Пројекат "Connecting Classrooms"

Међународни кординатори: Корнелија Ракић-Одри и Данијела Поп-Јованов
Учесници: ученици I и II разреда Карловачке гимназије

“Connecting Classrooms“ је глобални пројекат British Council-a који успоставља партнерства између школа у Србији, Великој Британијии других школа широм света. Кроз ова партнерства школе укључене у пројекат пружају ученицима међународну димензију образовања и побољшавају њихово знање и разумевање о другим културама и припремају их за живот и рад као глобалних грађана.

Connecting Classrooms партнерства су подржана од стране Министарства просвете Републике Србије и Покрајинског секретеријата за образовање. У току 2010/11. школске године у пројекат је укључено десет гимназија из Србије. Ове школске године, Карловачка гимназија је једна од пет нових школа у пројекту. Школска партнерства трајаће од две до три године.

Након успостављања сарадње са другим школама у Европи, професори и ђаци првог и другог разреда осмишљавају и спроводе активности у оквиру своје заједнице и школе које имају за циљ упознавање са другим културама и остваривање интеркултуралног дијалога.

Ученици имају прилику да кроз сарадњу са вршњацима из других заједница и култура стекну нова и занимљива знања. Фокус у овој сарадњи биће стављен на разумевање различитости и развој личних вештина које су потребне младима да постану грађани света.

Наши партнери су:

Litherland High School, Merseyside, из Уједињеног Краљевства,
Gymnasium Galileo School, Bratislava, из Словачке, и
Landesgymnasium Latina August Hermann Francke, Halle, из Немачке.

Сви видљиви резултати нашег пројекта су приказани на:
 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p46656/home
Више о пројекту можете прочитати на сајту Британског савета:                                                                                               http://www.britishcouncil.org/serbia-projects-connecting_classrooms-2.htm

Comments