29 Junie 2011

Post date: 28-Jul-2011 14:28:59

Beste Ouers

Ek hoop julle lewens is nou sommer baie rustiger noudat daar nie saans nog skoolhuiswerk en sport is nie!

1) Kommandokamp: 22-24 Julie 2011

Nuwe kinders wat wil saam kamp moet asb net eers by my 'n draai kom maak, sodat ons julle lederegistrasie kan afhandel.

Inbetalings kan gedoen word by:

Kanonkop Kommando

ABSA 1450940026

Takkode: 512610

Kind se naam en van as verwysing

Stuur asb die betalingsbewys aan Jorina Minnie: Jorina@jpce.co.za

Ek heg net weer die inskrywingsvorm aan. Sluitingsdatum: 30 Junie 2011

2) Inlywing:

Alle nuwe jeuglede, graad 8's en nuwe volwasse lede word by die Voortrekkers ingelyf. Tydens hierdie geleentheid word 'n belofte afgelê.

Die ou kleintjies s'n klink bv so: Ek sal oral en altyd probeer om 'n Voortrekker te wees, om gehoorsaam te wees en om my land, my volk en my medemens te dien, en bo alles die Here lief te hê.

Kinders wat nie die kamp kan bywoon nie, maar nog ingelyf moet word, is baie welkom om die Inlywing van die nuwe lede die Sondagoggend ( 9:00 tot 10:15) van die kamp te kom bywoon. Laat weet my net watter kind dit is en hoeveel persone die geleentheid gaan bywoon.

Die inlywing word in fomele Voortrekkerdrag bygewoon:

Penkop/ Drawwertjies (laerskool kinders: Jean, blou Voortrekker hempie en 'n onderbaadjie

Verkenners:

Seuns: Grys langbroek, wit skoolhemp, onderbaadjie en blou das

Dogters: Donker blou romp of langbroek, wit skoolhemp, onderbaadjie en blou tantinie

Volwassenes: Soos vir seuns/ dogters met onderbaadjie of baadjie

Heemrade: Formele Voortrekkerdrag of Netjiese informele drag

Laat weet my asb teen Donderdagmiddag as u kind nog enige hempies/ dasse/ kentekens by my gaan bestel.

3) Onderbaadjies:

Die onderbaadjies word vir ons gemaak deur Johmine Doubell. Leliestr 11

Maak 'n afspraak by haar by 981 3650 .

Die baadjies wissel so in die omgewing van R70/R80 vir die gemiddelde groottes. 'n Stel basiese kentekens vir die baadjie is by my beskikbaar teen R40.00.

Groete eers.

Hannalene Swart