Vad gör Lions Club Jarramas med insamlade medel?

Våra stora insamlingsaktiviteter är:

·         Bubbetorps Julmarknad
·         Lionståget
·         Blekinge Trädgårdsmässa
·         Konserter 

Övriga viktiga aktiviteter:

  • Världens barn
  • Insamlingar till förmån för forskning om barndiabetes.
  • Besök inom äldrevården med sällskap, sång och musik.
  • Stipendier till ungdomar inom kultur och handikappidrott.
  • Loppmarknad.
  • I samband med världslionsdagen i oktober delar klubben ut 1000 gula rosor på stan.
  • Lotteristånd på Lövmarknadsdagen

UTBETALDA BIDRAG UNDER VERKSAMHETSÅRET 2016-­2017

STIPENDIUM 40.000 kr.­ (Idrottsstipendium,Forskningsfonden)

LOKALA BIDRAG 304.376 kr.­ (Hjälpbehövande i Karlskrona Kommun, särskolor, och funktionshindrade barn o ungdomar)

ZONBIDRAG 7.000 kr.­ (Projekt inom zonen m.m.)

DISTRIKTSBIDRAG 5.900 kr.­ (Bidrag till ungdomsläger m.m.)

NATIONELLA BIDRAG 92.000 kr.­ (Världens Barn, Forskningsfonden, bl a diabetes)

INTERNATIONELLA BIDRAG 64.000 kr,­ (Ungdomsverksamhet i Kamerun m.m.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TOTALT 513.273 kr.

Administrativa kostnader.
Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 800 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Märk väl att inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten och allt arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.