Настава‎ > ‎

Књижевност

  ЛЕКТИРА 

Први разред: 

1. Народна књижевност
2. Еп о Гилгамешу
3. Хомер: Илијада
4. Библија
5. Софокло: Антигона
6. Теодосије: Житије светог Саве
7. Сава Немањић: Житије светог Симеуна
8. Јефимија: Похвала кнезу Лазару
9. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
10. Констатин филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића
11. Д. Алигијери: Пакао
12. Ф. Петрарка: Канцонијер
13. Ђ. Бокачо: Декамерон
14. В. Шекспир: Ромео и Јулија
15. М. де Сервантес: Дон Кихот
16. Молијер: Тврдица

Други разред:

1. Д. Обрадовић: Живот и прикљученија
2. Џ. Г. Бајрон: Путовање Чајлда Харолда
3. А. С. Пушкин: Евгеније Оњегин
4. Поезија српског романтизма: Бранко Радичевић, Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић
5. О. де Балзак: Чича Горио
6. Гогољ: Ревизор
7. Л. Н. Толстој: Ана Карењина
8. М. Глишић: Глава шећера
9. Р. Домановић: Данга; Вођа
10. Л. Лазаревић: Ветар
11. С. Сремац: Зона Замфирова
12. С. Матавуљ: Поварета
13. В. Илић: Поезија (избор)
14. Е. Хемингвеј: Старац и море
15. И. Андрић: Мост на Жепи

Трећи разред:

1. Ш. Бодлер: Цвеће Зла
2. Избор из поезије Верлена, Рембоа, Малармеа
3. А. П. Чехов: Ујка Вања
4. В. Мајаковски: Облак у панталонама
5. Р. Тагора: Градинар
6. Фредерико Гарсија Лорка: Романса месечарка
7. Поезија Д. Васиљева, М. Црњанског, М. Бојића, Ј. Дучића, А шантића, В. Л. Диса, С. Пандуровића.
8. Лав Николајевич Толстој: Рат и мир
9. М. Црњански: Сеобе (1. књига)
10. И. Андрић: На Дрини ћуприја
11. Ф. Кафка: Процес
12. М. Крлежа: Господа Глембајеви
13. И. Секулић: Кроника паланачког гробља
14. Поезија Д. Максимовић, М. Настасијевића, Т. Ујевића.

Четврти разред:

1. А. Ками: Странац
2. В. Шекспир: Хамлет
3. Гете: Фауст
4. В. Фокнер: Бука и бес
5. Б. Десница: Прољећа Ивана Галеба
6. Б. Ћопић: Башта сљезове боје
7. Достојевски: Браћа Карамазови
8. И. Андрић: Проклета авлија
9. М. Селимовић: Дервиш и смрт
10. Д. Ћосић: Корени
11. Борхес: Чекање
12. Д. Киш: Енциклопедија мртвих
13. Д. Ковачевић: Балкански шпијун
14. М. Павић: Хазарски речник
15. Поезија В. Попе, С. Раичковића, М. Павловића

Део лектире у сва четри разреда је по слободном избору предметног професора.