17 Augustus 2011

Post date: 07-Feb-2012 20:21:42

Beste ouers

1) Vrydag 19 Augustus:

Spanvergadering van 18:00 tot 18:50

Daar is 'n funksie by die kerk aan wat om 19:00 begin, so ons wil asb vra dat die kinders aan die agterkant van die kerk bymekaarkom.

2) Sluitingsdatum vir die PD Spesialisasiedag: 19 Aug.

Datum: Vrydag en Saterdag 2 en 3 September 2011 (gr 1- 3 slegs Saterdag)

Plek: Wemmershoek Voortrekkerkampterrein

Tyd: Aankoms: Graad 4 tot 6 Vrydagaand 19:00

Aankoms : Graad 1 tot 3 Saterdagoggend 8:30

Vertrek: Almal Saterdagmiddag 17:00

Drag: Volledige Voortrekkerdrag (gholfhempie, denim en erkenningsbaadjie)

Koste: Graad 1 – 3 jeuglede R50

Graad 4 – 6 jeuglede R75

Offisiere R40

Vervoer: Eie vervoer ( of probeer reel in jou span in samewerking met die offisier)

3) Erfenisprojek:

Help skep ‘n Brackenfell Erfeniskaart

Die Kanonkop Voortrekkers, wat die gebied van Brackenfell reeds sedert 1976 bedien, wil ter viering van die Voortrekkers se tagtig-jare bestaan ‘n erfeniskaart van Brackenfell ontwikkel. Die doel van die projek is om belangstelling te kweek in die geskiedenis van die dorp en sy mense, om dankbaarheid te toon vir ons erfenis, om bestaande bronne oor die geskiedenis van die dorp uit te brei en meer toeganklik te maak, en om ‘n kaart te ontwikkel waar hierdie informasie dan beskikbaar gestel kan word. Die Kanonkop Voortrekkers wil sodoende ‘n diens aan die jeug van Brackenfell en omgewing bied wat gereeld op soek is na gesaghebbende bronne oor Brackenfell se mense en geskiedenis vir skoolprojekte. Enige voorstelle of hulp sal waardeer word. Kontak Johan Minnie by 084-220-0074 of gaan na www.kanonkop.org. Ons beoog om die projek-plakboek ook by die Kindernaweek van die NG Kerk Heidekoppie te Bastion Laerskool op 24 September beskikbaar te hê vir inskrywings deur een en almal wat staaltjies kan onthou.

Groete

Hannalene Swart