Kommittéer

Vår verksamhet bygger på kommittéer. Det är presidenten, som tillsammans med styrelsen ser till att det finns rätt bemanning i respektive kommitté. Målet är att alla medlemmar ska vara engagerade i minst en kommitté.