Слике школе и Сремских Карловаца

Карловачка гимназија - Сремски Карловци

Карловачка гимназија, фото: Сања Рајич