29 Februarie 2012

Post date: 03-Mar-2012 05:14:13

Beste ouers

1) Spanbyeenkoms: Vrydag 2 Maart 2012

Tyd: 18:00-19:00

Drag: Blou Voortrekkerhempie en onderbaadjie (vir die wat dit reeds het)

Graad 7's: Onthou dit is vlagparade en julle hanteer die seremonie.

2) Spesialisasies (Gebiedsaktiwiteite):

Daar is ‘n hele klompie opwindende aktiwiteite wat voorlê:

Sluitingsdatum 02 Maart:

Gr 5 Plaaslewe

Verkenner Jeugberaad (Gr 8-12)

Penkop/Drawwertjie Gebiedskamp ( Gr 3-7)

Laat weet my as julle dalk nie die inskrywingsvorms ontvang het nie.

LW: Nuwe lede mag die Gebiedsaktiwiteite bywoon sodra die lidmaatskapvorm voltooi is en ten minste R100 van die ledegeld betaal is.

Alle gelde kan elektronies na ons bankrekening oorbetaal word:

Kanonkop Voortrekkers

ABSA

Tjekrekening: 1450940026

3) Stoorplek:

Ons benodig stoorplek vir ons vlotvaart-toerusting. Indien daar enigiemand is wat dalk 'n leë motorhuis het wat ons kan gebruik, sal dit baie gaaf wees.

Voortrekkergroete