Mazākie Brāļi Kapucīni Olainē

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudze,
Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov. LV-2114, tālr. 29545749, e-pasts: bjm.draudze@gmail.com

                   SVĒTĀS MISES OLAINĒ: 

SVĒTDIENA        plkst. 9:00 poļu valodā,
                               plkst. 11:00 latviešu valodā 

PIRMDIENA       plkst. 18:00 latviešu valodā 

OTRDIENA         plkst. 18:00 poļu valodā
TREŠDIENA       plkst. 18:00 latviešu valodā 
CETURTDIENA plkst. 18:00 poļu valodā
PIEKTDIENA     plkst. 18:00 latviešu valodā 
SESTDIENA       plkst. 9:00 poļu valodā
Olaines Romas katoļu draudze profila bilde