Vad gör Lions Club Jarramas med insamlade medel?

Våra stora insamlingsaktiviteter är:

·         Karlskrona Julmarknad
·         Blekinge Trädgårdsmässa 

Övriga viktiga aktiviteter:

  • Insamlingar till förmån för forskning om barndiabetes.
  • Besök inom äldrevården med sällskap, sång och musik.
  • Stipendier till ungdomar inom kultur och handikappidrott.
  • I samband med världslionsdagen i oktober delar klubben ut 1000 gula rosor på stan.
  • Lotteristånd på Lövmarknadsdagen
Tack till våra sponsorer. Utan dessa hade vi inte kunnat genomföra aktiviteterna och heller inte kunnat ha den hjälpverksamhet vi har. 

UTBETALDA BIDRAG UNDER VERKSAMHETSÅRET 2017-2018

STIPENDIER: 60.000 kr.­ (Idrottsstipendium,Forskningsfonden)

LOKALA BIDRAG: 102.239 kr.­ (Hjälpbehövande i Karlskrona Kommun, särskolor, och barn/ungdomar med funktionsvariation)

DISTRIKTSBIDRAG: 8.900 kr.­ (Bidrag till ungdomsläger m.m.)

INTERNATIONELLA BIDRAG: 40.000 kr,­ (Ungdomsverksamhet i Nepal och Kamerun m.m.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TOTALT: 211.133 kr.

Administrativa kostnader.
Klubbens medlemmar betalar själva en medlemsavgift (fn 800 kr/år/medlem) som täcker alla administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till Lions administration. Allt tillfaller hjälpverksamheten. Lionsmedlemmarnas arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning.

Det är vårt sätt att bidraga till en bättre värld.