Allmänna möten. Klubben har normalt allmänt möte andra onsdagen i varje månad kl 18.30 under verksamhetsåret från september till juni. Platsen varierar och framgår av kallelse och nedan på denna sida.
Styrelsemöten. Styrelsemöte hålls normalt måndag kl 18.00 i veckan innan allmänt möte. Värdskapet för dessa möten roterar mellan styrelsemedlemmarna.

Nästa allmänna möte.

När: Onsdagen den 12 april kl 18.30
Var: Det blir hos Toyota på Ronnebyvägen.
Mat: Meddelas senare.
Pris: 100:-
Program: Meddelas senare.

Avanmälan: Kan Ni ej komma vill klubbmästare Göran veta detta senast 9 april. Du når honom på tel 0703-264031 eller på mail goran.carlander@gmail.com.

Ej avanmält kuvert debiteras.

Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte blir hemma hos Kerstin Malmström den 5 april 2017 kl. 1800. Vid förhinder, meddela Kerstin senast den 3 april. Tfn   0734-162539