ПРОЈЕКАТ „ЕКО ШКОЛЕ”

Еко школе су међународни програм развоја еколошког образовањa и образовања за одрживи развој у школама. Циљ Eко школа је подићи свест учесника наставног процеса о одрживом развоју кроз школске активности. Овај програм је систем награђивања школских установа на локалном, државном и међународном нивоу. 

Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”. У Републици Србији међународни програм „Еко школе” подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој”.

Карловачка гимназија је од ове школске године, 2015/2016, покренула поступак добијања статуса Еко школе, што је било у складу са циљевима које смо поставили својим Школским развојним планом. Одмах смо прешли на конкретне активности: упознали смо Наставничко веће школе са програмским корацима. Добили смо подршку Општине Сремски Карловци. Изабрали смо чланове Одбора Еко школе кога сачињавају: Гордана Радовић (директорка), Луциа Пена (координаторка програма, проф. биологије), Душица Бегојев (проф. биологије), Бранка Ранисављевић (проф. математике и информатике), Сандра Урбан (проф. књижевности), Оливера Попов (проф. ликовног), Тамара Недељковић (родитељ), Весна Вирц (родитељ), Ана Марија Коцај (ученица), Леа Хрубења (ученица), Ленка Истијановић (ученица III2), Сања Пралица (техничко особље), Никола Благојевић (локална заједница – Еколошки центар Радуловачки). Изабрани су чланови Еко патроле, а то су ученици Карловачке гимназије.

Лого знак Еко школе одабран је на конкурсу који је био објављен у оквиру Карловачке гимназије. Право на учешће на конкурс имали су сви ученици наше школе. Урађен је извештај о реализацији планираних активности. 

Организована је акција прикупљања старих новина и часописа, од који ће се направити плетене корпе за одлагање пластичне амбалаже. Корпе ће бити постављене у учионицама. 

Координаторка Еко школе 
Луциа Пена, проф.