О школи‎ > ‎

Школски услови и организација

Настава у нашој школи се одвија у две смене:
СМЕНА А – I И  III  разред
СМЕНА Б – II  И  IV разред
Распоред смена се мења недељно.

 РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРЕ ПОДНЕ ЧАСОВИ ПОСЛЕ ПОДНЕ
7.30 – 8.15 1.час 13.30 – 14.15
8.20 – 9.05 2.час 14.20 –15.05
  9.20 – 10.05 3.час 15.20 – 16.05
10.10 – 10.55 4.час 16.10 – 16.55
11.00 – 11.45 5.час 17.00 – 17.45
11.50 – 12.35 6.час 17.50 – 18.35
12.40 – 13.25 7.час 18.40 – 19.25