Пријемни испит 2018/2019.

УПИС УЧЕНИКА У КАРЛОВАЧКУ ГИМНАЗИЈУ
ШКОЛСКА 2018/19.

Карловачка гимназија уписује у школској 2018/2019. години следеће:

 • класични језици     - 12 ученика
 • живи језици
  • енглески         - 48
  • кинески           - 12
  • италијански   - 12
  • шпански         - 12
  • руски              - 12
  • немачки         - 12
  • норвешки      - 12
  • јапански        - 12
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

- Пријављивање кандидата за пријемни испит:петак/субота/недеља/понедељак 11-14.05
од 9-14 ч
- Пријемни испит: субота-недеља 02.06-03.06. 10-12 ч
- Прелиминарни резултати пријемног испита: среда 06.06. до 8 ч
- Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
(детаљније обавештење у Гимназији): четвртак 07.06. од 8-16ч
- Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у Гимназији): петак
08.06. до 12ч
- Упис ученика у средње школе - први уписни круг: понедељак и уторак 09. и 10.07. од
8 до 15 ч 

Потребна документација за пријемни испит:
Извод из матичне књиге рођених и ђачка књижица са овереном фотографијом (фотографија се оверава у секретаријату школе-основне коју дете похађа)


 ШИФРА ЈЕЗИК  
  JBSK GA 4R16S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ -
 КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
  JBSK GA 4R10S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ -
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 48 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R13S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -   ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ......................................................................... 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R15S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 КИНЕСКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R17S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК...............................................................................

 12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R25S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 РУСКИ ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R14S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................
 JBSK GA 4R24S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 ШПАНСКИ  ЈЕЗИК...............................................................................
 
12 /0/ ...4 ГОД...........................

  JBSK GA 4R99S ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ -
 НОРВЕШКИ  ЈЕЗИК...............................................................................
 12 /0/ ...4 ГОД...........................

Кандидати се уписују у филолошку гимназију према редоследу који се утврђује на основу:

1. успеха на пријемном испиту;

2. успеха на завршном испиту (мала матура);

3. успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха VIVII, VIII разреда основне школе (успех се вреднује тако што се општи успех на крају  VI разреда (заокружен на две децимале), помножи бројем четири (4), општи успех  VII и VIII разреда основне школе (заокружен на две децимале), помножи бројем пет (5);

- на основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова;

- кандидат који је завршио VI разред у иностранству или у Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у VI разреду основне школе;

- на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста;  

- резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију на Републичком такмичењу из српског, односно матерњег језика и страног језика (за освојено прво место - 60 бодова, друго - 50 бодова и треће - 40 бодова).

Кандидат за упис у филолошку гимназију је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита. Кандидат за упис у филолошку гимназију може да оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:
- носиоци Дипломе „Вук Караџић”;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту;
- кандидати који имају већи укупан број бодова на завршном испиту.

Резултати пријемног испита за упис у школску 2017/2018. годину

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 1

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 2

Резултати кандидата који су полагали тест из енглеског језика 3

Резултати кандидата који су полагали тест из руског језика

Резултати кандидата који полагали тест из немачког језика

Резултати кандидата који су полагали тест из француског језика