Kommittéer‎ > ‎

Lionståget.

Lionståget körs sista fredagen och lördagen i juli. 
Intäkterna från sponsorernas reklamskjyltar gör det möjligt för Lions Club Karlskrona/Jarramas att bedriva sin hjälpverksamhet. 
Resan genom Karlskrona centrum är gratis och resenärerna bjuds även på guidning bland världsarvets sevärdheter. 
Många utnyttjar också möjligheten att lägga en slant i de bössor, som de lionsgula värdarna har med sig.
Tåget tillhör och körs av Lions Club Högsby, som på detta sätt också får ett bidrag till sin hjälpverksamhet.