Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. 
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.


OBS! Mötet i oktober är inställt

Nästa allmänna möte.
Tid: Torsdagen den 14 november kl 18.30.

Plats: E s ö.

Program: E s ö

Pris: 


Anmäl förhinder till Göran Carlander senast 10/11.

Telefon och SMS:  0703 – 264 031, e-post: goran.carlander@gmail.comOm du är medlem och har ett gmail-konto kan du se vilka som inte avanmält sig till kommande månadsmöte. Klicka på den här länken.

Nästa styrelsemöte:
NB! Styrelsemötet i oktober är inställt
Nästa styrelsemöte blir därför: Måndagen den 5 november
Plats: Hemma hos Anita R. Holmgatan 16 D
Vi startar: Kl 17.30
Ärenden: Enligt ärendelista
Övrigt: Varmt välkomna och anmäl till Anita om Du INTE kan komma
senast torsdagen den 1 november
 
 Enligt normal mötesrutin