Mazākie Brāļi Kapucīni Olainē

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu draudze,
Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov. LV-2114, 
Draudzes mob.tel. +371 27 007 448Draudzes bankas konts ziedojumiem: LV30HABA0551007229760

                   SVĒTĀS MISES OLAINĒ: 

SVĒTDIENA        plkst. 9:00 poļu valodā,
                               plkst. 11:00 latviešu valodā 

PIRMDIENA       plkst. 18:00 latviešu valodā 

OTRDIENA         plkst. 18:00 poļu valodā
TREŠDIENA       plkst. 18:00 latviešu valodā 
CETURTDIENA plkst. 18:00 poļu valodā
PIEKTDIENA     plkst. 18:00 latviešu valodā 
SESTDIENA       plkst. 9:00 poļu valodā
Pāvests aicina lūgties Rožukroni pret ļaunā gara viltībām

“Lūgt Rožukroni katru oktobra dienu pret ļaunumu, kas mūs šķir” – sarīkot šādu lūgšanu kampaņu ir ierosinājis pāvests Francisks. Visu kontinentu ticīgos viņš aicina katru dienu piesaukt Mariju un erceņģeli Miķeli, lai viņi sargā Baznīcu pret ļaunā centieniem sašķelt kristīgo kopienu. Pāvests šo lūgumu ir uzticējis jezuītu tēvam Frederikam Fornosam, kurš vada Starptautisko Lūgšanu tīklu par pāvestu. 11. septembra rīta Svētajā Misē Francisks teica, ka lūgšana ir tas spēks, kas uzvar Lielo Apsūdzētāju, kurš šais laikos jo īpaši staigā pa pasauli, apsūdzot un ceļot skandālus.