คำขวัญจังหวัดนครราชสีมา


เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวีย