Věda a vlkodlaci, permoníci, draci a bludičky

Něco zábavného z historie:

Za 300 let se zase tak moc nezměnilo

"Prezident Akademie je dále povinen ze všech sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček. Aby byl lid účinně pobídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních, nebo jezerech odměna šesti tolarů."

Ze zakládací listiny berlínské Akademie věd v roce 1700

Moje knihy * RegeneVOX * Odkazy - zdraví, výživa, alt. terapie * Odkazy * Starší články * Překladatelské služby * Jazykové okénko * Zápisky z cest * Vox ex auspice * O mně * Kontakt

Krátký komentář: Tento krátký citát je zajímavou a velmi zábavnou ukázkou toho, o co se kdysi mj. snažili přední vědci. Jiný vědec zase popisoval, jak myši vznikají fermentací v lodích s použitím obilných zrn a špinavých košil (viz moje kniha Kvašená zelenina pro zdraví a vitalitu). Pokus bylo možné opakovat, alespoň v přístavu - stačilo sehnat loď, obilná zrna a špinavé košile a myši se zaručeně "vyfermentovaly". Pokud bychom měli pocit, že dnešní věda je jinde a že něco podobného už není možné, není tomu vždy tak. Bohužel zejména v medicíně.

I dnes je možné se tvářit vědecky, zavrhovat třeba i fungující alternativy jako podřadné, nevědecké, nebezpečné či úsměvné (a netestovat je samozřejmě), a přesto stavět naprostou většinu terapií na vědecky nijak neprokázaných tvrzeních, opakovaných pouze po autoritách oboru znova a znova tak, jako kdysi většina lékařských autorit tvrdila, že vláknina nemá žádný význam pro zdraví, že kouření zdraví neškodí a že umývání rukou před porodem není k ničemu. A i když tohle už dnes snad nikdo netvrdí, většina terapií, podle nichž léčí konvenční medicína, nestojí ani dnes na vědeckých důkazech. Kdo nevěří, ten by se měl seznámit s výzkumy skeptického experta na medicínský výzkum a jeho věrohodnost dr. Johna Ioannidise - blíže o něm mj. moje kniha Géniové na prahu nové medicíny.

KAREL MACHALA, 3/2015