25/08/2015

Post date: 26-Aug-2015 10:40:51

Beste ouers

Baie geluk aan Melissa Franken en Narussa Doubell wat Saterdagaand tydens ‘n glansgeleentheid hulle Presidentsverkenner-toekennings ontvang het het. Dit is die hoogste sport wat ‘n jeuglid in die Voortrekkers kan bereik. Ons is trots op julle.

1) Spanbyeenkoms Vrydag 28 Augustus 2015

Plek: NG Kerk Proteahoogte

Tyd 18:00 – 19:00

Drag: Voortrekker golfhempie, jean en erkenningsbaadjie

2) Aktiwiteite:

Die vlg kampe se vorms is versprei:

Verkenner (gr 8-12) spesialisasie naweek en sokkie – sluit 26 Aug

Gr 8 Gebiedskamp

Gr 11 Gebiedskamp

Laat weet asb indien julle nie ontvang het nie.

3) Kampsakke

Daar is weer ‘n geleentheid om vir oulaas kampsakke met die kinders se naam en kommandonaam op, teen R215 elk te bestel. Foto aangeheg.

Die verskaffers het laat weet die pryse gaan van September af baie op.

Bestellings + kontant/ inbetaling teen 28 Augustus.

4) Betrokkenheid:

Daar is ‘n plekkie vir elkeen in die beweging. Spanoffisiere ontferm hulle oor die kinders, die heemraadslede help met fondsinsamelings, kosmaak op kampe, en ondersteuning aan die kommando waar nodig. Indien daar ouers is wat voel hulle wil graag aansluit en betrokke raak, maar nie noodwendig by die kinders nie, kan julle kom gesels. Daar is verskeie ander opsies soos bv bemarking, administrasie ens. Bring vir ons jou talente.

5) Betalings

Alle betalings vir kampe, klere, ledegeld, aktiwiteite ens kan in die kommando se rekening inbetaal word.

Kanonkop Voortrekkers

ABSA

Tjekrekening 1450940026

Naam en van as verwysing

Sover moontlik EFT betalings asb.

Groete

Hannalene