8Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. 
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.


Nästa allmänna möte, 
Sker den onsdagen 16 januari 2019, start kl 18.30
Programmet: Kommer att bli företagsinformation.
Plats: MAXI, i Lyckeby
Kallelse med fullständig information kommer vad det lider.
Avanmäl Dej i god tid, dock senast torsdagen den 10 jan, till Göran Carlander. 


Om du är medlem och har ett gmail-konto kan du se vilka som kommer nästa möte. Klicka på den här länken.Nästa styrelsemöte:
Måndagen den 7 januari, anno 2019
Plats: Hemma hos Kerstin M på Sunnavägen 15, måndagen 7 jan,
Vi startar: Kl 17.30 och slutar när vi är trötta och inte orkar mer
Ärenden: Enligt kommande kallelse
Övrigt: Varmt välkomna och anmäl till Kerstin om Du INTE kan komma senast onsdagen den 2 januari anno 2019
 
 Enligt normal mötesrutin