Osobní zájmena v mnoha jazycích

í

Osobní zájmena v mnoha jazycích*Personal pronouns in many languages

Podobné nejen v indoevropských jazycích a proto pravděpodobně velmi stará slova. / Similar not just in Indoeuropean languages and so probably very old words.

********************************************************************************************************************************************************************

My e-books 123+ Words from the Proto-World on Amazon in English (STONE, HILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGE, CUT AXE SAW, more to come) look for common roots of the oldest words.

********************************************************************************************************************************************************************

JAZYK * LANGUAGE * (autonym) 1sing (gen./obj.) 2s 3s 1plural 2p 3p

osobní zájmena já (mne) ty on, ona, ono my vy oni, ony, ona ... já jsem

personal pronouns I (me) you he, she, it we you they ... I am

Osobní zájmena (zejména ta ve významu JÁ, TY) se zachovala dodnes v mnoha jazykových skupinách s méně změnami vůči svým tvarům z pradávné minulosti, než je tomu u většiny jiných slov. Často jde o slova stará nejméně mnoho desítek tisíc let. To, co tedy uvidíte dále na této stránce, je vlastně něco jako archeologická lingvistická památka. Další příklady najdete v kapitole Slova jako svědkové minulosti knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků. A také na dalších stránkách jazykového okénka tohoto webu.

proto-languages * prajazyky

praindoevropsky * Proto-Indo-European *'eǵ/egó/eghom (*me, *mene) - *tū, *tūHom - (*so, *sá, *tod) --- *weies/nsmés - *yūs - (*toi, *tāi, *tā) ... egó esmi

praaustronésky * Proto-Austronesian *(w)aku - *kaw, *(ka)śu - *si-ia --- *(k)ita/(k)ami - *(ka)mu - *si-ida ... *(w)aku *wu(?)

prasemitsky * Proto-Semitic *('an)āku/aniya (*-ní?) - *('an)ta/(an)ti (<-'anka), - *su'a, si'a --- *niyaħnū/niyaħnā - antunū/antinā - sunū/sinā ... 'anāku ...

praberbersky * Proto-Berber *ənakkw - *kayy, *kamm - ? --- *na - *-tum- - ? ... ənakkw ...

pračadsky * Proto-Chadian *ani - *ka, ki - ? --- *muni - *kuni - ?

prakartvelsky * Proto-Karthvelian *me(n) - *si - ? --- čwe(n) - tkve(n) - ?

prauralsky (praugrofinsky)* Proto-Uralic (Proto-Finnougric) *mE ( *mEn-) - *tE (*tEn-) - ? --- *mE - *tE - ?

praaltajsky * Proto-Altaic *bi (*mi-n-, *ŋa) - *si, *t’i - ? --- *ba, *bu (obl.: *ma-n-, *mu-n-) - *t’a, *su - ?

- praturkicky*Proto-Turkic *bi (*män) - *si (obl.: sän) - ? --- *bi-ŕ - si-ŕ - ?

- pramongolsky*Proto-Mongolian *nama- - *či <. *t’i - ? --- (obl.: man-) - (obl.: tan-) - ?

- prakorejsky*Proto-Korean na < *ŋa, *čĕ - ne < *na - ? --- ? - ne-huy - ?

- prajaponsky * Proto-Japanese *a < *ŋa, wa(re) - na(re) - ? --- ???

prabaskicky * Proto-Basque *ni - hi - ? - gu - zuek - ?

pranilosaharsky * Proto-Nilo-Saharan *āɠ ā, *āh - *īní - ? --- *ānà, *ám - *wém - ?

prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan *ŋā , naŋ - *kw- - ? --- ? - ? - ?

pradrávidsky * Proto-Dravidian *nyān - *nīn - ? --- *nyām - *nīm - ?

sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue) ŋae , *m- - zae - ene (ane) --- ŋaene, mẽdẽ - zaene, mẽzẽ - enene (anene)

prajazyk Na-dené * Na-Dene proto-language *chwī, *šwī - *ni - ? --- *na, *nu - *uch - ?

prajazyk Thai-Kadai * Thai-Kadai proto-language *k(a)u - *m(a)u - ? --- *rau, *tu - *miŋ, *suu - ?

prajazyk algický * Algic proto-language *n-/*-n/*-k - *-t/*-m/*-š - ? --- *nān - *wāw - ?

praaustralština * Proto-Australian *ŋa - ŋin - ? --- ŋali / ŋay - nhurra - ?

prajazyk trans-novoguinejský - Trans New Guinean proto-language *na - *ka - ? --- *ni - *ki - ?

prabantuština - Proto-Bantu *ni (*me) - u (obj.: ku) - ? --- *tu/*s- - *n-/*mu - ?

prakhoisanština - Proto-Khoisan *m- (*ŋ-) - *a - ? --- *e / *m- - *-u - ?

Indo-European - Slavic * Indoevropské jazyky - Slovanská větev

česky * Czech * česky já (mne) - ty - on, ona, ono --- my - vy - oni, ony, ona ... já jsem

slovensky * Slovak * po slovensky ja (mňa) - ty - on, ona, ono --- my - vy - oni, ony ... ja som

polsky * Polish * po polsku ja (mnie) - ty - on, ona, ono --- my - wy - oni, one ... ja jestem

hornolužickosrbsky * Upper Sorbian * hornjoserbsce ja (mnje) - ty - wón, wona, wono --- my - wy - woni, wone ... ja sym

dolnolužickosrbsky * Lower Sorbian * dolnoserbsky ja (mnjo) - ty - won, wóna, wóno --- my - wy - wóni ... ja som

ukrajinsky * Ukrainian * українська мова ja (mene) - ty - vin, vona, vono --- my - vy - vony ... ja ... (ja je)

rusínsky * Rusyn * русиньска бесїда ja (mene) - ty - vin, ona, ono --- my - vy - ony ... ja jem

bělorusky * Belorussian * беларуская ja (mjane) - ty - jon, jana, jano --- my - vy - jany ... ja ... (ja josc')

rusky * Russian * по-русски ja (meňja) - ty - on, oná, onó --- my - vy - oni ... ja (ja jesť)

slovinsky * Slovenian * slovenski jaz (mene) - ty - on, ona, ono --- my - vi - oni, one, ona ... jaz sem

chorvatsky/srbsky * Croatian/Serbian * hrvatski/srpski ja (mene) - ti - on, ona, ono --- mi - vi - oni, one, ona ... ja sam

bulharsky * Bulgarian * български az (mene) - ty - toj, tja, to --- nije, vije, te ... az s-m

makedonsky * Macedonian * македонски jas (mene) - ty - toj, taa, toa --- nije, vije, tije ... jas sum

staroslověnsky * Old Church Slavonic * Словѣньскъ azъ (mene) - ty - jь, ja, je (onь, ona, ono) --- my - vy - ji, ja, ję (oni, ony, ona) ... azъ esmь

praslovansky * Proto-Slavic azъ (mene) - ty (dual: va) - onь, ona, ono --- my - vy - oni, ony, ona ... azъ esmь

Indo-European - Baltic * Indoevropské jazyky - Baltská větev

litevsky * Lithuanian * lietuviškai aš (manęs) - tu - jis, ji --- mes - jūs - jie, jos ... aš esu

lotyšsky * Latvian * latviešu es (mans) - tu - viņš, viņa --- mēs - jūs - viņi, viņa ... es esmu

sudavsky * Sūdavian * sūdaviskai as (men/min) - tu - tanas, tana --- mes - jūs - tanai, tanos ... as asmu

staroprusky * Old Prussian * prūsiska as (mene) - tū - tāns, tenā, tennan --- mes - jūs - tenēi, tennas ... as asma

Indo-European - Germanic * Indoevropské jazyky - Germánská větev

anglicky * English I (me) - you - he, she, it --- we - you - they ... I am

německy * German * Deutsch ich (meiner) - du - er, sie, es --- wir - ihr - sie ... ich bin

nizozemsky * Dutch * Nederlands ik (mij) - je (jij) - hij, zij, het --- wij - jullie - zij, ze ... ik ben švédsky * Swedish * svenska jag (mig) - du - han, hon, det --- vi - ni - de ... jag är

dánsky * Danish * dansk jeg (mig) - du - han, hun, det --- vi - I - de ... jeg er

norsky * Norwegian * norsk (bokmål) jeg (meg) - du - han, hun, det --- vi - dere - de ... jeg er

islandsky * Icelandic * íslenska ég (mín) - þú - hann, hún, það --- við - þið - þeir, þær, þau ... ég er

staroseversky * Old Norse * (urnordisk?) *jak, *ek (mín) - *þú - hann, hon, þat --- vér - ér - þeir, þær, þau ... jak em

pragermánsky * Proto-Germanic *ek/*ik (*mīnaz)- *þū - *iz, *sī, *it --- *wīz - *jūz - *īz, *ijōz, *ijō ... *ek biumi

staroanglicky * Ænglisc ic, īc (mīn) - þū - hē, hēo, hit --- wē - gē - hīe, hēo ... ic eom

gótsky * Gothic * (gutiska razda) ik (meina) - thu - is, si, ita --- weis - ius - eis, ios, iadas ... ik im

starohornoněmecky * Old High German * ((Althochdeutsch)) ih (mīn) - - (h)er, sī, iz --- wir - ir - sie, siu, sio ... ih bim, ih bin

Indo-European - Romance * Indoevropské jazyky - Románská větev

italsky * Italian * italiano io (me) - tu - egli/lui/esso, ella/lei/essa --- noi - voi - loro (essi, esse) ... io sono španělsky * Spanish * español yo (me) - tú - el, ella --- nosotros/nosotras - vosotros/vosotras - ellos/ellas ... yo soy

katalánsky * Catalan * català jo (mi) - tu - ell, ella --- nosaltres - vosaltres - ells, elles ... jo sun / jo som / jo sóc / jo so

francouzsky * French * français je (moi) - tu - il, elle --- nous - vous - ils/elles ... je suis

portugalsky * Portuguese * português eu (me) - tu - ele, ela --- nós - vós - eles, elas ... eu sou

rumunsky * Rumanian * română eu (mine) - tu - el, ea --- noi - voi - ei, ele ... eu sunt

rétorománsky * Romansh * Rumantsch jau (ma) - ti - el, ela --- nus - vus - els, elas ... jau sun

oskicky * Oscan * osco ? - (te) - (???)

umbrijsky * Umbrian * ikuvins eho (mini, mehe) - (???)

latinsky * Latin * latina ego (mei) - tu - is, ea, id - nos - vos - ei, eae, ea ... ego sum

venetsky * Venetic ego (mego) - ? - ? -? - ? - ? ... ego ...

Indo-European - Celtic * Indoevropské jazyky - Keltská větev

velština * Welsh * Cymraeg (f)i, mi (m) - ti, di - (f)e/f(o), hi --- ni - chi - nhw ... Yr wyf yn / Rwy'n

bretonština * Breton * Brezhoneg me - te - eñ, hi --- ni - c’hwi - int ... me a zo

irština * Irish Gaelic * Gaeilge mé - tú - se, sí --- muid - sibh - siad ... tá mé

skotská gaelština * Scottish Gaelic * Gàidhlig mi - tu - e, i --- sinn - sibh - iad ... tha mi

galsky (klasicky) * Gaulish (Classic) mi - ti - es, i, id --- ni - suis - sies ... esi mi

galsky (novější) * Gaulish (Modern) mi - ti - é, í, í --- ni - sú - sí ... esi mi, imi

prakeltsky * Proto-Celtic *mī - *tū - *em, *sī --- *snīs - *swīs - *sūs ...

Indo-European - Indo-Iranian * Indoevropské jazyky - Indoíránská větev

hindsky * Hindi * (hindí) + urdsky * Urdu * (urdu) méi - tú - yah (vah) --- ham - tum - ye (ve) ... méin hun

bengálsky * Bengali * (bengálí) āmi - tumi - e/o/se --- amra - tomra - era/ora/tara ... āmi

pandžábsky * Punjabi * (pandžábí) me - tū - ē, o --- asī - tusī - ē, o ... mainū ... am

maráthsky * Marathi * (marāṭhī) mī - tu - to, ti, te --- aamhī - tumhī - te, tya ... mī ... āhē

gudžarátsky * Gujarati * (gudžarátí) hum (men)- tem - temeṇ --- am - tamē, tē'ō ... huṁ ... chuṁ

romsky * Roma * Romani me - tu - jov/ov, joj/oj --- amen - tumen - jon/on ... me som

nepálsky * Nepali * (nēpālī) ma - ta - u, tini --- hāmī - taharū - tinīharū, unīharū ... ma ... ču(m)

sinhálsky * Sinhalese * (sinhala) mama, mang - oyaa - eyaa --- api - oyaala - eyaala, ēgollo ... mama ... vemi

sanskrt * Sanskrit * (sanskrtam) aham - twam - (tat, etat, idam, adas) --- wayam - yūyam - (te, tah, tani...) ... aham asmi

persky * Persian * فارسی (farsí) man - to - án, u --- má - šomá - ánhá, išán ... man ... hastam

tádžicky * Tajik * Тоҷикӣ (todžikí) man - tu - u, vay --- mo - šumo - onho ... man ... hastam

kurdsky * Kurdish * kurdî ez (min) - tu - ew --- em - hun - ew ... ez ... im

osetsky * Ossetian * Ирон (iron) äz (män) - dy - wyi --- mach - symach - wydon ... äz ... dän

paštunsky * Pashto * پښتو (paštó) ez, za (ma) - ta - hagha, daa --- múng - tasí, tasó - haghói, dói ... ez ... im

avestánsky * Avestan * Avestani azem (mana) - tūm, tū - ? --- vaēm - yužem - ? ... azem ... ahmi

Indo-European - Other * Indoevropské jazyky - Jiné

řecky * Greek * Ελληνικά egó (mou) - esý - autós, auti, to/autó --- emeís - eseís - autoí, autés, autá ... egó ime

starořecky * Ancient Greek * Ἑλληνική (ellinikí) egó (mou) - sú - (-) --- imeís - umeís - sfeís, sfeís, sféa ... egó eimi

prahelénsky - prařecky * Proto-Hellenic - Proto-Greek egó(n) (eme, mou) - tú - (-) --- ???

arménsky * Armenian * Հայերեն es (im) - du - na --- menk' - duk' - nrank' ... yes ... em

albánsky * Albanian * shqip Unë, mua - ti, iti - ai, ajo --- ne, neve - Ju, juve - ata, ato, tyre ... Unë jam

chetitsky * Hittite * (nešili) uk, ammuk (ammél) - zik - si --- wéš (obl.: anzáš) - sumés, sumás - e, smas ... uk esmi, ammuk esmi

tocharsky (A)* Tocharian A näṣ / ñuk (m/f, gen. ñi / nāñi) - tu - ? --- was (obl.: ňaś) - yas - ? ... ?

tocharsky (B)* Tocharian B ñäś, ñiś (ñi) - tuwe, twe - ? --- wes (obl.: ňäś) - yäs - ? ... ñäś nesau ...

Afroasiatic - Semitic * Afroasijské - Semitské jazyky

arabsky * Arabic * العربية (al-arabīya) 'anā - 'anta/'anti - huwa/hiya --- nahnu - 'antum/'antunna - hum/hunna ... 'aná ...

maltsky * Maltese * malti jien, jiena - int / inti - hu, huwa / hi, hija --- aħna - intom - huma ... jien ...

hebrejsky * Hebrew * עברית 'ānōḵī/anī - 'atta/'att - hū/hī --- ānū/anahnū - 'attem/'atten - hēm/hēmmā/hēn/hēnnā ... 'ānōḵī ...

amharsky * Amharic * አማርኛ ene - antä, anči - esu, esua --- eňa - ennantä - ennesu ... ene neň

fénicky * Phoenician 'ānōḵi - 'atta/'atti - hu'/hi' --- anaħn - ? - hummat, himmat ... 'ānōki ...

starohebrejsky * Ancient Hebrew anaya, anakaya - atha, ath - hawaa, hayaa --- aanačanó, anakaya - atham, athan - ham, han ... anakaya ...

aramejsky * Aramaic/Syriac * ܐܪܡܝܐ (arāmāyā) 'anā - 'antā/'anti - hu/hi --- náħnā - 'antun/'anten - hinnun/hinnin ... 'anā ...

akadsky/asyrsky/babylónsky*Akkadian/Assyrian/Babylonian*(akkadû) anāku - atta/atti - šū,šī --- nīnu - attunu/attina - šunu/šina ... anāku ...

Afroasiatic - Old Egyptian * Afroasijské - Staroegyptština

staroegyptsky/Old Egyptian/(kemet) anuk - entek/entet - entef/entes --- enen - enteten - entesen ... anuk ...

Afroasiatic - Cushitic * Afroasijské - Kušitské jazyky

somálsky * Somali * Soomaaliga anigu/aan (aniga) - adigu/aad - isagu/uu, iyadu/ay --- innagu/aynu - idinku/aad - iyagu/ay ... anigu ...

Afroasiatic - Berber * Afroasijské - Berberské jazyky

berbersky * Berber/Amazight * tamazight nkki (no) - kiy / kmmi - ntta, nttat - nkkni - knnin, knnint - nttnin ... nkki ...

Afroasiatic - Chadic * Afroasijské - Čadské jazyky

hausky * Hausa * Hausa (حَوْسَ) ni, za (ni) - ka - kuwa, ta --- muka - ku - su, akan ... ni ... ne

Uralic - Finnougric * Uralské - Ugrofinské jazyky

maďarsky * Hungarian * magyarul én - te - ő, ő, az --- mi - ti - ök ... én ... vagyok

mansijsky/vogulsky * Mansi/Vogul * мāньси (mānsi) am (aanem) - naŋ - tau --- maan - naan - taan ... am ...

finsky * Finnish * suomi minä - sinä - hän --- me - te - he ... minä olen

estonsky * Estonian * eesti mina/ma (minu/mu) - sina/sa - tema/ta --- meie/me - teie/te - nemad/nad ... mina olen (ma olen)

sámsky (laponsky, sev.) * Sami (Lapp, Nrth.)* sámegiella (davvisám.) mun (mu) - don - son --- mii - dii - sii ... mun lean

komi * Komi * коми (komi) me - te - siyö --- mi - ti - nayö ... me nyed-m

marijsky * Mari * mari myi - tyi - tudo --- me - te - nuno ... myi ... ulam

mokša * Moksha (Moksha Mordvin) * мокшень (mokšeň kyaľ) mon (moň) - ton - son --- miň - tiň - siň ... mon ... ulen

erzjansky * Erzya (Erzya Mordvin) * эрзянь кель (erzjaň kel) mon (moň) - ton - son --- miň - tiň - siň ... mon ... ulen

udmurtsky * Udmurt * Удмурт кыл (udmurt kyl) mon - ton - so --- mi - ti - soos ... mon ...

protougrofinsky / prauralsky * Proto-Finno-Ugric / Proto-Uralic *mE ( *mEn-) - *tE (*tEn-) - ? --- *mE - *tE - ? ... mE wole(n?)

Possibly Altaic - Japanese * Altajské - Japonština

prajaponština * Proto-Japanese *a < *ŋa, wa(re) - na(re) - ? --- ???

stará japonština*Old Classical Japanese*(kobun, bungo) ware, sešša - nandži, onuši, sonata -

japonsky * Japanese * 日本語 (nihongo) wata(k)ši/waga/ware/ore/boku - anata/omae/kimi - kare, kanodžo --- watašitači/warera - anatatači - karera ... wataši-wa .. desu

okinawsky - šuri * Okinawan - Shuri * (učina guči - šuri) wan/wami - yá(mi)/ná(mi)/unndžyú - kuri, uri, ari, tá --- wattá, igaró - ittá, nattá, undžyunattá - (k)uttá, (t)attá ... wanne ... yaibin

Possibly Altaic - Korean * Altajské - Korejština

korejsky * Korean * 한국말 (hangungmal) na - no, čane - ku, čo, i --- uli - nohuy, čanedul - kudul, čodul, idul ... naneun ... da

prakorejsky*Proto-Korean na < *ŋa, *čĕ - ne < *na - ? --- ? - ne-huy - ?

Possibly Altaic - Ainu * Altajské - Ainu

ainu * Ainu ku ('en) - 'e - ? --- ci, as (obj.: un) - eci, es - ?

Altaic - Mongolian * Altajské - Mongolské jazyky

mongolsky * Mongolian * Монгол bi - či - ter eregtei, ter emegtei, ene --- bid nar - ta nar - ted nar ... bi ... baina

burjatsky * Buryat * буряад хэлэн bi - ši - ene, tere --- bide - ta - ede, tede, tedener ... bi ... baina

kalmycky * Kalmyk * Хальмг (chaľmg) bi - či - en, entn, ten, tentn --- bidn - ta, tadn - edn, tedn ... bi ... baina

Altaic - Turkic * Altajské - Turkické jazyky

turecky * Turkish * Türkçe ben (-um), sen, o --- biz, siz, onlar ... ben ...um

ázerbájdžánsky * Azerbaijani * Azərbaycanca men - sen - o --- biz, siz, onlar ... men ...em

turkmensky * Turkmen * Türkmençe men (meniň) - sen - ol --- biz, siz, olar ... men ...

kazašsky * Kazakh * Қазақша men (meni) - sen - ol --- biz - sender/sizler - olar ... men ...myn

kyrgyzsky * Kyrgyz * Кыргызча men - sen - al --- biz - siler - alar ... men ...myn

jakutsky (sacha) * Sakha, Yakut * cаха тыла (sacha tyla) min - en - kini, ol --- bihigi - ehigi - kiniler, olor ... min ...yn?

tatarsky * Tartar * Татарча min - sin - ul --- bez - sez - alar ... min ...

baškirsky * Bashkir * Башҡортса min - hin - ul --- beź - hez - ular ... min ...

uzbecky * Uzbek * Oʻzbekcha/ўзбекча (ozbekča) men - sen - u --- biz - siz - ular ... men ... (emas)man

ujgursky * Uyghur * ئۇيغۇرچە (ujgurče) men - sen - u --- biz - senler - ular ... men ...

tuvinsky * Tuvan * Тыва дыл (tyva dyl) men - sen - ol --- biz - siler - olar ... men ...

praturkicky*Proto-Turkic *bi (*män) - *si (obl.: sän) - ? --- *bi-ŕ - si-ŕ - ?

Sinotibetan * Tibetočínské jazyky

čínsky * Chinese * 中國語文 (čung-kuo yú-wen) wǒ - nǐ - tā --- wǒmen - nǐmen - tāmen ... wǒ š'

  • kantonsky (dialekt čínštiny) * Cantonese / Yue Chinese * 粵語 (jỳt jý) ngo5 - nei5 - keoi5 --- ngo5dei6- nei5dei6 - keoi5dei6 ... ngo5 hai2 ...

      • kantonsky (dialekt čínštiny, klas.) * Cantonese / Yue Chinese (Classic) ng4, ngo5 - ji5, jyu5 - kei4 --- ng4dang2, ngo5dang2 - ji5dang2, jyu5dang2 - kei4dang2 ... ngo5 hai2 ...

tibetsky * Tibetan * བོད་སྐད nga - rang - khong --- nga-čo - rang-čo - khong-čo ... nga daybo ...

barmsky * Burmese * (myanma bhasa) ngá - nín, ní, tó - thú, thí, thín --- ngá-tui - nín-tui, ní-tui, tó-tui - thú-tui, thí-tui, thín-tui ... ngá ... hpyitkyaunggko

prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan *ŋā , naŋ - *kw- - ? --- ? - ? - ?

Kartvelian * Kartvelské jazyky

gruzínsky * Georgian * ქართული ენა (kartuli ena) me - shen - is --- tshven - tkven - isini ... me var

prakartvelsky * Proto-Karthvelian *me(n) - *si - ? --- čwe(n) - tkve(n) - ?

Austronesian * Austronézské jazyky

malajsky * Malay * Bahasa Melayu aku/saya - kamu/anda - ia/dia --- kami/kita - kalian/anda sekalian - dia orang/mereka (itu) ... aku adalah

indonésky * Indonesian * Bahasa Indonesia aku/saya - kamu/anda - dia --- kami/kita - kalian/anda sekalian - mereka ... aku adalah

malgašsky * Malagasy * Malagasy fiteny za - anao - izy --- atsika, zahay - anaro - iro ... za ...

havajština * Hawaiian * ʻŌlelo Hawaiʻi au - 'oe - ia --- kākou, mākou - 'oukou - lākou ... owau no

tahitsky * Tahitian * Reo Mā'ohi, Reo Tahiti au - 'oe - 'ōna/'oia --- tātou, mātou - 'outou - rātou ... te vai nei au

naursky * Nauruan * Dorerin Naoero aña, naña, a - (ñ)auwe, wo - eyi, rar, ateb, ñeiy, e, o, i --- (ñ)ama, ma(n) - (ñ)amie, ma(n) - (ñ)ura, re, ri, ro ... ?

tagalogsky * Tagalog * Tagalog ako - ikaw - siya --- kami, tayo - kayo - sila ... ako ay

proto-malajsko-polynésky * Proto-Malayo-Polynesian *i-aku - *i-(ka)Su - *si-ia --- *i-(k)ita/i-(k)ami - *i-kamu - *si-ida ... *i-aku *wu(?)

proto-austronésky * Proto-Austronesian *(w)aku - *kaw, *(ka)śu - *si-ia --- *(k)ita/(k)ami - *(ka)mu - *si-ida ... *(w)aku *wu(?)

North Caucasian * Severokavkazské jazyky

abcházsky * Abkhazian * Аҧсшәа (apsšea) sara - uara/bara - iara, lara --- chara - šeara - dara ... sara usoup (?)

čečensky * Chechen * Нохчийн (nochčijn) so (gen.: san) - hwo - i, iza --- tcho/vai - šu - iš ... so ... vu/so ... yu

avarsky * Avar * Авар (avar) dun - mun - g-ob, dob --- niž, nil- - nuž - dol ... dun ...?

lezginsky * Lezgic * Лезги (lezgi) zun - wun - am --- čun - kün - abur ... zun ...?

Basque * Baskičtina

baskicky * Basque * Euskara ni - hi (zu) - hau/hori/bera/hura --- gu - zuek - hauek/haiek/horiek/bera(ie)k/eurak ... ni naiz

prabaskicky * Ancient Basque * (?) *ni - hi - ? - gu - zuek - ?

Tyrsenian/Tyrrhenian * Tyrhénské jazyky

etrusky * Etruscan * mechl Rasnal mi (mini) - un - an, an, in --- ? - ? - ? ... mi ...

Sumerian * Sumerština

sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue) ŋae , *m- - zae - ene (ane) --- ŋaene, mẽdẽ - zaene, mẽzẽ - enene (anene)

Austrasian * Austroasijské jazyky

vietnamsky * Vietnamese * tiếng Việt tôi, ta(o) - em, anh, ban, chi, cô - anh ấy, ông ấy, chị ấy, cô ấy, bà ấy, nó --- chúng tôi, chúng ta(o) - các anh, các bác, các chi - họ ... tôi ...

khmersky (kambodžsky) * Khmer * ភាសាខ្មែរ (pheasaeakhmer) khnyom - loak - ko-at --- džung - loak-tang-o-kne ... knhnyom čea

Tai-Kadai * Tajsko-kadajské jazyky

thajsky * Thai * ภาษาไทย pom (m), čan (f), go (impol.) - kun, rau, gae, thur - kau --- rea - phwk kun - phwk kéa ... phm ...

laosky * Lao * ພາສາລາວ (phasa lao) kuu3 - mung2 - man3 --- phuak4-kuu3 - suu3 - khaw3 ... khaphačao ...

Dravidian * Drávidské jazyky

telugsky * Telugu * (telugu) nēnu (nannu) - nīvu - atadu, ame --- memu - mīru - varu ... nēnu ... unnānu

tamilsky * Tamil * (thamizh) nān (yenakku) - nīn - avan, aval --- nāngal - nīngal - avarkal, avaikal ... nāṉ ... irukkiṟēṉ

kannadsky *Kannada * (kannada) nānu - nīnu - avanu, avalu, adu --- nāvu - nīvu - avaru, avu ... nānu ... am

malajalámsky * Malayalam * (malayalam) ñān - nī - avan, avaḷ, atu --- nām/nammaḷ, ñaṅṅaḷ - ñiṅṅaḷ - avar(kal), ava/atukaḷ ... ñān ... ākunnu

NA DENE: Athabascan * Athabasko-eyacké jazyky

navažsky * Navajo - Navaho * Diné bizaad shí - ni - bí, hó --- danihí - danihí - daabí, daahó ... ... nishłį́

(západo)apačsky * (W.) Apache * Nnee biyati sh (s-) - n (-h-, -ni-) - bti, bfi --- nohwii (iid-, -ood-) - nohwti - daab, daaf ... shił ...

AMERIND: Siouan-Catawban * Siusko-katobské jazyky

lakotsky * Lakota * Lakota (Lakȟól'iyapi) miš/miye - niš, niye - iš, iye --- uŋkiš/uŋkiye(-pi) - niš/niyepi - iš/iyepi ... miye ...

AMERIND: Iroquoian * Irokézské jazyky

mohawksky * Mohawk * Kanien'keha í:'i (ak(e)- poss.pron.), í:se, raónha, akaónha, aónha - í:'i (onkwa- poss.pron.), í:se, ronónha, onónha ... ... ní:'i

čerokézsky * Cherokee * (tsalagi) ahyv, aya, dži- - nihinv?, hi- - nahi, ageyv?, ga- --- oosdii-, iinii-, iidii-, oodžii - sdi-, iidžii- - aanii- ... dži-....

AMERIND: Uto-Aztecan * Juto-aztécké jazyky

čejensky - šajensky * Cheyenne * Tsetsêhestâhese ná- - né- - é --- ná-...-me - né-...-me - ē-...-o'o ... ná ...

odžibwejsky - Ojibwe * Anishinaabemowin niin - kiin - wiin --- niinawint, kiinawint - kiinawaa - wiinawaa ... (n)in-...

kríjsky * Cree * Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ niya - kiya - wiya --- niyanān, kiyanaw - kiyawāw - wiyawāw ... ... ōma niya

aztécky - nahuatl * Nahuatl * nāhuatl, mexìcatlàtōlli, mācēhuallàtōlli neh - teh - yéh --- nehame:n, tehame:n - amehwa:n - yehame:n ... nono' ...

hopi * Hopi * Hopílavayi nu' - 'um - pam --- 'itam - 'uma - puma ... nu' ??

AMERIND: Aymara * Ajmarské jazyky

ajmarsky * Aymara * aymar aru naya - juma - jupa --- nanaka, jiwasa - jumanaka - jupanaka ... naya ...

AMERIND: Tupian * Tupíjské jazyky

guaraní * Guarani * Avañe'ẽ che - nde - ha'e --- ñande, ore - pee - ha'ekuera ... a-ju ...

AMERIND: Andean-Equatorial * Andsko-ekvatoriální jazyky

kečuánsky * Quechua * runa simi ñoqa - qam - pai --- ñoqayku, ñoqanchik - qamkuna - paikuna ... tia-ni ...

Eskimo-Aleut * Eskymácko-aleutské jazyky

inuktitut * Inuit * ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut uvanga - ivvit - una --- uvaguk (2), uvagut (3+) - illitsik (2), illitsi (3+) - ukua ... ...miyunga

Niger-Congo * Nigerokonžské jazyky

jorubsky * Yoruba * Yorùbá emi, mi - iwo - oun, o --- awa, a - awa - ti won, won, awon ... emi ni ...

fulbsky * Fulfulde-Pular-Fula * fulfulde-pulaar-fula mi - a - o --- en, min - on - be ... ?

wolofsky * Wolof * Wolof man - yow - moom --- nun, ñun - yeen - ñum ... maa ngi ...

lingalsky * Lingala * lingála ngáí - yó - yé --- bísó - bínó - bangó ... ngáí nazalí ...

šonsky * Shona * ChiShona ini - iwe - iye --- isu - imi - ivo ... ndini ..., ini ndiri ...

svahilsky * Swahili * Kiswahili mimi - wewe - yeye --- sisi - nyinyi - wao ... mimi ni ...

xhosky * Xhosa * IsiXhosa mna - wena - yena --- thina - nina - bona ... ndi-, ndingu ...

zulusky * Zulu * IsiZulu mina - wena - yena --- thina - nina - bona ... ngi-

Kx'a languages * Jazykz skupiny Kx'a

!Kung !Xun (San/Khoisan/Křováci) * !Kung (lang. of San/Bushmen) mi - a - ha --- m - i - sng ... (?)

Australian Aboriginal languages * Australské původní jazyky

warlpiri * Warlpiri ngaju - nyuntu - ? --- ngali, ngalijarra (you+I), ngajarra (he/she+I), ngalipa (we all) - (dual:) nyumpala - ?

arrernte * Arrernte ayenge (I) - ngenghe (you, obj.) - re (he) --- anwerne (we)

Odkazy/Links:

Turkish, Finnish, Sumerian pronouns here by Mehmet Kurtkaya a great comparison

Wikipedia: Proto-Indo-European pronouns (+ Proto-Indoeuropean personal pronouns)

Kirill Babaev: Once again on the comparison on personal pronouns in proto-languages. Personal pronouns in Japanese.

POZN./NOTE:

Přepis nelatinských písem do češtiny, jazyky používající latinku jsou tučně v originálu bez přepisu výslovnosti, jazyky s jiným písmem netučně přepsány do češtiny dle jejich výslovnosti.

Transcription of pronounciation from non-Latin scripts is usually Czech: C - English sound "TS", CH - "(K)H", Š - "SH", Č - "CH". Own LATIN SCRIPT bold, non-LATIN with transcription not in bold.