18 Januarie 2012

Post date: 07-Feb-2012 20:34:57

Beste ouers

Ek hoop al die kinders is al lekker ingeburger by die skool. Ons begin dan ook Vrydagaand met die Voortrekker-aktiwiteite.

1) Vrydagaand: 20 Januarie 2012

Spanbyeenkoms om 18:00 - 19:00 by NGKerk Proteahoogte.

Bring maats saam!

2) Persoonlike besonderhede

Vul asb vir my die aangehegde vorm in en bring Vrydagaand saam.

3) Finansies:

Ons ledegeld vir die jaar beloop R460 per kind. Per spesiale reëling met Jorina Minnie (jorina@jpce.co.za) kan ledegeld afbetaal word, maar die laaste paaiement moet asb teen einde April betaal word.

Ons bankkoste is tans baie hoog agv kontantinbetalings en ons mag ook in geen Voortrekker-rekenings meer kontant oorbetaal nie. Ons wil dus asb versoek dat betalings per EFT gedoen word. Vir ledegeld en kampinskrywings is ons nou genoodsaak om 'n ekstra fooi van R5.00 vir kontant te vra.

4) Jaarprogram:

Ek heg vir julle 'n jaarprogram aan. Om te help met die finansiële beplanning het ek die geskatte koste van elke aktiwiteit aangeteken. Normaalweg is die sluitingsdatum vir inskrywings so 2 weke voor die aktiwiteit.

Daar word regdeur die jaar baie opwindende dinge aangebied en die kinders het die keuse om dit waar hulle belangstelling lê, by te woon.

Voortrekkergroete tot Vrydagaand!

Hannalene Swart