1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 v mnoha jazycích / in many languages

Jak počítat od 1 do 10 v mnoha jazycích? 

How to count 1 to 10 in many languages?

Podobné nejen v indoevropských jazycích a proto pravděpodobně velmi stará slova. /

Similar not just in Indoeuropean languages and so probably very old words.

******************************************************************************************************************************************************************

My Amazon KDP e-books in English look for common roots of the oldest words (so far released: STONE, HILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGE, CUT AXE SAW FILE, more to come in the same series 123+ Words from the Proto-World).

******************************************************************************************************************************************************************

Číslovky jsou často slova stará desítky tisíc let, zachovaly dodnes podobnost napříč jazykovými skupinami. Další příklady prastarých slov najdete v kapitole Slova jako svědkové minulosti mé knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků. A také anglicky ve výše uvedených e-knihách na Amazonu, i na stránkách jazykového okénka tohoto webu./NUMBERS preserved in many language groups with less changes vs. their proto-words than many other words, often being 10,000s years old. What you see in this page is something like an archaeologic linguistic monument. You can read more in the above mentioned series of my e-books, the introduction and method is described here.

JAZYK * LANGUAGE * (autonym)                   1,   2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  ...  100

praindoevropsky * Proto-Indo-European                     *oynos/sem, *duwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *sweks, *septm, *októ, *newn, *dekm ... *kmtom                             

prasemitsky * Proto-Semitic                                                             *ʼaḥad, *ṯin-ān, *ṯalāṯ-, *ʼarbaʻ-, *ḫamš-, *šidṯ-, *šabʻ-, *ṯamāniy-, *tišʻ-, *ʻaśr- ... me'at?

prauralsky (praugrofin.)* Proto-Uralic (P-Finnougric)  *ükẹ, *kẹkta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, *üktẹksä/okms, *loke/kymene/das ... *śata

praaltajsky * Proto-Altaic               *bi̯uri, *p-ioke, *u-lu/i-lu, *toy, *t-u, *nu/ngu, *nadi/ngadi, *ča/sa, *k-eg-, *tiobe/čiobe  ... *namo/ngamo

praturkicky*Proto-Turkic                 *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš, *altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ

praaustronésky * Proto-Austronesian          *isa/asa, *du(s)a, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus

prabaskicky * Ancient Basque * (?)               *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????

prajaponsky * Proto-Japanese * ?                    *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua

pradrávidsky * Proto-Dravidian                  *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút

prakartvelsky * Proto-Karthvelian         *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-, *ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-

prasinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan      *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

                  Indo-European - Slavic * Indoevropské jazyky - Slovanská větev

česky * Czech * česky                                                     jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset ... sto

slovensky * Slovak * po slovensky                          jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať ... sto

polsky * Polish * po polsku                                           jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ... sto

hornolužickosrbsky * Upper Sorbian * hornjoserbsce      jedyn, dvaj, tři, štyri, pjeć, šěść, sydom, wosom, dźewjeć,  dźesać ... sto

dolnolužickosrbsky * Lower Sorbian * dolnoserbsky         jaden, dwa, tśi, styri, pěś, šesć, sedym, wósym, źewjeś, źaseś ... sto

ukrajinsky * Ukrainian * українська мова                            odyn, dva, try, čotyry, p'jať, šisť, sim, visim, dev'jať, desjať ... sto

rusínsky * Rusyn * русиньска бесїда                                        jeden, dva, try, štyry, pjať, šisť, s'im, visem, devjať, des'ať ... sto

bělorusky * Belorussian * беларуская                                       adzin, dva, try, čatyry, pjac', šesc', sjem, vosjem, dzevjac', dzesjac' ... sto 

rusky * Russian * по-русски                                                           aďin, dva, tri, četyre, pjať, šesť, sjem', vosem, děvjať, děsjať ... sto

slovinsky * Slovenian * slovenski                                            en (eden), dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto

chorvatsky/srbsky *Croatian/Serbian *hrvatski/srpski   jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset ... sto

bulharsky * Bulgarian * български                                              edin, dva, tri, četiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset ... sto

makedonsky * Macedonian * македонски                              eden, dva, tri, četiri, pet, šest, sedum, osum, devet, deset ... sto

staroslověnsky * Old Church Slavonic * Словѣньскъ        jedin', dva, trije, četiri, pęť, šesť, sedm', osm', devęť, desęť ... s-to

praslovansky * Proto-Slavic                                 *edin-, *d-va, *tr-je, *č-tyre, *pęť, *šesť, *sedm', *osm', *devęť, *desęť ... s-to

                  Indo-European - Baltic * Indoevropské jazyky - Baltská větev

litevsky * Lithuanian * lietuviškai                vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt ... šimtas

lotyšsky * Latvian * latviešu                              viens, divi, trīs, četri, pieci, šeši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit ... simts

sudavsky * Sūdavian * sūdaviskai      ainas, dvai, trīs, keturis, penkis, vušas, septinis, astōnis, nevinis, desimtis ... simtan

staroprusky * Old Prussian * prūsiska          ains, dwai, trīs?, ketturi-?, penki-?, ussi-?, septinni-?, astōni-?, newīni-?, dessimts ... sīmt-?

                  Indo-European - Germanic * Indoevropské jazyky - Germánská větev

anglicky * English                                                     one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ... hundred

německy * German * Deutsch                           eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ... hundert

lucembursky * Luxembourgish * Lëtzebuergesch    eent, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs, siwen, aacht, néng, zéng ... honnert 

nizozemsky * Dutch * Nederlands                   eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien ... honderd

afrikánsky * Afrikaans                                              een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien ... honderd

západofrísky * (West) Frisian * Frysk                ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis,  sân, acht, njogge, tsien ...  hûndert

švédsky * Swedish * svenska                                   en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åta, nio, tio ... hundra

dánsky * Danish * dansk                                             en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti ... hundrede

norsky * Norwegian * norsk (bokmål)                en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti ... hundre

islandsky * Icelandic * íslenska                               einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu ... hundrað

jidiš * Yidish * ייִדיש (jidiš)                                               eyns, tswey, dray, fir, finf, zeks, zibn, acht, nayn, tsen ... hundert

pragermánsky * Proto-Germanic                           *ainaz, *twôu, *þrejiz, *fedwôr(iz), *femfi, *sehs, *sebun(þ), ahtôu, newun(þ), tehun(þ) ... hunda(n) 

staroanglicky * Ænglisc                                      ān, tweġen, þrīe, fēower, fīf, seox, seofon, eahta, nigon, tīen ... hundtēontiġ

gótsky * Gothic * (gutiska razda)                   ains, twai, threis, fydwor, fimf, saíhs, sibun, ahtau, niun, taíhun ... hunda

starohornoněmecky * Old High German * ((Althochdeutsch))      ein, zwēne/zwā/zwei, drī/driu/drīo, fior, fimf, sëhs, sibun, ahto, nihun, zëhen ... hunt (zëhanzug)

                  Indo-European - Romance * Indoevropské jazyky - Románská větev

italsky * Italian * italiano                                         uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ... cento

sardinsky * Sardinian * sardu                              unu, duos, tres, bàtoro, chimbe, ses, sete, oto, noe, deghe ... chentu

korsicky * Corsican * corsu                                     unu, dui, trè, quattru, cinque, séi, sétte, óttu, nóve, déce ... cèntu

furlansky * Friulian * furlan                                     un, doi, trê, cuatri, cinc, sîs, siet, vot, nûf, dîs ... cent

španělsky * Spanish * español                                uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nove, diez ... cien

katalánsky * Catalan * català                                     u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu ... cent 

francouzsky * French * français                              un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ... cent

provensálsky * Franco-Provençal/Arpitan * francoprovençâl/arpetan      un, dos, tres, quatre, cinc, sièis, sèt, uèit, nòu, dix ... cent

portugalsky * Portuguese * português                                                 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cem/cento

rumunsky * Rumanian * română                                                           unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece ... sută 

rétorománsky * Romansh * Rumantsch                                              in, dus, trais, quatter, tschintg, sis, set, otg, nov, diesch ... tschient 

galicijsky * Galician * galego                                                              un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ... cen

oskánsky * Oscan * osco                                                                    uinus, dus, tris, petora, pompe, sehs, seften, ufto, nuven, deken ... ?

umbrijsky * Umbrian * ikuvins                                                            uns, tuf, trif, petur, pumpe, sehs, ?, ?, nuvim, desem ... ? 

latinsky * Latin * latina                                                                       ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem ... centum

                  Indo-European - Celtic * Indoevropské jazyky - Keltská větev

velština * Welsh * Cymraeg                                                               un, dau, tri, pedwar, pum(p), chwe(ch), saith, wyth, naw, deg ... cant

bretonština * Breton * Brezhoneg                                                        unan, daou, tri, pevar, pemp, c'hwec'h, seizh, eizh, nav, dek ... kant

kornština * Cornish * Kernowek                                                          onan, dew, tri, peswar, pymp, hwegh, seyth, eth, naw, deg ... kans

irština * Irish Gaelic * Gaeilge                                                             aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich ... céad

manština * Manx * Gaelg                                                                   un/nane, jees/da, tree, kiare, queig, shey, shiaght, hoght, nuy, jeih ... keead

skotská gaelština * Scottish Gaelic * Gàidhlig                                     aon, dà, trì, ceithir, còig, sia, seachd, ochd, naoi, deug ... ceud

galsky * Gaulish * ?                                                                           oino, do, tri, petor, pempe, suekos, sechtam, ochtu, nau, dekam ... kant

protokeltsky * Proto-Celtic * ?                                                            oinos, dwai, treis, kwetweres, kwenkwe, sweks, sechtam, ochtu, nowam, dekam ... kantom 

                  Indo-European - Indo-Iranian * Indoevropské jazyky - Indoíránská větev     

hindsky * Hindi * (hindí) + urdsky * Urdu * (urdu)                                   ék, dó, tín, čár, pándž, če, saát, áth, nau, das ... sau

bengálsky * Bengali * (bengálí)                                                             ék, dui, tin, čár, panč, čhoy, sát, áth, noy, doš ... šo

pandžábsky * Punjabi * (pandžábí)                                                       ikk, dó, tinn, čár, pandž, čhe, satt, ath, naum, das ... sau

maráthsky * Marathi * (marāṭhī)                                                            ek, don, tín, čár, páč, sahá, sát, áth, naú, dahá ... šambhar

gudžarátsky * Gujarati * (gudžarátí)                                                      ek, be, tra, čár, pánč, čhá, sát, áth, nav, das ... sō

romsky * Roma * Romani                                                                    jekh, duj, trin, štar, pandž, šov, echta, ochto, eňa, deš ... šel

konkansky * Konkani * (kōṅkaṇī)                                                          ek, don, tin, čear, panč, sov, saath, ath, nov, dha ... šembor

orijsky / urijsky * Oriya * (oṛiā)                                                              ek, du'i, tini, čári, pánč, čaá, sát, áth, naa, dás ... s-he

bhodžpúrsky * Bhojpuri * (bhodžpúrí)                                                    ék, dui, tín, čári, pánč, čé, sát, áth, nao, das ... ????

maithilsky * Maithili * (maithilí)                                                             ek, du, tin, čari, panč, č-, sat, at, n-, d-s ... s-

sindhsky, Sindhi, (sindhí)                                                                    hiku, ba, ti, čare, pandža, čaha, sata, atha, nava, dasa ... sao

asámsky * Assamese * (Ôxômiya)                                                       ek, dui, tini, sári, pánč, soy, xaat, áth, no, doh ... ša

nepálsky * Nepali * (nēpālī)                                                                  ek, dui, tin, čar, pánč, čha, sat, áth, nau, das ... saya

sinhálsky * Sinhalese * (sinhala)                                                          eka, deka, tuna, hatara, paha, haya, hata, ata, navaya, dahaya ... sīya

sanskrt * Sanskrit * (sanskrtam)                                                          eka, dva, tri, čatur, paňča, šaš, sapta, ašta, nava, daša ... šata 

persky * Persian * فارسی (farsí)                                                            yek, do, seh, čahár, pandž, šeš, haft, hašt, noh, dah ... sad

tádžicky * Tajik * Тоҷикӣ (todžikí)                                                       yak, du, se, čor/čahor, pandž, šaš, haft, hašt, núh, dah ... sad 

kurdsky * Kurdish * kurdî                                                                    yek, du, se, čuar, pendž, šaš, haut, hašt, no, da ... sad

osetsky * Ossetian * Ирон (iron)                                                         iu, dluuä, ärtä, tsippar, fondz, äkhsäz, avd, ast, farast, däs ... sädä

paštunsky * Pashto * پښتو (paštó)                                                        yau, dva, dri, tsalór, pindza, špág, óva, ata, na, las ... sel       

avestánsky * Avestan * Avestani                                                         aeva-, dva-, thri-, čathwárá, paňča, chšvaš, hapta, ašta, nava, dasa ... sata 

                  Indo-European - Other * Indoevropské jazyky - Jiné

řecky * Greek * Ελληνικά                                                                      éna, dío, tría, téssera, pénde, éksi, eptá, októ, enéa, déka ... ekató

starořecky * Ancient Greek * Ἑλληνική (ellinikí)                                  én, dío, tría, téttara/téssara, pénta, éks, eptá, októ, ennéa, déka ... ekatón

protohelénsky * Proto-Hellenic                                                            *hens, *dúwó, *treyes, *kwetwores, *penkwe, *hwéks, *heptə́, októ, *ennewə, *dékə ... ???

arménsky * Armenian * Հայերեն                                                          mek, yerkus, yerek, čors, hing, vers, yot, ut, ínae, tas ... haryur

albánsky * Albanian * shqip                                                                  një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, dhjetë ... njëqind

chetitsky * Hittite * (nešili)                                                                 *as/*ánt-, da-, trias, meiu-, panta, ????, šipta, ????, ????, ???? ... ????     

tocharsky (A)* Tocharian A*?                                                              sas, wu, tre, stwar, pän, sëk, spät, okät, nu, säk ... känt          

                 Afroasiatic - Semitic * Afroasijské - Semitské jazyky

arabsky * Arabic * العربية (al-arabīya)                                                       wahíd, ithnáni, thalátha, arba'a, chamsa, sitta, sab'a, thamanía, tis'a, 'ašara ... mi'a

maltsky * Maltese * malti                                                                        wieħed, tnejn, tlieta, erbgħa, ħamsa, sitta, sebgħa, tmienja, disgħa, għaxra ... mija

hebrejsky * Hebrew * עברית                                                                     echad, šnayim, šloša, arba'a, chamiša, šiša, šiv'a, šmona, tiš'a, 'assara ... mea

amharsky * Amharic * አማርኛ                                                                     and, hulet, sost, arat, amist, sidist, sebat, simint, zetegn, asir ... meto

fénicky * Phoenician * ?                                                                           ahad, šenam, šalaš, ar-b, chamiš, šis, šeb, sahamane, tiš, aš-r ... ?

aramejsky * Aramaic/Syriac * ܐܪܡܝܐ (arāmāyā)                                       chad, trayn, tlátha, arbá'a, chameša, ištha, šub'a, temániya, tiš'a, as'ra ... ????

akadsky/asyrsky/babylónsky*Akkadian/Assyrian/Babylonian*(akkadû)   išten, šina, šalaš, erbe, chamiš, šiššu, sebe, samane, tiše, ešer ... me'at

                 Afroasiatic - Old Egyptian * Afroasijské - Staroegyptština

staroegyptsky/Old Egyptian/?                                                                 wa, šnw(a)y, ch-m-t, f-d-w, díw, sís, sefecho, h-m-n, p-s-d, m-d ... šent

                  Afroasiatic - Cushitic * Afroasijské - Kušitské jazyky

somálsky * Somali * Soomaaliga                                                               kow, laba, saddex, afar, shan, lix, todobo, siddeed, sagaal, toban ... boqol

                 Afroasiatic - Berber * Afroasijské - Berberské jazyky

berbersky * Berber/Amazight * tamazight                                              yan, sin, krad, kkuz, semmus, sedis, saa, tam, tza, mraw ... timidi

                  Afroasiatic - Chadic * Afroasijské - Čadské jazyky

hausky * Hausa * Hausa (حَوْسَ)                                                            daya, biyu, uku, hudu, biyar, shidda, bakwai, takwas, tara, goma ... dari

                  Uralic - Finnougric * Uralské - Ugrofinské jazyky

maďarsky * Hungarian * magyarul                                                       egy, kettö, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz ... száz

mansijsky/vogulsky * Mansi/Vogul * мāньси (mānsi)                           akva, kityg, chúrum, nyla, at, chót, sát,  ňololov, ontəllov, lov ... sat

finsky * Finnish * suomi                                                                      yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen ... sata  

estonsky * Estonian * eesti                                                                 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme ... sada

võrsky, Võro, võro                                                                              ütś, katś, kolm, neli, viiś, kuuś, säidse, katõsa, ütesä, kümme ... sada

vepština * Veps * vepsä                                                                      üks', kaks', koume, neľľ, viž, kuz', seičeme, kahesa, ühesa, kümne ... sada

sámsky (laponsky, sev.) * Sami (Lapp, Nrth.)* sámegiella (davvisám.)   okta, guokte, golbma, njeallje, vihtta, guhtta, čieža, gávcci, ovcci, logi ... čuođi

komi * Komi * коми (komi)                                                                   ötyk, kyk, kuim, njoľ, vit, kvať, sizim, kykjamys, ökmys, das ... sjo

marijsky * Mari * mari                                                                          ükte, kokət, kumət, nələt, wizət, kuðət, šəmət, kandaš(e), indeš(e), lu ... ????

mokša * Moksha (Moksha Mordvin) * мокшень (mokšeň)                    fkä, kaftə, kolmə, nilä, vetä, kotə, sisäm, kafksə, veçksə, keməń ... ????

erzjansky * Erzya (Erzya Mordvin) * эрзянь кель (erzjaň kel)                 vejke, kavto, kolmo, niĺä, veťe, koto, śiśem, kavkso, vejkse, kemeń ... ????

udmurtsky * Udmurt * Удмурт (udmurt)                                              odük, kyk, kuyň, ňyľ, viť, kuať, syzjym, ťjamys, ukmys, das ... sju                                

livonsky * Livonian * līvõ kēļ (-2013)                                                     ikš, kakš, kuolm, nēļa, vīž, kūž, seis, kōdõks, īdõks, kim ... ????

protougrofinsky * Proto-Finno-Ugric                             *üke, *kekta, *kolme, *neljä-, *vitte, *kutte, *śeććem/Säpt, *kakteksa/kykjams/nylz, ükteksä/okms, *loke/kymene/das ... śata

                  Macro-Altaic - Japanese * Altajské - Japonština

prajaponština * Proto-Japanese * ?                                                       *pitə, *pəka, *uru-pu, *də, *i-tu, *mu, *nana, *da, *kəkənə, *təwə ... *muamua

stará japonština*Old Classical Japanese*(kobun, bungo)                        pitö, puta/pwoka, mi/urufu, yö, itu, mu, nana, ya, kokono, töwo ...  mwomwo

japonsky * Japanese * 日本語 (nihongo)                                                hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, tó ... momo

(sinojaponsky/Sino-Japanese/On yomi)                                                 iči, ni, san, ši, go, roku, šiči, hači, ku, džú ... hyaku

okinawsky - šuri * Okinawan - Shuri * (učina guči - šuri)                         tii či, taa či, mii či, yuu či, iči či, muu či, nana či, yaa či, kuku nuči, tuu ... hyaa ku

                  Macro-Altaic - Korean * Altajské - Korejština

korejsky * Korean * 한국말 (hangungmal)                                              hana, tul, set, net, ta-seot, yeoseot, ilgop, yeodeol, ahop, yeol ... on 

starokorejsky (Koguryo) * Old Korean * ?                                                ..., ..., ..., ...., *utu/*uč

                  Macro-Altaic - Ainu * Altajské - Ainu

ainu * Ainu                                                                                          sinep, tup, rep, inep, asiknep, iwanpe, arwanpe, tupesanpe, sinepesanpe, wanpe ... asikne hotnep (5x20)

                  Altaic - Mongolian * Altajské - Mongolské jazyky

mongolsky * Mongolian * Монгол                                                          neg, hoyer, gurban, derben, taben, zurgaan, doloon, naymen, yesen, arben ... zuun

burjatsky * Buryat * буряад                                                                 negen, hoyor, gurban, dürben, taban, zurgaan, doloon, nayman, yühen, arban ... ????

kalmycky * Kalmyk * Хальмг (chaľmg)                                                  negn, hoyr, gurvn, dervn, tavn, ??, dolan, ??, ??, arvn ... zun         

                  Altaic - Turkic * Altajské - Turkické jazyky

turecky * Turkish * Türkçe                                                                    bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ... yüz

ázerbájdžánsky * Azerbaijani * Azərbaycanca                                       bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, sekkiz, dokkuz, on ... yüz

turkmensky * Turkmen * Türkmençe                                                      bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on ... ýüz

krymskotatarsky * Crimean Tartar * qirimtatarca                                 bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz, on ... yüz

kazašsky * Kazakh * Қазақша                                                                 bir, eki, üš, tört, bes, alty, žety, segyz, togyz, on ... žüz

kyrgyzsky * Kyrgyz * Кыргызча                                                            bir, eki, üč, tört, beš, alty, žety, segiz, toguz, on ... žüz

jakutsky (sacha) * Sakha, Yakut * cаха тыла (sacha tyla)                     biir, ikki, üs, tüört, bies, alta, sette, ağyz, toğus, uon ... syys

karačajevo-balkarsky* Karachay-Balkar * Къарачай-малкъар               bir, eki, üč, tört, beš, alty, džety, segiz, toğuz, on ... džüz

tatarsky * Tartar * Татарча                                                                   ber, ike, öç, dürt, biş, altı, cide, sigez, tuğız, un ... yöz

baškirsky * Bashkir * Башҡортса                                                            ber, ike, ös, dürt, biš, altï, yete, higez, tuğïz, un ... yöz

uzbecky * Uzbek * Oʻzbekcha/ўзбекча (ozbekča)                                  bir, ikki, uč, to'rt, beš, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n ... yuz

ujgursky * Uyghur * ئۇيغۇرچە (ujgurče)                                                     bir, ikki, üč, töt, beš, alte, yette, sekkiz, toqquz, on ... yüz

čuvašsky * Chuvash * Чӑвашла (č-vašla)                                                 pěrre, ikkě, viššě, tyavatte, pillyek, ulte, šiččye, sakker, tehher, vunne ... šier

tuvinsky * Tuvan * Тыва дыл (tyva dyl)                                                 bir, iyi, üš, dört, beš, aldy, čedi, ses, tos, on ... čüs 

proto-turkicky*Proto-Turkic*(?)                                                           *bīr, *ẹk(k)i, *hȫç, *tört/*dört, *bēš, *altï, *džẹt(t)i/*yeti, *sekiz, *tokuz, *on ... *jǖŕ

                  Sinotibetan * Tibetočínské jazyky

čínsky * Chinese * 中國語文 (čung-kuo yú-wen)                                          ῑ, à(r), sān, s‛, wŭ, liù, č(ch)ῑ, pā, džiŭ, š’ ... paˇi

tibetsky * Tibetan * བོད་སྐད                                                                            gcig, g-nyis, gsum, bzhi, lnga, drug, bdun, brgyad, dgu, bcu, ... brgya

barmsky * Burmese * (myanma bhasa)                                                        ti, ni, tou, lí, n(g)á, ča, khun-ni, ši, kou, tasé ... yá

proto-sinotibetsky * Proto-Sino-Tibetan                                          *yit/*tyik *g-nis, *g-sum, *blyid, *l-nga, *dlyek, *s-nis, *b-rgyat, *d-kew, *grip ... *pria

Kartvelian * Kartvelské jazyky

gruzínsky * Georgian * ქართული ენა (kartuli ena)                                erti, ori, sami, otchi, chuti, ekvsi, šwidi, rva, tschra, ati ... asi

proto-kartvelsky * Proto-Karthvelian                                                *ert-, *yor-, *sam-, *otcho-, *chut-, *ekšw-, *šwid-, *arwa-, *čchar-, *at- ... *aš-

                  Austronesian * Austronézské jazyky

malajsky * Malay * Bahasa Melayu                                                       satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, lapan, sembilan, sempuluh ... ratus

indonésky * Indonesian * Bahasa Indonesia                                         satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tudžuh, delapan, sembilan, sepuluh ... ratus

malgašsky * Malagasy * Malagasy fiteny                                              iray, roa, telo, èfatra,  dimy, ènina, fito, valo, sivy, folo ... zato

havajština * Hawaiian * ʻŌlelo Hawaiʻi                                                 'ekahi, 'elua, 'ekolu, 'ehā, 'elima, 'eono, 'ehiku, 'ewalu, eiwa, umi ... (ho῾okahi) haneli

tahitsky * Tahitian * Reo Mā'ohi, Reo Tahiti                                       hō'ē, piti, toru, maha, pae, ono, hitu, va'u, iva, hō'ē 'ahuru ... hanere

naursky * Nauruan * Dorerin Naoero                                                   aiquen/ion, aro, aiju, aeoq, aijimo, año, aeiu, aoju, ado, ata ... aibu

tagalogsky * Tagalog * Tagalog                                                            isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu ... isang daan

proto-malajsko-polynésky * Proto-Malayo-Polynesian                           *əsa, *duha, *təlu, *əpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *hiwa, *puluq ... Ratus

proto-austronésky * Proto-Austronesian                                            *əsa/isa/asa, *duSa, *təlu, *Səpat, *lima, *ənəm, *pitu, *walu, *Siwa, *puluq ... RaCus

                  North Caucasian * Severokavkazské jazyky

abcházsky * Abkhazian * Аҧсшәа (apsšea)                                        aky, üba, chpa, pš'ba, chuba, fba, bižba, ába, žuba, žuaba ... šuky

čečensky * Chechen * Нохчийн (nochčijn)                                        cch'a', ši', kcho', di', pchi, jalch, vorch, barch, iss, itt ... ble

avarsky * Avar * Авар (avar)                                                              tso, k-igo, lab-go, unk'o, šugo, anl-go, ank-go, mik-go, ič-go, ants-go ... nusgo

lezginsky * Lezgic * Лезги (lezgi)                                                       sad, kwed, pud, k'ud, vad, rugud, irid, myžyd, k'yd, ts'ud ... viš

                  Basque * Baskičtina

baskicky * Basque * Euskara                                                            bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar ... ehun 

prabaskicky * Ancient Basque * (?)                                                    *bade, *biga, *(h)ilur, *laur, *bortze, ????, ????, ????, *bade-eratsi, ???? ... ????                           

                  Tyrsenian/Tyrrhenian * Tyrhénské jazyky

etrusky * Etruscan * mechl Rasnal                                                    thu, zal, ci, huth, mach, śa, semph, *cezp, nurph, śar ... *masu (?)

                  Sumerian * Sumerština

sumersky * Sumerian * eme-gi (=rodný jazyk/native tongue)             diš/aš, min, eš, limmu, ia, aš, imin, ussu, ilimmu, u ... ??

                  Austrasian * Austroasijské jazyky

vietnamsky * Vietnamese * tiếng Việt                                                một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười ... trăm

khmersky (kambodžsky) * Khmer * ភាសាខ្មែរ (pheasaeakhmer)         muəy, pī, bəy, buən, pram, pram muəy, pram pī, pram bəy, pram buən, dop ... muəy roy

                 Tai-Kadai * Tajsko-kadajské jazyky

thajsky * Thai * ภาษาไทย                                                                  nóng, song, sam, si, ha, hok, džet, pet, kao, sib ... roi

laosky * Lao * ພາສາລາວ (phasa lao)                                                   nyng, sööng, saam, sii, haa, hok, čet, pëët, kao, sip ... loi

                 Dravidian * Drávidské jazyky

telugsky * Telugu * (telugu)                                                               okaṭi, reṇḍu, mūḍu, nālugu, ayidu, āru, ēḍu, enimidi, tommidi, padi ... vanda

tamilsky * Tamil * (thamizh)                                                              onru, irantu, munru, nánku, aintu, āru, ēlu, ettu, onpatu, pattu ... nūru

kannadsky *Kannada * (kannada)                                                      ondu, ēraḍu, mūru, nālku, aydu, āru, ēlu, ēṇṭu, ombattu, hattu ... nūru

malajalámsky * Malayalam * (malayalam)                                          onn-, rend-, mūnn-, nāl-, aňdž-, ár-, éľ-, ett-, onpat-, patt- ... núr-

proto-drávidsky * Proto-Dravidian                                                     *or-, *ir-, *mú-, *nál, *cay-m-, *cat, *ez, *en, *tol, *pat ... *nút

                 NA DENE: Athabascan * Athabasko-eyacké jazyky

navažsky * Navajo - Navaho * Diné bizaad                                        tʼááłáʼí, naaki, tááʼ, dį́į́ʼ, ashdlaʼ, hastą́ą́, tsostsʼid, tseebíí, náhástʼéí, neeznáá ... neeznádiin

(západo)apačsky * (W.) Apache * Nnee biyati                                    dałaa, naki, táági, dįį'i, ashdla'i, gostán, gots'idi, tsebíí, ngóst'áí, goneznán ... túúh

                 AMERIND: Siouan-Catawban * Siusko-katobské jazyky

lakotsky * Lakota * Lakota (Lakȟól'iyapi)                                            waƞží, núƞpa, yámni, tópa, záptaƞ, šákpe, šakówiƞ, šaglóǧaƞ, napčiyunka, wikčémna ... opáwiŋǧe

omaha+ponca * Omaha + Ponca * Umoⁿhoⁿ - Paⁿka                              win, thónba, thabthín, duba, saton, shape, pethónba, pethábthin, shonka, gthéba ... gthébahíwin

jazyk Vran * Crow language * Apsáalooke aliláau                                hawáta, dúupa, dáawii, shoopá, chiaxxú, akaawá, sáhpua, dúupahpi, hawátahpi, pilaká ... pilak-isá

jaz. Iowa, Missouria, Otoe * Chiwere * Báxoje-Jíwere-Ñútˀachi        iyąnki, nuwe, danyi, dowe, thatan, sagwa/šákwe,sahma/šáhman, grerábri, sanke, grebran ... grébran huya

                 AMERIND: Iroquoian * Irokézské jazyky

mohawksky * Mohawk * Kanien'kéha                                                  énska, tékeni, áhsen, kaié:ri, wisk, ià:ia’k, tsá:ta, sha’té:kon, tióhton, oié:ri ... énska tewen'niáwe 

čerokézsky * Cherokee * ᏣᎳᎩ (tsalagi)                                             sagwu, ta'li, tso'i, nvgi, hisgi, sudali, galigwogi, tsunela, sonela, sgohi ... sgohitsiqua

                 AMERIND: Algonquian * Algonkinské jazyky

černonožsky * Blackfoot * Siksiká                                                     ni’t, ist, nioókska, iiso (niisó), nisit(ó), náa, ihkitsik, náánisoyi, piihkssó, kiipó ... kiipíppo

                 AMERIND: Uto-Aztecan * Juto-aztécké jazyky

hopi * Hopi * Hopílavayi                                                                     suukya', lööyöm, pàayom, naalöyöm, tsivot, navay, tsange', nanalt, pevt, pakwt ... palotsikiv pakwt 

čejensky - šajensky * Cheyenne * Tsetsêhestâhese                           na'ëstse, neše, na'he, nève, nòho, naesòhto, nésohto, na’nòhto, sóohto, mâhtòhto ... ??

kríjsky * Cree * Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ                                          peyak, nišo, nisto, newaw, niyalan, nikotwas, niswas, niyananew, šank, mita ... ??

aztécky - nahuatl * Nahuatl * nāhuatl, mexìcatlàtōlli, mācēhuallàtōlli    ce, ome, yei, nahui, macuilli, chicuace, chicome, chicuei, chiconahui, mahtlactli ... macuilpohualli (5x20)

komančsky * Comanche                                                         sumu, wahaatu, pahiitu, hayarokwetu, mo'obetu, naabaitu, taatsukwitu, namewatsukwitu, wumhinatu, suumaru ... ?

ute, jutština * Ute * paiute                                                   suuwis, waayini, payini, whchuwini, manïgini, navayini, navaykyavayini, wáwhchuwini, suwarogomsuwini, togomsuwini ... ?

                 AMERIND: Muscogean

Creek                                                                                               hvmken, hokkolen, tuccenen, osten, cahkepen, ...????

Miccosukee                                                                                      lhaamin, toklan, tocciinan, ostaakan, cahappaskan ...????

                 AMERIND: Aymara * Ajmarské jazyky

ajmarsky * Aymara * aymar aru                                                        maya, paya, quimsa, pusi, phesqa, sojhta, paqallqo, quimsaqallqo, llätunca, tunca ... ??

                 AMERIND: Tupian * Tupíjské jazyky

guaraní * Guarani * Avañe'ẽ                                                               peteî, mokôi, mbohapï, irundï, po, poteî, pokôi, poapï, porundï, popá ... ??

                AMERIND: Andean-Equatorial * Andsko-ekvatoriální jazyky

kečuánsky * Quechua * runa simi                                                    huk, iskay, kinsa, tawa, pisqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka ... pachak 

                Eskimo-Aleut * Eskymácko-aleutské jazyky

inuktitut * Inuit * ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut            atausiq, marruuk, pingasut, sitamat, tallimat, arvinilik, marruungnik arvinilik, pingasunik arvinilik, qulingiluat, qulit ... avatit tallimat (20x5)

                 Niger-Congo * Nigerokonžské jazyky

jorubsky * Yoruba * Yorùbá                                                            ikan, meji, meta, merin, marun, mefa, meje, mejo, mesan, mewa ... ogorun

akansky/twisky * Akan/Twi                                                            baako, abien, abiesa, anan, anum, asia, ason, awotwe, akron, ??? ... ???

fulbsky * Fulfulde-Pular-Fula * fulfulde-pulaar-fula                       go’o, ɗiɗ-, tat-, nay-, jow-, joweego’o, joweeɗiɗ-, joweetat-, joweenay-, sappo ... ??

wolofsky * Wolof * Wolof                                                              benna, ñaar, ñetta, ñenent, juróom, juróom benna, juróom ñaar, juróom ñetta, juróom ñenent, fukka ... ??

lingalsky * Lingala * lingála                                                             moko, mibale, misato, minei, mitano, motoba, nsanbo, mwambe, limbwa, jomi ... ??

šonsky * Shona * ChiShona                                                             motsi, piri, tatu, china, shanu, tanhatu, chinomwe, rusere, pfumbambwe, gumi ... ??

tumbuksky * Tumbuka * ChiTumbuka       moza, bili, tatu, nayi, nkondi/nkonde, nkonde na kamoza, nkonde na tubili, nkonde na tutatu, nkonde na tunayi, khumi ...??

svahilsky * Swahili * Kiswahili                                                         moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi ... mia

xhosky * Xhosa * IsiXhosa                                                             nye, mbini, ntatu, ne, hlanu, thandathu, sixhenxe, bhozo, lithoba, lishumi ... ikhulu 

zulusky * Zulu * IsiZulu                                                                  kunye, kubili, kuthathu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi ... ikhulu

-- (not classified, possibly Niger-Congo?:)

dogonsky * Dogon                                                                           túrú, lěy, tà:lí, năyn, nŭ:yn, kúréy, sóyn, gá:rà, lá:rà, pέ:rú ... zàŋgú

                 Australian Aboriginal languages * Australské původní jazyky

arrernte * Arrernte                                                                          anyente, ..., ...., atherramatherre

warlpiri (tradiční číslovky) * Warlpiri (old numerals)                         činta/yangarlu (1), čirama (2), čirama-činta (3), čiramamakari-čiramamakari (4), wirkadu/mankurpa (several/několik),                                                                                                              panu (mnoho/many)

warlpiri (nové číslovky) * Warlpiri (new numerals)                             činta (1), čirrama (2), mankurpa/wirkadu (3), mirdi/murntu (4), rdaka(pala) (5), čika(pala) (6), wirlki(pala) (7),                                                                                                                          milpa(pala)/mapurlu (8), narntiki(pala)/kartaku (9), karlarla(pala) (10)

POZN./NOTE:

Přepis nelatinských písem do češtiny, jazyky používající latinku jsou tučně v originálu bez přepisu výslovnosti, jazyky s jiným písmem netučně přepsány do češtiny dle jejich výslovnosti.

Transcription of pronounciation from non-Latin scripts is usually Czech: C - English sound "TS", CH - "(K)H", Š - "SH", Č - "CH". Own LATIN SCRIPT bold, non-LATIN with transcription not in bold.

Odkazy na číslovky v různých jazycích:

1 to 10 - Wikipedia list of numbers in various languages

Zompist Numbers in 5000+ languages, Numbers in ancient and proto-languages. Wikipedie: Zahlen in unterschiedlichen Sprachen. Wiktionary: Numerals by language. Languages and Numbers. Zoo of numbers. (Proto)AltaicKorJapNumbers. UralČisl. Croton Lexminimum numerals. On numerals in American Indian languages and the Indian mode of counting (J. Hammond Trumbull, 1874).