Kommittéer‎ > ‎Lionståget.‎ > ‎

Bemanning lionståget 2017

Fredag den 28/7 :
10.00-12.00  Guide:  Anita R.    Värdar: Kommittén( Yvonne, Leif, Kerstin)
12.00-14.00. 
Guide:  Agneta C  Värdar: Bertil S, Gun S, Gunilla J
14.00-16.00  
Guide:  Ove H.      Värdar: Sven-Bertil J, Tina R, Ragnhild B
16.00-17.30  
Guide:  Bill.            Värdar: Bernhard, Evy O, Jan K

Lördagen den 29/7 :
10.00-12.00  
Guide: Bill.             Värdar: Berit O, Vivi B, Göran C
12.00-14.00. 
Guide: Anita R.      Värdar: Eva C. Britt-Louise, Karin
14.00-16.00. 
Guide: Ove H.        Värdar: Ylva, Torsten, Lotta Olander
16.00-18.00  
Guide: Agneta C.   Värdar: Anita, Kerstin , Benny

  

OBS ! Om ni är förhindrade så skaffa ersättare

 

Påklädning torsdagen den 27/7 kl.10.30 på sedvanlig plats. Gäller kommittén och de som brukar vara behjälpliga. Avklädning efter sista turen.

 

Ha det gott och väl mött !!!

Yvonne & Anita