18 Jul 2012

Post date: 23-Jan-2013 20:19:58

Beste Ouers

Baie welkom in die 3de kwartaal. Daar lê alweer ‘n wonderlike klompie aktiwiteite voor.

1) Spanbyeenkoms: Vrydag 20 Julie 2012

Waar: NG Kerk Proteahoogte

Tyd: 18:00 – 19:00

Drag: Jean, Voortrekker Golfhemp en Onderbaadjie

2) Nasionale toetskamp:

Ons graad 12 dogters het hulle uitstekend van hulle taak gekwyt, ten spyte van die Vrystaatse koue. Ons is baie trots op hulle puik prestasies - hulle het werklik die kommando se naam hoog gehou.

Baie dankie aan Jorina vir al die harde werk die afgelope paar jaar met hulle “grootmaak” en voorbereiding.

3) Opkomende aktiwiteite

27-29 Julie: (Inskrywings reeds gesluit)

Gr 4: Anglo Boere-oorlog

Gr 5 Senior Godsdiens

Gr 6 dogters: Persoonlike Versorging

Gr 7: Voorslagafronding

Nuut:

Die vorms vir al die aktiwiteite is versprei na die offisiere. Laat weet asb die offisier of vir my indien julle nog niks ontvang het nie.

Let wel: Daar gaan streng by sluitingsdatums gehou word aangesien daar baie voorbereiding vir al die kampe gedoen moet word.

Penkop/Drawwertjie Spesialisasiedag (gr 1-3): 31Aug, (gr 4-6) 31 Aug– 1 Sept. - Wemmershoek

Gr 6 Gebiedskamp: 29 Sept – 2 Okt - Bettiesbaai

Gr 7 Noorkapperkamp: 29 Sept – 5 Okt - Bettiesbaai

Gr 8-10 Gebiedskampe: 29 Sept – 5 Okt - Wemmershoek

Gr 11/12 Buiteposkamp: 29 Sept – 6 Okt - Cederberge

Slegs geregistreerde lede mag die aktiwiteite bywoon.

Ouers moet asb seker maak dat die inskrywingsvorms met hul eie handtekening onderteken word ( Nie net in getik nie).

4) Program:

5) Nuus:

Baie geluk aan nig Willemien wat gedurende die vakansie getroud is. Beste wense vir hulle.

Baie geluk ook aan aan Johan en Jorina Minnie wat ‘n bondeltjie vreugde by gekry het, by name Riaan Arnold Minnie.

Groete

Hannalene

Die Voortrekkers Kanonkop