Styrelsen

Ordförande - Philip Turner 0454 -  313 00

Kassör - Bodil Sjöberg 0454 - 197 89

Sekreterare - Truls Lund 

Birgitta Cleyndert 

Ingrid Ågård 

Nils Abrahamsson

Louise Rietz

Karsten Lindström

Mårten Paulsson

Underordnade sidor (1): Årsmöte dokument