Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen alternativt torsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 17.30i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Nästa allmänna möte.
Nästa medlemsmöte, med mera äger rum i december under ledning av Allan,
vår Lionspresident.  
När: Fredagen 2017-12-15, med start kl 17.30
Var: Runda Rum i "Staun"
Mat: JULBORD!
Pris: 250 kr/kuvert (priset är starkt subventionerat)
Övrigt 1: OBS! Anmälan skall göras till Göran Carlander per mail eller telefon senast måndagen den 11 dec.
Övrigt 2: Till julbordet bjuds även in våra respektive och vänner som hjälpt till på Bubbetorp. Respektive och vänner som hjälpt till under julmarknadsdagarna blir bjudna, övriga betalar 250:-/person.


Om du är medlem och har ett gmailkonto kan du se vilka som inte avanmält sig. Klicka på den här länken.

Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 9 januari 2108 hemma hos Kerstin M, på Sunnadalsvägen 15.
Start kl 17.30 och slutar när vi är klara.
Anmäl till Kerstin senast torsdagen den 4 januari 2018, om Du inte kan delta.
Kallelse kommer i början av 2018

 Enligt normal mötesrutin