3 Augustus 2011

Post date: 12-Aug-2011 15:28:21

Beste ouers

1) Vrydag, 5 Augustus 2011

Geen spanvergadering agv die langnaweek

2) Sluitingsdatum vir aktiwiteite:

Gr 5 Senior Godsdiens: 5 Augustus (Betaal asb elektronies oor en epos vorms aan my)

Verkenner sokkie (gr 8-gr 12) : 5 Augustus

Gr 7 Voorslagafrondingkamp: 11 Augustus

Penkop/Drawwertjie spesialisasiedag: 19 Augustus

Graad 10 Gebiedskamp: 2 September

Alle gelde kan in ons bankrekening inbetaal word: Vorms aan my

Kanonkop

ABSA Tjekrekening: 1450940026

3) Barnyard:

Ons het verlede jaar 'n heerlike aand by die Barnyard gehad en hierdie jaar doen ons dit weer!

17 September 20h00 - 23h00

Barnyard Willowbrige

Rough Diamond & Divas

R120.00 pp

Die hele boonste vloer is weer Kanonkop s`n

Besprekings: Willemien - Cell 0792836633

Betalings kan in Kanonkop se rekening gedoen word met verwysing Barnyard hulle naam of van

Bewys kan gefaks word na 0219826503 of Vrydag saam gebring word na die Voortrekkers waar hulle dan hulle kaartjies by Willemien kan kom afhaal en kyk waar hulle wil sit. Geen kaartjies sal afgegee word voor daar nie n bewys van betaling ontvang is nie.

4) Produkte vir Penkop/Drawwertjie- dag

Ons wil net graag vir almal bedank wat gehelp het met die insameling van die toiletrolletjies, eierdosies, koeldrankbottels en wat nog als.

Ons het tans genoeg om aan ons behoeftes te voldoen.

5) Verlore goedere

Daar is nog heelwat verlore goedere by my wat na die kamp oorgebly het. Ons sal dit vlg week weer saamneem na die spanvergadering, of epos my as julle iets vermis.

Groete

Hannalene Swart