Suomeksi

Lyhyt kertomus ryhmästämme ja meidän tärkeimmät tulokset

Meidän pietarilaisten sotahistoriatutkijoiden vapaaehtoisryhmämme päätarkoitus on taistelukenttäetsinnät Karjalan Kannaksella. Etsimme sieltä venäläisiä ja suomalaisia sotilaita, jotka ovat kaatuneet Talvisodan ja Jatkosodan aikana ja ovat jääneet kentälle. Etsimme, koska kukaan sotavainajista ei ansaitse unohdusta sotaromun ja nykyisen roskan alla, odottaen vain uuden taajaman rakentamista tai sorakuopan täyttämistä vanhoilla taistelukentillä. Näin kaikki muistot sotavainajista häviävät kokonaan. Me haluamme antaa heille viimeisen kunnianosoituksen auttamalla heitä lepäämään sankarihaudoissa. Hautaamme venäläisiä sotilaita veljeshautoihin, tilaisuudet järjestetään paikallisen hallinnon kanssa. Siirrämme suomalaisia sotilaita Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen edustajille, jotka järjestävät sankarivainajille kuljetusta, tunnistusta ja hautausta kotimultiin. Työskentelemme taistelukentillä joka vuosi toukokuusta marraskuuhun, tavallisesti viikonloppuisin.

Ryhmämme on perustettu vuonna 1997. Saimme virallisen todistuksen vapaaehtoisia etsintöjä varten vuonna 2004. Ryhmämme on löytänyt vuodesta 1998 vuoteen 2017 summittaisesti 342 neuvostoliittolaista sotilasta ja 72 suomalaista sotilasta. Myös yhteistyössä toisten vapaaehtoisryhmien kanssa löysimme yli 200 neuvostosotilasta. Koska ryhmämme jäsenillä on hyvää yhteistyökokemusta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kanssa, autamme toisia venäläisryhmiä siirtämään suomalaisten sotilaiden jäänteet Yhdistyksen edustajille.

Kokosin seuraavaan taulukkoon tiedot meidän etsintätöiden aikana löydetyistä sotilaista. Taulukossa mainittiin vain niiden etsintäreittien löydöt, joissa ryhmämme on suorittanut huomattavaa töiden osaa. Näin osa yhteistutkimusretkillä löydetyistä sotavainajista ei kirjoitettu taulukkoon. Myös tiedot muiden (tavalliselli epävirallisten) ryhmien toiminnoilla löydetyistä ja meille (hautaamista varten) annetuista sotavainajista eivät kuulu taulukkoon.

Tiedot neuvostovainajien hautaamisesta luetellaan taulukon alla (kts. alaviittei
tä toisesta sarakkeesta). On huomattava, että koska vain alueen hallinto voi määrätä hautaamisen päivämäärän, siis joskus neuvostosotilaat odottavat hautajaisensa muutama vuosi. 

Tiedot tunnistetuista suomalaisista sankarivainajista pannaan taulukon oikeanpuoleisimpaan sarakkeeseen. Jos meillä ei ole vielä virallista tietoa DNA-tutkimuksen tuloksesta, taulukossa näytetään vain tuntolevynumero. Viimeisen 5 vuoden löytöjen tuntolevynumeroissa viimeiset luvut peitettiin, koska Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen on ilmoitettava sukulaisille löydöstä virallisesti ennen kuin kaikki tiedot ovat saatavissa netissä.

 V. LöytöpaikkaLuku-määräKuolinaikaLisätietoja
1998Leipäsuo14 (NL)12.1939-02.194024.D
1999Kuuterselkä21 (NL12-14.06.1944286.D
1999Leipäsuo17 (NL12.1939-02.194024.D, yksi luutnantti, yksi kersantti. Alkukirjaimet kenttäpakissa - M.K. 
2000Leipäsuo1 4 (NL12.1939-02.194024.D
2001Kämärä3 5 (NL19-28.02.194084.Mt.D tai 51.D tai 13.Kev.Ps.Pr. 
2002Polviselkä41 (NL)11.06.194463.KaD
2002Polviselkä1 (Suom)11.06.1944Tervola, Eino Tapio, Krh.J/JP 5
2003Honkaniemi520 (NL)21.02.1940123.D
2003Honkaniemi1 (Suom)21.02.1940tuntematon tuntolevyttä, 5.D
2003Kuuterselkä1 (Suom)14.06.1944Manninen, Setti Hermanni, 7./JR 53
2003Peippola67 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D), alkukirjain lusikassa - G.
2003Peippola1 (Suom)17.06.1944Hiltunen, Antti Erkki, 7./3.Pr.
2004Peippola618 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D), alkukirjaimet kenttäpakissa - O.A., sukunimi lusikassa - Svinouhov (epäselvä)
2004Peippola3 (Suom)17.06.1944Peura, Eero Tobias, 7./3.Pr.
Aaltonen, Martti Lauri Joh., 7./3.Pr.
Koskinen, Martti Edvin, 6./3.Pr.
2005Vammeljoki2 (Suom)14.06.1944Luosa, Martti Anselmi, 4./URR
Suomalainen, Henry Johannes, Rs.Esk./URR 
2005Siiranmäki41 (NL)13-16.06.1944177.D tai 281.D
2005Peippola74 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D)
2005Peippola3 (Suom)17.06.1944Linden, Kaarlo Keijo Kalevi, 6./3.Pr.
tuntolevy 704436, II/3.Pr.
tuntematon tuntolevyttä, II/3.Pr. 
2005Sahakylä1 (Suom)14.06.1944tuntolevy 681561, I/JR 53 
2005Kuuterselkä21 (NL)12-14.06.194472.D
2005Äyräpää88 (NL)21.06-05.07.194492, 281, 381.D. 
Alkukirjaimet lusikassa - P.V.F.
2005Rajajoki95 (NL)10.06.1944109.D
Yhteistyö Bezimjannaja-etsintäryhmän kanssa
2006Kuuterselkä1 (Suom)14.06.1944Lehto, Vilho Matti Johannes, 8./JR 53
2006Rajajoki95 (NL)09-10.06.194492, 109.D
Yhteistyö Bezimjannaja-etsintäryhmän kanssa
2005-
2006
Honkaniemi821 (NL)20-23.02.1940Belov, Andrei Markovitš, JR 272 (123.D)
Sukunimi kenttäpakissa - Milichihinsukunimi patruunataskussa - Prokopenko P.A.
sukunimi patruunataskussa - Slepchenko
Yhteistyö Poisk-etsintäryhmän kanssa
2006Kivennapa45 (NL)14-15.06.194464.KaD
2006Korpikylä46 (NL)15-16.06.194492.D
2006Siiranmäki41 (NL)13-16.06.1944177.D tai 281.D
2006Kuuterselkä21 (NL)12-14.06.1944286.D, todennäköisesti pioneeri
2006Kuuterselkä21 (NL)12-15.06.194472.D
2006Vasikkasaari1 (Suom)08.07.1944Tiihonen, Toivo Einari, 2./Pion.P 33
2006Äyräpää82 (NL)21.06-05.07.194492, 281, 381.D
2006Sahakylä21 (NL)14.06.1944109.D
2006-2007Kämärä881 (NL)18-28.02.194084.Mt.D, 90.D, 13.Kev.Ps.Pr. Sukunimet kenttäpakissa - Pirozhkov, Shalimov
yksi aliluutnantti, ykso yliluutnantti
Yhteistyö Poisk-etsintäryhmän kanssa
2007Peippola1 (Suom)17.06.1944Haataja, Antti Herman, 6./3.Pr.
2007Peippola710 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D)
2007Mainila24 (NL)31.08-03.09.1941JR 708 (198.D). Sukunimet lusikassa: Andreev, Polovko (vaurioitut)
2007Korpikylä23 (NL)15-16.06.194492.D
2007Kuuterselkä22 (NL)14.06.1944Vostronosov, Ivan Fedorovitš, JR 187 (72.D)
tuntematon, 72.D
2007Vuosalmi102 (NL)10-14.07.1944Holodilkin, Vasilii Nikolaevitš, JR 98 (10.D)
tuntematon, 10.D
2007Vuosalmi6 (Suom)06-13.03.1940Hallikainen, Eino Johannes, Esik./III/JR 63
Salo, Niilo Iisak, 6./JR 61
tuntolevy 851948, III/JR 61

Kettunen, Uuno Juho, 6./JR 61
tuntolevy 368768, III/JR 24
tuntolevy 84481? (huonokuntoinen), 21.D
2007Palomäki1019 (NL)13-16.06.1944381.D
Yhteistyö Bezimjannaja-etsintäryhmän kanssa
2008Peippola72 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D), alkukirjaimet lusikoissa - T.N.I., M.A.
2008Kylä-Paakkola118 (NL)21.06-09.07.1944281.D, 92.D, alkukirjaimet ja merkit lusikassa - A.S. Serezh 1 sen.
2008Äyräpää112 (NL)04-07.07.1944381.D
2008Polviselkä7 (Suom)11.06.1944Uusikangas, Arvo Andreas, 45.Tyk.K
Lind, Reino Olavi, 1./JP 2
Hiljanen, Väinö Vilhelm, 1./JP 2
Perkiö, Lauri Jaakoppi, 2./JP 2
Mutanen, Ilmari, 1./JP 2
Lindbohm, Olavi David Valdemar, 45.Tyk.K
tuntematon tuntolevyttä, JPr.
2008Korpikylä101 (NL)15-16.06.194492.D
2008Palomäki101 (NL)13-16.06.1944381.D
2008Vuosalmi101 (NL)09-12.07.194410.D
2008Kämärä1211 (NL)17-24.02.194084.Mt.D
Yhteistyö Varjag-2 ja Bezimjannaja-etsintäryhmien kanssa
2008Kuuterselkä137 (NL)15.06.194472.D
Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa
2009Palomäki131 (NL)13-16.06.1944381.D
2009Tuuloksenjoki4 (Suom)23-24.06.1944tuntolevy 601933, Er.P 15
Käyrä, Eino Toivo Arvi, 2./Täyd.P 4
Ojala, Frans Olavi, 2./Täyd.P 4
Nurmi, Väinö Armas, 1.KKK/Täyd.P 4
2009Tuuloksenjoki146 (NL)23-24.06.194470.Merijv.Pr
2009Tuuloksenjoki1 (Suom)23.06.1944Lautala, Ensio, 2./Täyd.P 4
Yhteistyö Severo-Zapad-etsintäryhmän kanssa
2009Kivennapa131 (NL)13-16.06.194464.KaD tai 63.KaD. Alkukirjaimet lusikassa - Ja.M. 
2009Kuuterselkä1 (Suom)14.06.1944Enojärvi, Johan Eemeli, 7./JR 53
Yhteistyö Ozernij-etsintäryhmän kanssa. Tuntolevy löydettiin vasta v.2015
2009Leipäsuo156 (NL)15-20.02.194080.D
Yhteistyö Severo-Zapad-etsintäryhmän kanssa
2009Kämärä161 (NL)18-24.02.194084.Mt.D, 13.Kev.Ps.Pr, 15.JvKKPr. Sukunimi lusikassa - Schegov
Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa
2009Sahakylä131 (NL)14.06.1944286.D. Sukunimi lusikassa - Zverev A.V., saman lusikan toisessa sivussa - P.I.V.
2010Vanhasaha172 (NL)12-14.06.1944109.D, 46.D. Sukunimi lusikassa - Duh...
2010Peippola73 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D)
2010Perkjärvi2212 (NL)16-17.06.1944286.D
2010Kuuterselkä133 (NL)14-15.06.194472.D
2010Vuosalmi187 (NL)10-17.07.1944Rebrin, Serafim Alekseevitš, JR 1267 (382.D)
92.D, 142.D, 382.D. Alkukirjaimet lusikoissa - S.P.A.U.G.H., huonokuntoisia asiapapereita
Yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa
2010Korpikylä134 (NL)15-16.06.194492.D
2010Tuuloksenjoki141 (NL)23-24.06.194470.Merijv.Pr
2010Tuuloksenjoki2 (Suom)24.06.1944tuntolevy 055867, Er.P 21
tuntematon tuntolevyttä, 5.D
2010Polviselkä1 (Suom)11.06.1944Tamminen, Toivo Antero, 2./JP 5
2010Polviselkä131 (NL)11.06.194463.KaD, 152.Ps.Pr
2011Kylä-Paakkola118 (NL)21.06-05.07.1944281.D, sukunimi ja alkukirjaimet kenttäpakissa - Ivanov B.V.T.V.
2011Kuuterselkä131 (NL)14-15.06.194472.D
2011Tuuloksenjoki2 (Suom)24.06.1944Stenholm, Niilo Verner, 1./Er.P 15
tuntematon tuntolevyttä, 5.D
2011Vuosalmi1 (Suom)11.07.1944Kääntä, Martti Kaarlo, 1./JP 2
2011Kylä-Paakkola2 (Suom)06.07.1944Turtiainen, Toivo Johannes, 3./JR 49
tuntolevy 1544628, I/JR 49
2011Tuulos141 (NL)23-27.06.19443.Merijv.Pr, 70.Merijv.Pr
2011Kuuterselkä214 (NL)14-15.06.194472.D
2012Peippola1 (NL)17.06.1944JR 402 (168.D)
2012Uusikirkko9 (NL)16.06.1944268.D
2012Uusikirkko1 (Suom)16.06.1944tuntematon tuntolevyttä, 3.Pr.
2012Kylä-Paakkola241 (NL)04-07.07.1944281.D
2012Vuosalmi191 (NL)09-12.07.194492.D tai 142.D
2012Vuosalmi1 (Suom)11.07.1944Tervonen, Antti Pauli, 1./JP 5
2012Tali2 (Suom)25-29.06.1944Koski, Kalevi, 3./JP 3
tuntematon tuntolevyttä, JPr., JR 30, JR 50
2012Voipiala201 (NL)27.08.1941Sirazetdinov, Gaiaz Badretdinovitš, 123.D tai 198.D
2012Tuuloksenjoki1 (Suom)24.06.1944Iitiä, Erkki Antti Johannes, 1./Er.P 21
2012Ahijärvi211 (NL)13-16.06.1944381.D
2012Kuuterselkä214 (NL)14-15.06.194472.D. Alkukirjaimet lusikassa - Zh.F.N., alkukirjaimet nahkavyössä samalla sotilaalla - V.S.P.
2012Summajoki5 (Suom)13-15.02.1940Anttila, Eero Johannes, 5./JR 8 
4 tunnistamatonta (poltetusta korsusta, yksi huonokuntoinen tuntolevy)
2013Vuosalmi1 (NL)09-12.07.194492.D tai 142.D, alkukirjaimet tupakansytyttimessä O.N. (epäselvät)
2013Kääntymä287 (NL)21-26.06.1944Urheudesta-mitali No.370379
382.D
2013Tali281 (NL)26-29.06.194445.KaD, 64.KaD
2013Ihantala281 (NL)26-30.06.194463.KaD, 64.KaD
2013Kuuterselkä212 (NL)14-15.06.194472.D
2013Äyräpää241 (NL)21.06-05.07.194492.D, 281.D, 381.D. Alkukirjaimet lusikassa M.K.K. (epäselvät)
2013Summajoki298 (NL)23.12.1939Artemjev, Nikolai Maksimovitš, JR 554 (138.D)
7 tunnistamatonta, 138.D
2014 Äyräpää241 (NL)04-07.07.1944381.D, 92.D
2014Hatjalahden-järvi231 (NL)12.1939-02.194070.D, 113.D, omistajamerkit kenttäpakissa: Jakub...S.G.P.
Etsintätyöt suoritettiin 
sotahistoriaharrastajan pyynnön mukaan
2014Valkeasaari4 (Suom)10.06.1944tuntolevy 81867X, Jär.Psto 4
tuntolevy 81857X
Jär.Psto 4
tuntematon tuntolevyttä, JR 1
tuntematon tuntolevyttä (vanhan kaivamisen jälkiä), JR 1
2014Lyykylä1 (Suom)22.06.1944Hultqvist, Gustaf Lennart, Er.K/JR 13
2014Punnusjoki252 (NL)06-17.02.194017.Mt.D
2014Ihantala1 (Suom)29.06.1944Hulkko, Olavi Aatu, 3./Er.P 16
2014Kuuterselkä262 (NL)12-15.06.194472.D, epäselvät alkukirjaimet lusikassa, todennäköisesti K.I. 1899
Etsintätyöt suoritettiin paikallisten asukkaiden pyynnön mukaan
2014Kääntymä282 (NL)21-26.06.1944382.D
2014Ahijärvi272 (NL)13-16.06.1944Urheudesta-mitali, jonka numero on osaksi kranaattisirpaleella vaurioitettu, 381.D
Etsintätyöt suoritettiin paikallisten asukkaiden pyynnön mukaan
2014 Äyräpää311 (NL)04-07.07.1944381.D, 92.D
2014Polviselkä1 (Suom)11.06.1944Saastamoinen, Huugo, 1./JP 2
Etsintätyöt suoritettiin paikallisten asukkaiden pyynnön mukaan
2015Sarkola2514 (NL)01-16.02.194050.D, sukunimi kenttäpakissa Kozlov
2015Ahijärvi271 (NL)12-16.06.194464.KaD
Etsintätyöt suoritettiin paikallisten asukkaiden pyynnön mukaan
2015
Talinmylly282 (NL)25-28.06.194464.KaD, 268.D, 168.D
2015Vanhasaha2 (Suom)14.06.1944Koivisto, Eino Jalmari, 2./URR
tuntematon tuntolevyttä, URR
Etsintätyöt suoritettiin aarteiden etsijän tiedon mukaan
2015Vuosalmi3 (NL)09-12.07.194492.D, 142.D. Löydöt ovat tutkittavana
2015Kääntymä2811 (NL)21-26.06.1944382.D. Alkukirjaimet lusikassa V.N.
2015Äyräpää1 (Suom)06.07.1944tuntolevy 08234X, II/JR 7
2015Äyräpää311 (NL)04-07.07.1944381.D, 92.D
2015Kuuterselkä1 (Suom)15.06.1944Jyrkinen, Pekka, JP 3
2016Tali2813 (NL)26-29.06.194445.KaD, 64.KaD
2016Kuuterselkä1 (Suom)14.06.1944tuntolevy 75179X, II/JR 53
Etsintätyöt suoritettiin sotahistoriaharrastajan pyynnön mukaan
2016Tali2 (Suom)25.06.1944tuntolevy 76429X, III/JR 13
tuntolevy 97752X, III/JR 13
2016Karisalmi1 (Suom)21-25.06.1944tuntematon tuntolevyttä, JR 25 
2016Vuosalmi2 (NL)11-17.07.1944142.D, 327.D
2016Vuosalmi1 (NL)09-12.07.1944142.D, 92.D
2016Karhula9 (NL)09.12.1939-15.02.194070.D
2016Portinhoikka1 (Suom)28.06.1944tuntolevy 144054X, KTR 19
Etsintätyöt suoritettiin paikallisten asukkaiden pyynnön mukaan
2017Sarkola1 (NL)02-17.02.194050.D
2017Joutselkä307 (NL)31.08-01.09.1941Šipulin, Andrei Samuilovitš, JR 708(?)
6 tunnistamatonta, JR 708, JR 450
Etsintätyöt suoritettiin aarteiden etsijän tiedon mukaan
2017Talinmylly337 (NL)25-28.06.1944268.D
2017Talinmylly1 (Suom)28.06.1944tuntolevy 87776X, Er.P 14
2017Tali331 (NL)25.06.194445.KaD
2017Ihantala3320 (NL)25-29.06.194463.KaD, 64.KaD
2017Kuuterselkä4 (NL)15.06.194472.D
Yhteistyö Ozernij-etsintäryhmän kanssa
2017Kämärä321 (NL)24-25.08.1941123.D
2017Tali1 (Suom)21.06.1944tuntolevy 01673X, JR 25
2017Siiranmäki1 (NL)13-17.06.1944281.D, 177.D
2017Siiranmäki1 (Suom)13-17.06.1944tuntematon tuntolevyttä, 2.D


1 - Hautaaminen Muolaan Merkin sotilashautausmaahan suoritettiin 29.11.2003
2 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 08.09.2007 
3 - Hautaaminen Viipurin mlk:n Portinhoikan sotilashautausmaahan suoritettiin 15.05.2003 
4 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 09.05.2007 
5 - Hautaaminen Viipurin mlk:n Portinhoikan sotilashautausmaahan suoritettiin 07.05.2005 
6 - Hautaaminen Uudenkirkon Peippolan sotilashautausmaahan suoritettiin 11.05.2005 
7 - Hautaaminen Uudenkirkon Peippolan sotilashautausmaahan suoritettiin 02.09.2010 
8 - Hautaaminen Heinjoen Kämärän asemakylän sotilashautausmaahan suoritettiin 08.09.2007
9 - Hautaaminen Siestarjoen sotilashautausmaahan suoritettiin 02.11.2006
10 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 11.09.2008
11 - Hautaaminen Äyräpään Variksenkylän  sotilashautausmaahan suoritettiin 08.09.2011
12 - Joukkohauta hiekkakuopan vieressä, joka oli jo 1990-luvulla osaksi siirrettiin Tusinaan. Loput jäänteistä haudattiin Tusinaan v.2011
13 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 22.06.2011
14 - Hautaaminen Aunuksen Karjalan Tuuloksen sotilashautausmaahan suoritettiin 20.09.2011.
15 - Hautaaminen Muolaan Leipäsuon sotilashautausmaahan suoritettiin 08.09.2010
16 - Hautaaminen Viipurin mlk:n Säiniön sotilashautausmaahan suoritettiin 22.06.2010
17 - Hautaaminen Siestarjoen sotilashautausmaahan suoritettiin 17.06.2011
18 - Hautaaminen Äyräpään Vuosalmen Metsärinteen sotilashautausmaahan suoritettiin 08.07.2011
19 - Hautaaminen Äyräpään Vuosalmen Metsärinteen sotilashautausmaahan suoritettiin 13.07.2012
20 - Hautaaminen Tatarstanin V.Ura kylän hautausmaahan (kotimultiin) suoritettiin 11.08.2012
21 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 10.09.2013
22 - Hautaaminen Muolaan Merkin sotilashautausmaahan suoritettiin 30.11.2013
23 - Hautaaminen Kuolemajärven asemakylän sotilashautausmaahan suoritettiin 22.06.2014
24 - Hautaaminen Äyräpään Kylä-Paakkolan sotilashautausmaahan suoritettiin 26.09.2014
25 - Hautaaminen Valkjärven Korpiojan sotilashautausmaahan suoritettiin 10.07.2015
26 - Hautaaminen Kanneljärven Kuuterselän sotilashautausmaahan suoritettiin 21.09.2015
27 - Hautaaminen Kivennavan Ahijärven sotilashautausmaahan suoritettiin 02.12.2015
28 - Hautaaminen Viipurin mlk:n Portinhoikan sotilashautausmaahan suoritettiin 08.09.2016
29 - Hautaaminen Kuolemajärven Summajoen Perättömien niittyjen sotilashautausmaahan suoritettiin 07.11.2016
30 - Hautaaminen Kivennavan Joutselän sotilashautausmaahan suoritettiin 04.05.2018
31 - Hautaaminen Äyräpään Kylä-Paakkolan sotilashautausmaahan suoritettiin 22.06.2018
32 - Hautaaminen Muolaan Leipäsuon sotilashautausmaahan suoritettiin 27.07.2018
33 - Hautaaminen Viipurin mlk:n Portinhoikan sotilashautausmaahan suoritettiin 12.10.2018

Comments