Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen alternativt torsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 18.00 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Nästa allmänna möte.
Nästa möte blir i september under LP Allans ledning. Kallelse efter sommaruppehållet.
När: 
Var: 
Mat:
Pris: 
Ej, eller sent avanmält kuvert debiteras.

Om du är medlem och har ett gmailkonto kan du se vilka som kommer. Klicka på den här länken i så fall.

Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28 augusti i vår lokal.
Start kl 17.30 och slutar när vi är klara.
Mötet har karaktär av "konstitutionerande" möte.