JazOkno/LingWindow

Jazykové okénko

LINGUISTIC WINDOW

Zajímavosti a články ze světa jazyků / Interestingnesses and articles from the world of languages

************************************************************************************************************************************************************

Moje jazykové e-knihy na Amazonu v angličtině v sérii 123+ Words from the Proto-World (dosud vyšly 4: STONE, HILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGE, CUT AXE SAW FILE, FIRE BURN KINDLE IGNITE) nachází společné kořeny nejstarších slov (začíná významem "kámen", dále "hora, kopec", "jazyk volat mluvit", "sekat sekera pila" a budou pokračovat další ve stejnojmenné sérii)./For those who love languages: I have a series of e-books (123+ Words from the Proto-World) on Amazon in English: These 2018 e-books look for common roots of the oldest words (so far released: STONE, HILL TOP MOUNTAIN, TALK CALL LANGUAGE, CUT AXE SAW FILE, FIRE BURN KINDLE IGNITE, more to come!).

*************************************************************************************************************************************************************

2019

Úvod k sérii e-knih v angličtině 123+ Words from the Proto-World/Introduction to my e-book series 123+ Words from the Proto-World.

2018

Jaké koncovky množného čísla mají různé jazyky (nehotové)

2017

Příbuznost jazyků: Hypotetický strom Borejských jazyků (Relatedness of languages: The hypothetical tree of Borean languages)

Osobní zájmena v mnoha jazycích: Jak se řekne JÁ - TY - ON/ONA/ONO - MY - VY - ONI/ONY/ONA

2016

Slova kopcovitá z jedné líhně: Karpaty, hřbet, chrbát, hrb, hrib a Chorvat (plus Berg, Burg, hrob a břeh)

Otec - táta v mnoha jazycích: jedno z nejstarších slov vůbec, podobá se téměř ve všech jazycích snad všech jazykových skupin světa

(Not just) numbers are very old words - (anglicky, podobný text česky s trochu jinou strukturou je o řádek níž: Podobnosti japonštiny...)

Podobnosti japonštiny s jinými jazyky, mj. češtiny, japonštiny, baskičtiny a maďarštiny. (Plus příběh Poustevníkův prst - vyprávění o neskromném příteli japonsky a česky).

Jak se řekne 1 až 10 (a 100) v mnoha jazycích

2015

Švédské jazykové a historické okénko: Plåga - pliaga - plague a blåd måst gå

Slova podobná v mnoha jazycích: SLUNCE (jak se řekne SLUNCE ve mnoha jazycích světa?)

2014

Podobnosti italštiny se slovanskými jazyky - náhoda nebo příměs?

Italsko-český slovník jako dárek od mého syna Petra (vytvořen spontánně v 6 letech po dovolené v Itálii v roce 2012, přídáno sem 5/2014)

O původu slova VLK čili wlkwos, wilk, volk, wolf, lupus, lykos, vrk (a farkas)

2013

Kryštof Kolumbus - Emil Holub aneb dva cestovatelé, stejné příjmení

České "jo" a výslovnostní pás A--->O od maďarštiny až po bavorštinu

Jak jsem pil nekobylí koňské mléko

Názvy různých variací kvašené zeleniny v mnoha jazycích - sestaveno pro moji knihu Kvašená zelenina pro zdraví a vitalitu.

Monopol na slova: Metelescu blescu aneb Bude pan Svěrák platit Metelescuovým a Blescuovým?

Japonsko znamená Země vycházejícího slunce

Jazykový - zdánlivě vulgární - vtip o Mississippi.

Slova jako svědkové společné minulosti: Anglické LADY je příbuzné s českým CHLÉB

Složená slova v němčině: Nejdelší jednoslovný název zákona na světě končí v koši historie

Zajímavosti odjinud: (přemístěno pod Odkazy -> Jazyky)