Historik

Klubben bildades den 22 mars 1979. Charterklubb var LC Karlskrona och "guiding lion" Claes Hauffman var utsedd att leda det första konstituerande mötet. Under detta beslutades att klubben skulle få få namnet Lions Club Karlskrona/Jarramas.

Namnet Jarramas.
Jarramas är turkiska och betyder ungefär "busig". Det associerar till övningsskeppet JARRAMAS, som är en tremastad, fregatt-tacklad fullriggare. Fartyget byggdes av järn i Nya Verkstadsbyggnaden på Carlscrona Örlogsvarv. Ritningen till fartyget godkändes den 28 juni 1898 och kölen sträcktes den 18 mars 1899. Fartyget sjösattes den 1 februari 1900 kl. 14.00. JARRAMAS är det sista segelfartyg som byggdes på varvet och hon fick nummer 275. Hon ligger i dag förtöjd vid Marinmuseum.

Klubben hade vid grundandet följande medlemmar:
Andersson Sven, Larsson Lennart, Olsson Stig-Erik, Aronsson Stig, Liljeström Ingvar, Petersson Benny, Bergljung Gunnar, Lindström Allan, Prising Lars-Göran, Corneliusson Bertil, Lindström Bo, Resebo Nils-Bertil, Corneliusson Curt, Lång Lars-Ivan, Svärd Rune, Fredriksson Per, Midenhag Conny, Thor Lars, Jönsson Jörgen, Nilsson Torsten, Sällström Ola, Karlsson Lars-Anders, Olsson Sten, Wallén Göran.

Första styrelsen fick följande sammansättning:
President                 Per Fredriksson
1:e Vice President    Torsten Nilsson
2:e Vice President    Benny Petersson
Sekreterare              Conny Midenhag
Vice Sekreterare       Rune Svärd
Kassaförvaltare        Nils-Bertil Resebo
Clubmästare            Bo Lindström
TailTwister              Lars-Anders Karlsson

Presidenter och sekreterare under åren.

Medlemmar som tilldelats utmärkelsen Mellwin Jones Fellow.

Medlemmar som tilldelats Lions Nyckel