17 Mei 2011

Post date: 28-Jul-2011 14:23:00

Beste ouers

1) Vrydagaand: 20 Mei 2011

Spanvergadering: 18:00 - 19:00

Ons nooi al die ouers om in die bo-vertrek bymekaar te kom. Ons wil sommer gesels oor wat alles in die kommando gebeur. Gebruik ook sommer hierdie geleentheid om vrae te vra.

Die graad 6 en graad 7 ouers word spesiaal uitgenooi om meer inligting rondom die Voorslagtoetsing in graad 7 te kry.

Ons gaan ook heerlike pannekoek en sop van 18: 30 af verkoop.

2) Verkenners:

Gr 8 - Gr 11

WWWK: Sluitingsdatum: 27 Mei - R570

3) Ledegeld:

Ons het nou 'n rekonsiliasie gedoen van ledegelde wat nog uitstaande. Ons het aanvanklik toegestem tot 'n afbetalings-ooreenkoms en ons het nou reeds uitstel gegee van 30 April tot 20 Mei. Onsgelukkig is dit nie vir ons moontlik om verder uitstel te gee nie. Ons moet nou ledegeld aan hoofkantoor oorbetaal en hierdie bedrae moet ooreenstem met ons lederegistrasie. Kinders wie se ledegeld nog teen 20 Mei uitstaande is, sal ongelukkig nie verder aan ons byeenkomste mag deelneem nie. Indien hulle na 20 Mei weer wil registreer, is 'n addisionele R100 per kind betaalbaar.

Indien u onseker is of ledegelde vereffen is, kan navrae aan Jorina Minnie gerig word.

R440.00 per kind

Inbetalingsbesonderhede:

Kanonkop Kommando

ABSA 1450940026

Takkode: 512610

Stuur asb die betalingsbewys aan Jorina Minnie: Jorina@jpce.co.za

Groete

Hannalene Swart