Så här används våra medlemsavgifter i Lions Club Karlskrona/Jarramas (2019-01-01).

Lions Club är världsomspännande och består av ett antal Multipeldistrikt, ett i varje land. Vårt Multipeldistrikt (MD) heter 101 Sverige. Det är i sin tur uppdelat på 5 distrikt. Vi tillhör distrikt 101-S (Söder, dvs klubbarna från Skåne. Småland, Öland o Blekinge), som i sin tur består av 3 zoner med 15 delzoner. 
Vi i Jarramas tillhör zon 2 och delzon 24 och som innefattar 9 klubbar (Dessa klubbar finns i: Karlskrona 2 st, Ronneby, Bräkne Hoby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Ryd och Tingsryd). 
Denna organisation gäller från och med 2019-07-01.

Ekonomin för vår, och alla andra klubbars, verksamhet är uppdelad i en kassa för den administrativa delen (AD-kassan) och en för våra aktiviteter/hjälpverksamhet (aktivitetskassan eller AK-kassan).

Via våra medlemsavgifter betalar vi själva alla kostnader för Lions nationella och internationella administration.  
Medlemsavgiften är 400 kronor för såväl höst- som vårterminen dvs 800 kronor per år.

AD-kassans intäkter utgörs i huvudsak av medlemsavgifterna.

Huvuddelen av AD-kassans utbetalningar går till distrikts- nationella- och internationella avgifter (80-90%) och resten till övrig administration såsom porto, möteskostnader, uppvaktningar mm.

Till vårt Distrikt 101-S betalar vi idag 100 kronor per medlem och år för deras administration. Till Nationella verksamheten i Sverige och Stockholmskontoret 
betalar vi 340 kronor per medlem och år. .

Den Internationella avgiften är 43 US-dollar per medlem och år. För familjemedlem är avgiften halverad till 21,50 dollar per medlem och år som går till den internationella verksamheten i USA och kontoret i Oak Brook. Med en kurs på 9,00 blir detta 387 resp.193 kronor per medlem och år. Vi är mycket beroende av dollarkursens värde.

I dagsläget betalar vi i LC Jarramas per år totalt 100+340 +387 = 827 kronor i olika medlemsavgifter.

Det fattas med andra ord ett mindre belopp för att klara administrationskostnaderna, men tack vare "tailtwisterns" och klubbmästarens arbete med att dra in pengar vid våra månadsmöten går det ändå ihop. Vi får även ett mindre bidrag från Sensus (statligt kulturbidrag). 

Vi i Lions Clubs Karlskrona/Jarramas har på ett medlemsmöte beslutat att familjerabatter inte skall utgå. 


Aktivitetskassan

All vår hjälpverksamhet i form av bidrag mm utbetalas härifrån. Kostnaderna för vår lokal utgår också härifrån. Som framgår av namnet på kassan så sker alla ekonomiska transaktioner vid våra aktiviteter i den här kassan medan alla övriga administrationskostnader för vår verksamhet utgår från AD-kassan.