Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. 
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Nästa allmänna möte.

Inbjudan till

verksamhetsåret

 2018/2019 

första månadsmöte.

Program:

Medlemmar i Lions Club Jarramas, inbjuds till verksamhetsåret 2018/2019

första månadsmöte enligt följande:

Tid: Torsdagen den 2018-09-13 kl 18.30.

Plats: Utövägen 8, ute på Saltö.

Program:

  • Månadsmöte, enligt högt välborne herr President Allan L 
  • Middag, enligt mycket respektabla fru Klubbmästare Susanne S med flera.

Pris: ~ 100 kr/person


Om, mot all förmodan, Du inte kan komma, låt då vännen Göran Carlander få reda på detta enligt nedan:

Telefon  0703 – 264 031

E-post: goran.carlander@gmail.com

Mycket välkomna!

 

Allan Lindgren


Om du är medlem och har ett gmail-konto kan du se vilka som inte avanmält sig till kommande månadsmöte. Klicka på den här länken.

Nästa styrelsemöte, tillika uppstartsmöte:
Nästa styrelsemöte, tillika uppstartsmöte,  kommer att äga rum den 29 augusti
Platsen är: Hos Allan och Anne-May ute i Nättraby
Vi startar kl 17.30
Ärenden: Enligt ärendelista och planering inför verksamhetsåret 2018 - 2019
Kallelse kommer i slutet av sommaren.

 Enligt normal mötesrutin