Omsendbrief 16/01/2019

Post date: 14-Jan-2019 20:14:44

Beste ouers

Baie welkom in 2019! Beste wense vir ‘n wonderlike nuwe jaar.

Soos gewoonlik is daar weer baie dinge aan die gang so bring maats saam dat hulle ook in die pret kan deel.

1) Wat is die doel van Die Voortrekkers?

Die Voortrekkers is ’n kultuurbeweging wat ons lede, in besonder die jeug, toerus om as moderne Afrikaners, positiewe Burgers en konsekwente Christene hulle roeping deur diensbaarheid uit te leef.

Om hierdie ideaal uit te leef, het ons volwassenes nodig wat ‘n passie vir ons jeug in hierdie land het. Van ons spanne is tans sonder leiding weens bedankings. Ons grootste behoefte vir hulp is by die gr 5’s en hulp vir aflos. Dan sou ons ook graag van die spanne wil opdeel in seuns en dogters spanne om meer effektief te wees.

Mentor vir ‘n span:

Daar word kursusse aangebied om leiding te gee oor hoe daar met die spanne gewerk moet word en daar is ook ‘n handleiding vir elke span se onderwerpe wat behandel word.

Hulp deur ouers (Heemraadslede):

Daar is altyd werk wat agter die skerms gedoen word en wat nie elke Vrydag jou aandag gaan vereis nie. Bv beurte met die bedryf van die snoepie, help met die fondsinsamelings, help met die administrasie, help met die spyseniering op kampe, help met bemarking, of waar jou talente ook al gebruik kan word.

1) Eerste Spanbyeenkoms: Vrydag 18 Januarie 2019

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

2) Jaarprogram:

Ons jaarprogram met die geskatte koste van die aktiwiteite is aangeheg (sien die “tabs” onderaan die sigblad). Hoop dit help met die beplanning. Die sluitingsdatum en betaling van aktiwiteite is gewoonlik so 3 weke voor die betrokke kamp. Slegs geregistreerde lede mag aan die Gebiedsaktiwiteite deelneem.

Kinders is nie verplig om aan al die aktiwiteite deel te neem nie. Kies waarvan jy hou.

Penkop/ Drawwertjies (Oranje) (P/D): Gr R-7

Verkenners (Groen): Gr 8-12

3) Lidmaatskap 2019:

Op ‘n onlangse vergadering is daar besluit om, ondanks inflasie, ons registrasiefooie onveranderd op R600 per kind per jaar te hou. R550 vir die 3de kind.

Registrasiefooie moet ten volle betaal wees teen einde Maart 2019. Dit kan afbetaal word in 3 paaiemente van R200 elk (eerste paaiement einde Januarie).

Die nuwe lid vorms en hernuwingsvorms vir bestaande lede sal vlg week versprei word.

Kanonkop Voortrekkers

ABSA

Tjekrekening 1450940026

Naam, van en Ledegeld as verwysing

Slegs EFT betalings asb (nie bank toonbank betalings nie asb).

Groete tot volgende Vrydagaand.

Hannalene