronapandemin är det svårt att veta när verksamhetsårets (2020 - 2021) första månadsmöte kommer att ske. 
Styrelsen hoppas verkligen på att vi alla kan ses i september. 

Håll ut och kom ihåg att .... we will meet again! 
Var rädda om Er allesammans och lyssna till råd och uppmaningar från våra kvalificerade myndigheter.  
Lyssna inte på så kallade "Fake News"

Styrelsen önskar alla "Jarramassare" en sköööön och coronafri sommar


 
Nästa styrelsemöte kommer att ske:
                       INSTÄLLD
På grund coronapandemin kommer styrelsen att genomföra sitt uppstartsmöte via "Zoom" under augusti månad. (Göran C biträder med råd och dåd) 

Var rädda om Er och följ experternas, dvs Folkhälsomyndighetens, råd och dåd!
Håll avstånd och tänk på smittoriskerna som trots allt råder och fortfarande existerar.

Trevlig sommar önskas Ni alla i styrelserna (både den avgående och den pågående)