Почетна‎ > ‎

Важећи правилници

   

    ... "Oбразовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;" ...


    Ово је један од општих принципа система образовања и васпитања цитиран из Закона о основама система образовања и васпитања. Овaј, а и неке друге законе и правилнике битне за рад наше школе, можете пронаћи међу прилозима који следе.
У припреми:
  • Усклађивање Статута Карловачке гимназије и Правилника о дисциплинској одговорности са Законом о основама система образовања и васпитања.
 
ĉ
Karlovacka gimnazija,
24.12.2013. 13:02
Ċ
Karlovacka gimnazija,
12.09.2013. 00:53
Ċ
Karlovacka gimnazija,
12.09.2013. 01:09