3 Maart 2010

Post date: 27-Jul-2010 14:26:30

Die Voortrekkers Kanonkop

24/03/2010

Beste ouers

Daar le ‘n lekker vol 2de kwartaal voor en om solank met die beplanning te help, gee ons solank ‘n kykie na die program.

1) Kommandokamp: 30 April tot 2 Mei 2010

Soos die naam se: Ons eerste kamp van die jaar waar graad R tot graad 11 almal welkom is.

Alle nuwe ingeskrewe lede word die Sondagoggend ingelyf as Voortrekkers en die ouers word na die geleentheid uitgenooi.

Onderbaadjies kan by Johmine Doubell bestel word: 981 3650

Voortrekker hempies is by my beskikbaar.

Waar: Fakkel, Wemmershoek

Koste: R150.00 per kind

2) Spesialisasie-naweek: 7 – 9 Mei

Moontlike koste: R60

Graad 3: Fietsry

Graad 4 Ruimtewaarneming

Graad 5: Fietskunde

Graad 6: Persoonlike versorging

3) Ledegeld:

Net weer ons bankbesonderhede vir diegene wat ‘n vlg paaiement wil betaal:

Voortrekker Kommando Kanonkop

ABSA

Rekeningnommer: 1450940026 ( Tjekrekening)

4) Volledige kwartaalprogram word aangeheg.

Voortrekkergroete tot volgende kwartaal.