Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. 
Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.


Nästa allmänna möte, 
Sker den onsdagen 12 juni anno 2019
  • Programmet: Kommer att bli  Allans sista (?) LP-möte, med allt vad detta innebär
  • Plats: För tillfället är allt lite "hysch-hysch". Info om tid o plats kommer vad det lider
  • Förtäring: Något gott (kallskuret á 100 kr/kuvert) enligt vårt fina klubbmästeri.
  • Övrigt 1: Anmäl, på enklaste sätt, till vännen Göran C om Du och Din partner SKALL delta. Göran önskar att få Ditt besked senast under fredagen den 7 juni
  •  Övrigt 2. Lägg märke till att Du skall anmäla om Du och Din partner avser hedra mötet med Er närvaro enligt ovan.
 
 
Om du är medlem och har ett gmail-konto kan du se vilka som kommer nästa möte. Klicka på den här länken.
 
 
 
Nästa styrelsemöte:
Måndagen den 3 juni, anno 2019
  • Plats: Hemma hos Anita R, vår duktige medlemsansvarige, ute på Holmgatan 16 D  på Pantarholmen
  • Vi startar: Kl 17.30 och slutar när vi är trötta och är utarbetade.
  • Ärenden: Enligt kallelsen, som kommer att skickas ut vad det lider
  • Övrigt: Varmt välkomna och anmäl till Anita R om Du INTE kan komma, senast onsdagen den 29 maj anno 2019