Vad gör Lions Club Jarramas med insamlade medel?

Våra stora insamlingsaktiviteter är:

·         Bubbetorps Julmarknad
·         Lionståget
·         Blekinge Trädgårdsmässa
·         Konserter 

Övriga viktiga aktiviteter:

  • Världens barn
  • Insamlingar till förmån för forskning om barndiabetes.
  • Besök inom äldrevården med sällskap, sång och musik.
  • Stipendier till ungdomar inom kultur och handikappidrott.
  • Loppmarknad.
  • I samband med världslionsdagen i oktober delar klubben ut 1000 gula rosor på stan.
  • Lotteristånd på Lövmarknadsdagen

UTBETALDA BIDRAG UNDER VERKSAMHETSÅRET 2015-­2016

STIPENDIUM 50.000 kr.­ (Idrottsstipendium,Forskningsfonden)

LOKALA BIDRAG 167.054 kr.­ (Hjälpbehövande i Karlskrona Kommun, särskolor, och funktionshindrade barn o ungdomar)

ZONBIDRAG 13.500 kr.­ (Projekt inom zonen m.m.)

DISTRIKTSBIDRAG 7.260 kr.­ (Bidrag till ungdomsläger m.m.)

NATIONELLA BIDRAG 179.098 kr.­ (Världens Barn, Forskningsfonden, bl a diabetes)

INTERNATIONELLA BIDRAG 30.000 kr,­ (Ungdomsverksamhet i Kamerun m.m.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TOTALT 446.912 kr.

Administrativa kostnader.
Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 800 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Märk väl att inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten och allt arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.