О школи‎ > ‎

Стручна већа и тимови

 Тим за самовредновање:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. мр Биљана Летић, проф.психологије
 4. Гордана Ивановић, професор
 5. Дејан Стакић, професор
 6. Мерима Аранитовић, професор
 7. Данијела Поп-Јованов, професор
 8. Олгица Радић, Школски одбор
 9. Вељко Етински, Савет родитеља
 10. Ана Степановић, председник Ђачког парламента
 Тим за заштиту ученика од насиља:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. мр Биљана Летић, проф. психологије
 4. Одељењске старешине I, II, III, IV разреда
 Тим за каријерно вођење и саветовање:
 1. мр Биљана Летић, проф.психологије
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. Драгана Закић, професор
 Одељенске старешине:
Старешина                            Одељење
Милена Трпчевић  I1
Сандра Урбан  I2
Наташа Самарџић  I3
Обренка Давидовић  I4
Здравко Мутин  I5
Дејан Ђурђев  I6
Зоран Мићуновић  II1
Татјана Живковић  II2
Светлана Јосимов  II3
Валерија Удовичић  II4
Гордана Ивановић  II5
Оливера Попов  II6
Радмила Шербеџија  III1
Тамара Шандоров  III2
др Јелена Ратков Квочка  III3
Татјана Илић  III4
Милан Ђуришић  III5
Милица Француз  III6
Стојков Бранко  IV1
Корнелија Ракић Одри  IV2
Слободан Косановић  IV3
Гавра Дражић  IV4
Јелена Марјановић   IV5
Ирена Станишић   IV6
 Руководиоци стручних већа:
Назив актива                  Руководилац
Српски језик Гордана Мутић
Књижевност Маја Стокин
Енглески језик Слободан Ристић
Шпански језик Јелена Крспогачин
Немачки језик Зора Јовановић
Француски језик Милица Француз 
Руски језик Бранислав Мандић
Италијански језик Марија Јовановић Бељански
Кинески језик Љубица Чуданов
Класични језици Бранко Стојков
Математика и информатика Горан Јовишић
Друштвене науке др Срђан Дамњановић
Природне науке Љиљана Радисављевић
Уметност Бранислав Стевановић
Физичко васпитање Валерија Удовичић

 Стручни актив за развојно планирање:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. мр Биљана Летић, проф.психологије
 4. Данијела Поп-Јованов, проф.енглеског језика
 5. Њина Стегњаић, проф.француског језика
 6. Дејан Ђурђев, проф.историје
 7. Татјана Илић, проф.српског језика
 8. Радмила Шербеџија, проф. латинског језика
 9. Љиљана Малетин Војводић, проф. књижевности
 10. Иван Финк, проф. логике и филозофије
 11. Зора Јовановић, проф. немачког језика
 12. Горан Јовишић, проф. информатике
 13. Жељка Рашковић, проф. руског језика
 14. Тамара Шандоров, професор биологије
 15. Мерима Аранитовић, проф. српског језика, председник
 16. Олгица  Радић, председник Школског одбора
 17. Раде Николић, представник локалне заједнице
 18. Ана Степановић, Ђачки  парламент
 19. Вељко Етински, Савет  родитеља
 Педагошки колегијум:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. председници стручних већа
 • др Маја Рогач, записничар
 Стручни актив за развој школског програма:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог, председник
 3. Корнелија Ракић Одри, проф.енглеског језика
 4. Данијела Поп-Јованов, проф.енглеског језика
 5. Александар Требатицки, проф. немачког језика
 6. Мерима Аранитовић, проф. српског језика
 7. мр Биљана Летић, проф.психологије
 8. Ирена Станишић, проф. математике
 9. Срђан Дамњановић, проф. филозофије
 Тим за маркетинг школе:
 1. Милена Трпчевић, проф. информатике, председник
 2. Мерима Аранитовић, проф. српског језика
 3. Бранка Ранисављевић, проф. информатике
 4. Слободан Косановић, проф. енглеског
 5. Братислав Стевановић, проф. ликовне културе
 6. Гордана Мутић, проф. српског језика
 7. Љиљана Малетин Војводић, проф. књижевности
 8. Данијела Поп-Јованов, проф. енглеског језика
 9. Сандра Урбан, проф. књижевности
 10. Софија Виђикант, проф. књижевности
 Тим за стручно усавршавање наставника:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог, председник
 3. Мерима Аранитовић, професор српског језика
 4. Горан Јовишић, проф. информатике
 5. Данијела Поп-Јованов, професор енглеског језика
 Тим за ИОП:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. мр Љиљана Пижурица, педагог
 3. мр Биљана Летић, проф.психологије
 4. Зоран Мићуновић, професор историје
 5. Мерима Аранитовић, професор српског језика
 6. Татјана Кнежевић, професор енглеског језика
 7. Бранка Ранисављевић, професор математике
 8. Драгана Ликић, професор хемије
 9. Јасмина Поповић, проф. физике
 10. Пирошка Сегеди, проф. латинског језика
 11. Татјана Живковић, проф. старогрчког језика
 12. Родитељи ученика
 Тим за културну и јавну делатност школе:
 1. Гордана Радовић, директор
 2. Маја Стокин, проф. књижевности
 3. др Јелена Ратков Квочка, проф. књижевности
 4. Љиљана Малетин Војводић, проф. књижевности
 5. Јелена Марјановић, проф. књижевности