21 Julie 2010

Post date: 27-Jul-2010 15:32:10

Die Voortrekkers Kanonkop

21/07/2010

Beste ouers

1) Vrydag - 23 Julie 2010

Spanbyeenkoms om 18:00 by NG Kerk Proteahoogte

Aan die spanne wat weg is met spankampe - Geniet dit!

2) Spesialisasiedag - 4 September

Hier is nou 'n lekker dag waar almal van graad 1 tot graad 6 kan deel in die pret. Moenie dit misloop nie - skryf betyds in!

Ons heg die inskrywingsvorms en 'n lysie van die vooraf werk wat elke span moet doen aan. Vra jou offisier vir hulp indien nodig.

3) Graad 6’e en Verkenners:

Daar lê wonderlike kampe vir julle voor gedurende die skoolvakansie. Julle vorms sal apart uitstuur word - kyk uit daarvoor!

4) Offisierebesonderhede:

Groete

Hannalene Swart

Sekretaresse

(S) 0844336309