Kanotmedicin

Detta är ett försök att kartlägga och beskriva idrottsskador relaterade till kanot och kajak.
Det kommer främst att handla om slätvattenspaddling eller racing och motionspaddling.
 
Sidorna är under uppbyggnad
                                                                                            


                                            SM maraton 2006
                                              Jag i blå kajak


Kanotrelaterade smärt problem jag stött på: 
(som beror på paddlingen)
 
 • Impigmentproblem (Bursit, suprapinatustendinos, subscapularistendinos)
 • Instabilitet (som sekundärt leder till bursit, tendinoser eller ev skuldergördel och nackproblem)
 • AC-led (acromioclavicularledsproblem). Nyckelbensleden.
 • Lateral epicondylos (Tennisarmbåge)
 • Medial epicondylos (golfarmbåge)
 • Tenosynovit (abd poll longus & ext poll long et brev) (Senknarr)
 • Fingrarnas flexorsenor (böjsenor)
 • Skavsår
 
 • Crepitationer (knäpper och sprakar när man rör på skulderbaladet.
 • Muskelbristningar
 • Nackspärr eller låsningar (av olika styrka)
Bröstrygg/bål
 • Låsningar från ryggraden.
 • stressfraktur revben
 • magmuskler/ryggmuskler
Ländrygg
 • Låsningar
 • muskel serratus posterior inferior
 • muskel quadratus lumborum
Underordnade sidor (1): Grundträning
Comments