Celostní medicína

Co je a co není celostní medicína

a jak to souvisí s nekonvenčními postupy a prostředky, které má smysl nasadit téměř na všechno, s pozitivními dopady

Moje knihy * RegeneVOX * Odkazy - zdraví, výživa, alt. terapie * Starší články * Překladatelské služby * Jazykové okénko * Zápisky z cest * Vox ex auspice * O mně * Kontakt

Staří čínští lékaří říkávali Yi bing tong zhi, tong bing yi zhi - tedy: jedna nemoc - více terapií, více nemocí - jedna terapie.

Více řešení jednoho problému

Chtěli tím říci, že jedna nemoc u různých lidí není nikdy úplně stejná a nemusí na ni platit stejné prostředky. Protože ve skutečnosti nic takového jako stejná nemoc u různých lidí neexistuje. Nepotřebovali k tomu ani znát geny a genetické odlišnosti lidí, které známe dnes.

Existují pouze podobné skupiny příznaků. Tyto dostávají pro usnadnění komunikace a v rámci snahy o pochopení společných rysů nálepky, kterým říkáme diagnózy. Jedna stejně znějící diagnóza ale může mít u různých lidí různé příčiny (zčásti nebo zcela) a tím také různá řešení. Řešení může být víc a někdy může stačit teprve kombinace několika řešení. Někdy zase na velmi podobnou skupinu příznaků mohou platit úplně odlišné postupy. A někdy stejné. A někdy kombinace řešení, kterou nezná ani žádný lékař ani léčitel.

Pokud nikdo nezná řešení, neznamená to, že by se němělo zkoušet všechno, co může potenciálně zabrat a co dává logický smysl. A už vůbec to neznamená, že je kdokoliv oprávněn z pozice poloboha říkat tu často vypouštěnou větu o tom, že některá nemoc je "nevyléčitelná". Protože je obrovský rozdíl mezi neznalostí fungující metody konkrétním člověkem a nevyléčitelností. Slovo "nevyléčitelnost" by z úst moudrého lékaře vůbec nemělo vypadnout, protože je zcela nevědeckým tvrzením o něčem, co ve skutečnosti neví. Pokud si dotyčný nemyslí, že představuje veškerou moudrost na zemi, úplně postačí skromné "nevím o ničem, co tohle dokázalo vyléčit úplně, ale já samozřejmě nevím všechno". Pokud si to o sobě myslí, je lépe se mu obloukem vyhnout.

Jedno řešení více problémů

Druhá část čínského rčení je rovněž pravdivá: na všechny nebo téměř všechny nemoci působí pozitivně jedna univerzálně působící terapie. Myslím tím jakoukoliv jednu fungující, ne tedy jednu co do počtu. Je to taková, která dokáže působit na ozdravení celého organismu (mnohá jsou podrobně rozebrána v mé knize) tak, aby si moudrý - protože miliardy let po miliony generací budovaný - organismus dokázal poradit. Posílení výživou, detoxikace, odstranění ložisek patogenů a parazitů, zklidnění či jakékoliv jiné ozdravení organismu je dobré snad na každou nemoc a může způsobit vyléčení různých nemocí - mizení i vymizení mnoha či všech symptomů. Chce to jen vyjmout z hlavy přihrádky a vidět vše v souvislostech - celostně. A právě z pohledu "tong bing yi zhi" budou užitečné terapie z našeho seznamu, ať už si vybereme (téměř) kteroukoliv z nich či jejich různé kombinace.

Při používání všech metod je vždy třeba dbát principu rozumné opatrnosti. I něco, co je pro jednoho naprosto neškodné a účinné, může stav jiného zhoršit. Někoho mohou zabít třeba i lískové oříšky anafylaktickým šokem a jiný přespí opilý v křoví v mrazu a nejenže to přežije, ale ani se nenachladí. Vždy je dobré konzultovat s odborníky - pokud ovšem nějaké máme snadno k dispozici. Uprostřed Sahary nejsou a nemusí být ani snadno k nalezení v přelidněném městě, protože ne každý titul vypovídá něco o tom, co který člověk ví a co neví.

Celostní přístup

Není nic takového jako oddělené orgány, oddělené nemoci a izolované problémy. Všechno je propojené jako mnoharozměrná pavučina příčin a souvislostí. Svět s jednou příčinou a jedním následkem je jen v naší fantazii.

Odtud pojem "celostní medicína" - snaha a schopnost vidět všechny systémy jako propojené a navzájem se ovlivňující. Nic neplatí absolutně - zašlápnutí mravence v Dolních Věstonicích nejspíš nebude mít vůbec žádný vliv na pohyb akcií na Tokijské burze cenných papírů (za určitých nepravděpodobných okolností ale může!). Výbuch jaderné elektrárny v Černobylu či Fukušimě už bude mít velmi pravděpodobně dopad prakticky na všechno, jen jde o to, jak velký. Používání DDT na polích v 50. letech (přes jeho pozdější zákaz) má i po 60 letech vliv na nás všechny, protože dodnes nám všem kolují v krvi stopová množství DDT či třeba rtuti, vedle desítek dalších toxických chemikálií, které v krvi předků před 100, 1000 ani 10 000 lety nebyly.

Celostní není psychosomatická

Celostní medicína ovšem neznamená vidět ve všem tělesném vždy a výlučně projevy chybného myšlení a naučeného chování. I toto se snaží někteří natěsnat pod pojem celostní medicína, přestože jde jen o jiný typ redukcionismu, popírání složitosti světa a vidění jen malé výseče skutečnosti. Jde nejspíš o důsledek karteziánského dualistického pojímání těla a duše.

Když potkáte tygra a ten vám ukousne nohu, psychika tam asi moc nehrála roli, spíš hlad, sledování vlastních zájmů tygra, které s vámi a vaší psychickou odolností nemá asi mnoho společného. Proč by to mělo být jinak s tygrem a jinak s toxoplasmou, boreliemi, filáriemi a podobně? Nejsou to všechno bytosti, které sledují vlastní zájem podle svého naprogramování v DNA? Nebude jejich přítomnost v nás vyvolávat fyzické i psychické potíže a není trochu nesmyslné hledat za vším jenom naučené vzorce chování? Toto nijak nepopírá, že psychika a naučené vzorce chování stav člověka ovlivňují, jenom není jediná a nemá tak výsadní postavení, jaké mu mnozí přisuzují. Ani zjevně psychická příčina nemusí být kořenová, může pod ní být něco dalšího, jako jsou kupříkladu těžké kovy v mozku. Příčin všeho je vždy mnoho a jen takto pojímaná medicína je celostní.

Tím chci říci jenom jedno: tak, jako může zcela nepsychicky ovlivnit organismus tygr (a dělá to z vlastních důvodů a pohnutek, ne proto, že máte fobii z tygrů), může to udělat i toxoplasma, borelie, plísně, larvy červíků a jejich neurotoxiny a podobně - protože svět se opravdu netočí jen kolem lidí a nejsme na něm sami. Zkusit se vypovídat z toxoplasmy, rtuťové zátěže nebo borelií může být stejně účinné jako přesvědčování tygra, že vaše noha není chutná. Anebo jako použití zaklínadla kdysi ve středověku. Někdy to zabralo, stejně jako dnes.

Vyrovnaný mnich a rtuť

Představme si pro ilustraci duševně naprosto vyrovnaného člověka, dejme tomu buddhistického mnicha, který pochopil podstatu bytí a nesmyslnost obav z čehokoliv včetně smrti. A teď si představme, že tento mnich omylem vdechne či sní množství rtuti nebo manganu, které ho nezabije. Rtuť způsobuje mj. nespavost a psychické symptomy, mangan agresivitu. Způsobí nebo nezpůsobí rtuť nebo mangan u naprosto vyrovnaného mnicha psychické problémy, když je způsobuje na úrovni vlivu na mitochondrie nervových buněk?

Myslím, že je jasné, že způsobí, i když bude třeba odolnější a snese víc než my ostatní (a proto mají smysl relaxační a meditační techniky téměř u každé nemoci, jako jedna z těch univerzálně působících terapií). Ale zároveň je možné tvrdit, že linka "myšlení x vede k nemoci y" je minimálně neúplná a stejně redukcionistická jako některé postupy konvenční medicíny, které ostatně často také k tomuto vysvětlení sklouzávají - vždy, když příčiny nedokáží najít nebo pro neznalost dostupné vědy ani nic najít nemohou.

Nemá tedy smysl omezovat se na vztah myšlení - vliv myšlení na nemoc - nemoc, protože by to bylo stejně neúplné jako jeho popření nebo jako redukce problému na jednoho mikroba.

Cihličky na sobě

Příčiny si lze představit jako jakési cihličky naskládané na sobě v jezírku. Odstranění kterékoliv cihličky nebo kterýchkoliv několika cihliček může vést k poklesu pod hladinu pociťování problému, k vymizení symptomů i k samovolnému dořešení ostatních příčin.

V celostní medicíně je tedy třeba vždy vidět všechny systémy navzájem se ovlivňující, vytvářející celkovou rovnováhu (homeostázu), tedy nejen vztah psychika-tělo, ale všechno se vším - roli hraje i dostatek stavebních kamenů pro všechny tkáně a procesy v těle (dokonalá výživa), stav zubů a dásní, vnitřní čistota či zaneřádění toxiny, mikroby, parazity a jejich zplodinami, toxickými kovy, chemkáliemi atd. Staří čínští lékaři viděli vztah jater a depresí či vzteku nebo vztah ledvin a strachu oboustraně, nikoliv jednostranně. Jedno ovlivňuje druhé i naopak. Chemikálie mohou ovlivnit i DNA a naopak DNA může ovlivnit naši toleranci k chemikáliím. Okysličení souvisí se zásobením tuky omega-3 a tedy i s energií, slunce a vitamín D se schopností vytvářet si vlastní antibiotické látky kathelicidiny, pohyb s fungováním imunitního systému a pro mnohé třeba i překvapivě množství zkonzumovaného rafinovaného cukru bude mít vliv na schopnost bílých krvinek požírat mikroby, které do krve nepatří. Jedna studie prokázala rozdíl mezi běžnou americkou dávkou cukru k večeři a nulovou dávkou: v prvním případě požraly makrofágy jen desetinu nepřátelských mikrobů než ve druhém a tento stav trval hodiny. Tedy pokles imunity o 90 % jen kvůli rafinovanému cukru!

V neposlední řadě hraje roli schopnost odpočívat - relaxace, spánek, kvalita vody, vztahů, bydlení, podstupování rizik a nebezpečných situací atd. To vše může být geneticky podmíněné, náhodné i naučené nebo vyvolané jiným faktorem, o němž třeba nikdo ani nic netuší. Každý umí doplnit tisíce a miliony příčin a pořád by to nebylo všechno. Celostní medicína bere do úvahy všechno, zatímco redukcionistická (ať už konvenční nebo psychosomatická) redukuje zdraví a nemoc na vztah dvou tří jevů - anebo ani to ne.

Jako trojrozměrná pavučina

Všechno je tedy propojené více směry jako trojrozměrná pavučina (a i toto je pořád ještě jen zjednodušení). O to víc je zjednodušením spojování jen dvou jevů - toto je příčina a toto následek. Nic nemůže být pestré mnohorozměrné skutečnosti vzdálenější. Moudří lékaři vidí "multikauzální etiogenezi", což není nic jiného, než to, že všechno má mnoho příčin. A pokud má kterýkoliv zdravotní (i jiný) problém mnoho příčin (což má prakticky vždy), má zpravidla i mnoho řešení. A právě proto lze uplatnit mnohé z následujícího seznamu posilujících a očišťujících terapií prakticky na všechno minimálně s určitým pozitivním dopadem - podle povahy problému, jeho vážnosti a naší vytrvalosti a vůle řešení nalézt. Řešení totiž zpravidla zvenku nepřichází a ta nejlepší ruka, která může pomoci právě nám, se nachází na konci vlastní paže, jak už řekl někdo hodně chytrý někdy hodně dávno.

Slíbený seznam ještě jednou na závěr:

Seznam terapií a prostředků, které působí nespecificky, tedy na celkový stav organismu a které by podle mého názoru neměly chybět v žádné domácnosti a/nebo v žádné hlavě.