Nejdelší název zákona na světě

Složená slova v němčině:

Nejdelší jednoslovný název zákona na světě končí v koši historie

Němčina je pověstná svým spojováním slov tak, že vytvářejí dlouhé výrazy, psané dohromady jako jedno slovo. Baví se tím samotní Němci i němčináři ze všech koutů světa a vymýšlejí různá poněkud absurdní dlouhá slova jako Hottentottenpotentatentantenattentäter čili "atentátník tety náčelníka Hotentotů" nebo třeba Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe (vdova po kapitánovi Dunajské paroplavební společnosti).

Ne vždy je však nutné něco vymýšlet. Jak už to tak bývá, zákony jsou často psány o něco nesrozumitelnějším jazykem, než by bylo příjemné a vhodné pro jejich uživatele, kteří se jimi musejí řídit. Jak známo, neznalost zákona neomlouvá, a to ani v dnešní době, kdy zákonů je obrovská nepřehledná džungle, takže jejich znalost už není možná. Možná je to jeden z největších a nejtíživějších problémů současnosti, kterému se ovšem média příliš nevěnují.

A tak není divu, že nejdelší slovo, které v němčině vzniklo nikoliv náhodným hraním si se slovíčky, ale používá se v běžné úřední praxi, vzniklo v prostředí tvůrců zákonů. Zní takto: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz a znamená "Zákon o převedení úkolů dohledu nad značením hovězího masa štítky". Šlo nejen o nejdelší jednoslovný název zákona na světě, ale i o nejdelší oficiálně používané německé slovo vůbec. Zákon byl až dosud součástí práva spolkové země Mecklenburg-Vorpommern čili Meklenbursko-Přední Pomořansko, v místním dialektu Plattdüttsch (dolnoněmčina, německy zvaná Plattdeutsch) Mekelnborg-Vörpommern. Tamní právníci si ho raději zkracovali jako RkReÜAÜG. Zákon platil od roku 1999 až do roku 2013 a právě dosloužil. Lingvisté a šprýmaři mohou říct: Čest jeho památce. Z jiného než jazykového hlediska je příjemné, když se stále se zvětšující nepřehledná džungle nepřehledných zákonů smrskne občas aspoň o jeden. Zákon ale nezmizí úplně, bude nahrazen nižší právní normou (Nařízením).

KAREL MACHALA, www.karelmachala.cz, 5/2013

Článek lze volně přebírat ve stejné podobě včetně jména autora a s odkazem na tyto stránky.

P. S. Něco o sáhodlouhých slovech v maďarštině odjinud: The longest Hungarian word.

Moje knihy * Překladatelské služby * Jazykové okénko * Odkazy na slovníky * Zápisky z cest * Zprávy a média * Odkazy * Rozcestník textů * RegeneVOX * O mně * Kontakt