1 Julie 2011

Post date: 28-Jul-2011 14:30:48

Beste ouers.

Gr 4 Anglo-Boere-oorlog spesialisasie: 5-6 Augustus 2011

Daar word met groot lof gepraat van hierdie spesialisasie.

(Neem kennis dat 8/8 'n skoolvakansie-dag is vir die van julle wat dit n langnaweek wou maak.)

Sluitingsdatum : 29 Julie 2011

Gelde kan in Kanonkop se rekening inbetaal word, vorms kom na my toe.

Kanonkop, ABSA tjekrekening 1450940026

Groete

Hannalene Swart